Choose Language Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Search
Διαβάστε τη Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης που ακολουθεί και αποδεχτείτε τους όρους της προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες και υλικό που αφορούν στην Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας.
Οι πληροφορίες και το υλικό (στο εξής από κοινού το «Σχετικό Υλικό») που περιέχονται στον παρόντα σύνδεσμο (link) της ιστοσελίδας της Τράπεζας αφορούν στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της με καταβολή μετρητών ή/και εισφορά σε είδος, την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών και την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των κοινών και προνομιούχων μετόχων της Τράπεζας (στο εξής η «Αύξηση»). 

Η αποστολή, η κυκλοφορία ή η διανομή του Σχετικού Υλικού που περιέχονται στον παρόντα σύνδεσμο (link) και στην παρούσα ιστοσελίδα γενικώς ενδέχεται να περιορίζεται από το εφαρμοστέο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο σε ορισμένα κράτη. Η παρούσα ιστοσελίδα και το περιεχόμενο αυτής δεν περιλαμβάνουν σε καμία περίπτωση προσφορά για πώληση ή πρόσκληση για απόκτηση κινητών αξιών σε οποιοδήποτε κράτος, στο οποίο μια τέτοια προσφορά ή πρόσκληση δεν επιτρέπεται από το εφαρμοστέο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιό του ή/και προϋποθέτει την έγκριση και δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου, εγγράφου προσφοράς ή άλλου παρόμοιου εγγράφου. Επομένως, το Σχετικό Υλικό απευθύνεται μόνο σε πρόσωπα που σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία θεωρούνται ως «ειδικοί επενδυτές» (κατά την έννοια της Οδηγίας 2003/71/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε, και δυνάμει των εφαρμοστικών κανόνων και κανονισμών που υιοθετήθηκαν από κάθε σχετικό κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας), ή άλλως σε πρόσωπα που διέπονται από παρόμοιο καθεστώς, και δεν απευθύνεται, άμεσα ή έμμεσα, σε επενδυτές σε οποιοδήποτε κράτος, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, όπου μια τέτοια προσφορά ή πρόσκληση δεν επιτρέπεται από το εφαρμοστέο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιό του ή/και προϋποθέτει την έγκριση και δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου, εγγράφου προσφοράς ή άλλου παρόμοιου εγγράφου. Συνεπώς, αντίγραφα ή αντίτυπα του Σχετικού Υλικού δεν πρέπει και δεν πρόκειται να ταχυδρομηθούν ή να διανεμηθούν ή να αποσταλούν, με οποιοδήποτε άλλο τρόπο σε οποιοδήποτε κράτος, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, όπου μια τέτοια προσφορά ή πρόσκληση δεν επιτρέπεται από το εφαρμοστέο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιό του ή/και προϋποθέτει την έγκριση και δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου, εγγράφου προσφοράς ή άλλου παρόμοιου εγγράφου.

Περαιτέρω, οι κινητές αξίες που περιγράφονται στο Σχετικό Υλικό δεν έχουν εισαχθεί και δεν θα εισαχθούν, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία περί κινητών αξιών, σε οποιοδήποτε κράτος, πλην της Ελλάδας, και δεν επιτρέπεται να προσφερθούν ή να πωληθούν σε οποιοδήποτε κράτος, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, αν η εν λόγω προσφορά ή πώληση δεν επιτρέπεται από το εφαρμοστέο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιό του ή/και προϋποθέτει την έγκριση και δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου, εγγράφου προσφοράς ή άλλου παρόμοιου εγγράφου. 

Εάν βλέπετε αυτήν την ιστοσελίδα από (i) την Ελλάδα και δεν είστε «ειδικός επενδυτής», κατά την έννοια του Ν. 3401/2015, ή/και (ii) τις Η.Π.Α. (και εκτός εάν είστε  “qualified institutional buyer” κατά την έννοια του Rule 144A της Securities Act), Καναδά, , Αυστραλία, Ιαπωνία ή/και οποιοδήποτε άλλο κράτος, όπου αποστολή, η κυκλοφορία ή διανομή του Σχετικού Υλικού ή η πρόσβαση σε αυτό, ή η προσφορά ή πώληση των κινητών αξιών στις οποίες αφορά το Σχετικό Υλικό δεν επιτρέπεται από το εφαρμοστέο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο ή/και προϋποθέτει την έγκριση και δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου, εγγράφου προσφοράς ή άλλου παρόμοιου εγγράφου, πρέπει να εγκαταλείψετε την ιστοσελίδα επιλέγοντας την ένδειξη «Δεν αποδέχομαι τα παραπάνω» που ακολουθεί.

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Μελέτησα και κατανόησα τη δήλωση αποποίησης ευθύνης, που παρατίθεται πιο πάνω. Καταλαβαίνω ότι ενδεχομένως επηρεάζει τα δικαιώματά μου και συμφωνώ να δεσμεύομαι από αυτή. Συμφωνώ και βεβαιώνω ότι έχω το δικαίωμα να προχωρήσω και να διαβάσω ή/ και να αποθηκεύσω το Σχετικό Υλικό.