Choose Language Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Search

Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης

Το Ενημερωτικό Δελτίο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «NEXANS ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «η Εταιρία»), που περιέχεται στον παρόντα σύνδεσμο (link) της ιστοσελίδας της Τράπεζας EUROBANK ERGASIAS Α.Ε., αφορά στη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα νέων μετοχών από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της Εταιρίας (εφεξής η «Αύξηση») και έχει συνταχθεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία. Το Ενημερωτικό Δελτίο εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς την 21.01.2016, μόνον όσον αφορά στην κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται στον Κανονισμό (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό από τις 26.01.2016, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 2 του Ν. 3401/2005, όπως ισχύει σε ηλεκτρονική μορφή: α) στο δικτυακό τόπο της Εταιρίας http://www.nexans.gr, στους δικτυακούς τόπους της Ε.Χ.Α.Ε. www.helex.gr και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς www.hcmc.gr, καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Συμβούλου Έκδοσης, της Τράπεζας Eurobank Ergasias Α.Ε. www.eurobank.gr και β) σε έντυπη μορφή, δωρεάν, εφ’ όσον ζητηθεί, στα γραφεία της Εταιρίας, επί της οδού Μπιχάκη 21, 182 33 Αγ. Ιωάννης Ρέντης, Αττικής και στα γραφεία των Συμβούλου Έκδοσης, Τράπεζα Eurobank Ergasias, Φιλελλήνων 10, 10557 Αθήνα.

Η διανομή του Ενημερωτικού Δελτίου και τυχόν άλλων εγγράφων ή πληροφοριών που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα ενδέχεται να περιορίζεται από το εφαρμοστέο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο σε ορισµένα κράτη. Η παρούσα ιστοσελίδα και το περιεχόμενο αυτής δεν αποτελούν σε καµία περίπτωση προσφορά για πώληση ή πρόσκληση για απόκτηση αξιών σε οποιοδήποτε κράτος, στο οποίο µία τέτοια προσφορά ή πρόσκληση δεν επιτρέπεται από το εφαρμοστέο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιό του. Εποµένως, το Ενηµερωτικό Δελτίο απευθύνεται µόνο στην ελληνική αγορά, σύµφωνα µε το ελληνικό δίκαιο και δεν απευθύνεται, άµεσα ή έµµεσα, σε επενδυτές εκτός Ελλάδας ούτε απευθύνεται σε οποιοδήποτε κράτος όπου μια τέτοια προσφορά ή πρόσκληση δεν επιτρέπεται από το εφαρμοστέο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιό του. Συνεπώς, αντίγραφα του Ενηµερωτικού Δελτίου δεν πρέπει και δεν πρόκειται να ταχυδροµηθούν ή να διανεµηθούν ή να αποσταλούν µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο εκτός Ελλάδος σε οποιοδήποτε κράτος, όπου µια τέτοια προσφορά ή πρόσκληση δεν επιτρέπεται από το εφαρμοστέο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιό του

Περαιτέρω, οι κινητές αξίες που περιγράφονται στο Ενημερωτικό Δελτίο δεν έχουν αποτελέσει αντικείμενο έγκρισης και δεν θα εγκριθούν σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία περί κινητών αξιών οποιουδήποτε κράτους πλην της Ελλάδος και δεν επιτρέπεται να προσφερθούν ή να πωληθούν σε οποιοδήποτε άλλο κράτος, αν η εν λόγω προσφορά ή πώληση δεν επιτρέπεται από το εφαρμοστέο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιό του. Τέλος, επενδυτές εκτός Ελλάδος ή επενδυτές που υπόκεινται στη σχετική νομοθεσία και δικαιοδοσία άλλων κρατών ενδέχεται να απαγορεύεται να ασκήσουν δικαιώματα απορρέοντα από τις νέες μετοχές που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της Αύξησης, ακόμα και εάν µε οποιοδήποτε τρόπο συμμετάσχουν στην Αύξηση, που απευθύνεται µόνο στην επικράτεια της Ελληνικής Δημοκρατίας και λαμβάνει χώρα µόνο σύμφωνα µε το ελληνικό δίκαιο.

Εάν βλέπετε αυτήν την ιστοσελίδα από τις Η.Π.Α., Καναδά, Νότια Αφρική, Αυστραλία, Ιαπωνία ή/και οποιοδήποτε άλλο κράτος πλην της Ελλάδος, όπου η εν λόγω προσφορά ή πώληση δεν επιτρέπεται από το εφαρμοστέο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, πρέπει να εγκαταλείψετε την ιστοσελίδα.