Choose Language Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Search

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

Το Ενημερωτικό Δελτίο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ - μέλος του ΟΜΙΛΟΥ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ» (στο εξής η «Εταιρεία» ή η «Εκδότρια»), που περιέχεται στον παρόντα σύνδεσμο της ιστοσελίδας της Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε., εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς την 12.07.2017 και αφορά στην έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου (εφεξής «ΚΟΔ») από την Εκδότρια με την εγγύηση της εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εγγυήτρια»), συνολικού ποσού έως €60.000.000, διάρκειας πέντε (5) ετών, διαιρούμενου σε έως 60.000 άυλες, κοινές, έντοκες, ανώνυμες ομολογίες με ονομαστική αξία εκάστης €1.000 (οι «Ομολογίες»), σύμφωνα με την από 27.06.2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εκδότριας και την από 28.06.2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εγγυήτριας. Οι Ομολογίες που πρόκειται να εκδοθούν, θα διατεθούν προς κάλυψη από το επενδυτικό κοινό μέσω δημόσιας προσφοράς (η «Δημόσια Προσφορά»), με χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.»).

Το Ενημερωτικό Δελτίο έχει εγκριθεί από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς την 12.07.2017, μόνον όσον αφορά στην κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται στον Κανονισμό (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3401/2005, από την 12.07.2017 σε ηλεκτρονική μορφή στις ιστοσελίδες της «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. - Χρηματιστήριο Αθηνών», της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, της Εκδότριας, της Εγγυήτριας, του Συμβούλου Έκδοσης και Αναδόχου «Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.», των Συντονιστών Κύριων Αναδόχων της Δημόσιας Προσφοράς, «Alpha Bank Α.Ε» και «Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε.», των Αναδόχων, «Τράπεζα Πειραιώς» και «Εθνική Χρηματιστηριακή Α.Ε.». Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο δωρεάν στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί, στα γραφεία της Εκδότριας, της Εγγυήτριας, του Συμβούλου Έκδοσης και στο δίκτυο καταστημάτων των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων και των Αναδόχων κατά τη διάρκεια της περιόδου της Δημόσιας Προσφοράς. Η διανομή του Ενημερωτικού Δελτίου και τυχόν άλλων εγγράφων ή πληροφοριών που περιέχονται στον παρόντα σύνδεσμο και στην παρούσα ιστοσελίδα γενικώς ενδέχεται να περιορίζεται από τη νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο που εφαρμόζουν ορισμένα κράτη.
Η παρούσα ιστοσελίδα και το περιεχόμενο αυτής δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση προσφορά για πώληση ή πρόσκληση για απόκτηση κινητών αξιών σε οποιοδήποτε κράτος, στο οποίο μια τέτοια προσφορά ή πρόσκληση δεν επιτρέπεται από το εφαρμοστέο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιό του. Ειδικότερα, το Ενημερωτικό Δελτίο απευθύνεται μόνο σε Έλληνες επενδυτές, σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο και δεν απευθύνεται, άμεσα ή έμμεσα, σε επενδυτές εκτός Ελλάδας, ούτε απευθύνεται σε οποιοδήποτε κράτος όπου μια τέτοια προσφορά ή πρόσκληση δεν επιτρέπεται από το εφαρμοστέο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιό του.
Περαιτέρω, οι κινητές αξίες που περιγράφονται στο Ενημερωτικό Δελτίο δεν έχουν καταχωρηθεί και δεν θα καταχωρηθούν, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία κινητών αξιών σε οποιοδήποτε κράτος πλην της Ελλάδας και δεν επιτρέπεται να προσφερθούν ή να πωληθούν σε οποιοδήποτε άλλο κράτος, εκτός αν η εν λόγω προσφορά ή πώληση επιτρέπεται από την οικεία νομοθεσία. Τέλος, επενδυτές εκτός Ελλάδας ή επενδυτές που υπόκεινται στη σχετική νομοθεσία και δικαιοδοσία άλλων κρατών ενδέχεται να απαγορεύεται να ασκήσουν δικαιώματα απορρέοντα από τις Ομολογίες, ακόμα και εάν με οποιοδήποτε τρόπο συμμετάσχουν στη Δημόσια Προσφορά, που απευθύνεται μόνο στην ελληνική αγορά και λαμβάνει χώρα μόνο σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο. Εάν βλέπετε αυτήν την ιστοσελίδα από τις Η.Π.Α., Καναδά, Νότια Αφρική, Αυστραλία, Ιαπωνία ή/και οποιοδήποτε άλλο κράτος πλην της Ελλάδας, όπου η εν λόγω προσφορά ή πώληση δεν επιτρέπεται από το νόμο, πρέπει να εγκαταλείψετε την ιστοσελίδα.

Αποδοχή και Συνέχεια