Choose Language Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Search
Η στρατηγική μας για την εταιρική διακυβέρνηση βασίζεται σε πολιτικές που διασφαλίζουν την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στις λειτουργίες μας. Παρακολουθούμε τις επιδόσεις μας, συνδέουμε τις δραστηριότητές μας με διεθνείς δείκτες αξιολόγησης, και περιλαμβάνουμε όλες τις πληροφορίες σε εκθέσεις και απολογισμούς, με απόλυτη διαφάνεια. Εφαρμόζουμε αυστηρούς μηχανισμούς ώστε να διασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρξουν χρηματικές ζημίες, διακοπή δραστηριοτήτων ή παραβίαση δεδομένων.

Οι επιδόσεις μας στην εταιρική διακυβέρνηση με μια ματιά

Διοικητικό Συμβούλιο, αρχές και σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης

Μέσα από την ESG στρατηγική μας, συνδέουμε τις επιχειρηματικές αποφάσεις μας με την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, την κοινωνική υπευθυνότητα και την εταιρική διακυβέρνηση.

Εταιρική διακυβέρνηση

Η διαφάνεια, η ακεραιότητα, η αξιοπιστία και η λογοδοσία αποτελούν θεμελιώδεις αρχές εταιρικής διακυβέρνησης στο σύγχρονο εταιρικό και κοινωνικό περιβάλλον μας. Οι αρχές αυτές προσδιορίζουν πώς πετυχαίνουμε τους στόχους μας, και διέπουν τον οργανισμό και τις δραστηριότητές μας. Αντικατοπτρίζουν τις αξίες μας και διασφαλίζουν ίση μεταχείριση στα συμφέροντα των μετόχων μας και όλων των ενδιαφερόμενων μερών

Με σκοπό να διασφαλίζουμε τη συνεχή και βέλτιστη εφαρμογή των αρχών εταιρικής διακυβέρνησης σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων μας, συστήσαμε εξειδικευμένο Τομέα Group Company Secretariat, ο οποίος:

  • Ορίζει το πλαίσιο διοίκησης, λειτουργίας και ελέγχου της Eurobank και των θυγατρικών του Ομίλου.
  • Μεριμνά για τη σωστή εφαρμογή κάθε πλαισίου.
  • Ενημερώνει τις αρμόδιες εποπτικές αρχές σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις.

Η Eurobank Holdings έχει υιοθετήσει τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Κώδικας Δεοντολογίας και Ηθικής

Η Eurobank Holdings συμμορφώνεται με τις βασικές αρχές του Κώδικα Δεοντολογίας και Ηθικής της Eurobank. Ο Κώδικας ισχύει για όλο το ανθρώπινο δυναμικό της Eurobank Holdings και παρέχει το πλαίσιο των αρχών, των κανόνων, της συμπεριφοράς και των αποφάσεων που οφείλει να ακολουθεί το ανθρώπινο δυναμικό κατά την επαγγελματική του ενασχόληση.

Η Κανονιστική Συμμόρφωση παρακολουθεί την τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας και Ηθικής, με σκοπό να εντοπίσει περιπτώσεις πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων, διαφθοράς, δωροδοκίας ή άλλων ασυνήθιστων συναλλαγών.

Επιτροπές και όργανα διοίκησης

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβοηθείται στο έργο του από Επιτροπές, στις οποίες αναθέτει ορισμένες από τις αρμοδιότητές του, και εγκρίνει τη σύνθεση και τον κανονισμό λειτουργίας τους.

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο λειτουργεί με οδηγό το όραμά μας, τις αξίες μας και τα πρότυπα που υιοθετούμε. Είναι συλλογικά υπεύθυνο για τη μακροπρόθεσμη επιτυχία της Eurobank Holdings.

Εσωτερικός και εξωτερικός έλεγχος

Ο Εσωτερικός Έλεγχος είναι μια ανεξάρτητη και αντικειμενική διασφαλιστική και συμβουλευτική μονάδα, σχεδιασμένη να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες της Eurobank Holdings. O βασικός ρόλος του Εσωτερικού Ελέγχου είναι η υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου με την παροχή εύλογης διασφάλισης, υπό τη μορφή ανεξάρτητης γνώμης, ως προς την επάρκεια, την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της Eurobank Holdings.

Κάθε χρόνο, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αναθέτει τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας σε ελεγκτική εταιρεία. Με σκοπό τη διαφύλαξη της ανεξαρτησίας των εξωτερικών ελεγκτών, εφαρμόζουμε με συνέπεια πολιτική για την ανεξαρτησία των τακτικών εξωτερικών ελεγκτών και πολιτική σχετικά με τη διαγωνιστική διαδικασία που ακολουθείται.

Κανονιστική Συμμόρφωση

Η Κανονιστική Συμμόρφωση της Eurobank Holdings ακολουθεί διεθνείς βέλτιστες πρακτικές. Σκοπός της είναι να διασφαλίσει ότι η Eurobank Holdings συμμορφώνεται με το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Έχει απευθείας γραμμή αναφοράς στην Επιτροπή Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου της Eurobank Holdings. Με αυτόν τον τρόπο, ενισχύεται η λειτουργία της και κατοχυρώνεται η ανεξαρτησία της.

Ασφάλεια δεδομένων και επιχειρηματική συνέχεια

Για να διασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρξουν χρηματικές ζημίες, διακοπή δραστηριοτήτων ή παραβίαση δεδομένων, εφαρμόζουμε αυστηρές πολιτικές και μηχανισμούς, και τους τηρούμε.

Διαχείριση κινδύνων

Κατανοούμε ότι η ανάληψη κινδύνων είναι αναπόσπαστο μέρος των δραστηριοτήτων μας, για την επίτευξη των στρατηγικών και επιχειρηματικών στόχων μας. Για τον λόγο αυτό, έχουμε εφαρμόσει επαρκείς μηχανισμούς για την έγκαιρη αναγνώριση και παρακολούθηση των κινδύνων αυτών και την αξιολόγηση των πιθανών επιπτώσεών τους στην επίτευξη των στόχων που έχουμε θέσει. Οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνων που υιοθετούμε ακολουθούν τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.

Διασφάλιση δεδομένων και συναλλαγών πελατών

Λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διαφυλάξουμε τα δεδομένα των πελατών μας. Διασφαλίζουμε ότι η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων διέπεται από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, καθώς και τις διατάξεις της σχετικής ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Με την εφαρμογή σύγχρονων πρωτοκόλλων ασφαλείας και τεχνολογιών αιχμής, προστατεύουμε τις συναλλαγές που εκτελούνται μέσα από τα συστήματα της Eurobank.

Δείτε πώς διασφαλίζουμε τις συναλλαγές σας.

Συνέχιση επιχειρηματικής δραστηριότητας

Τα Σχέδια Συνέχισης Επιχειρησιακών Δραστηριοτήτων (ΣΣΕΔ) και τα Σχέδια Ανάκαμψης Συστημάτων (ΣΑΣ) περιγράφουν με ποιους τρόπους διαχειριζόμαστε τους λειτουργικούς κινδύνους που προκύπτουν από απρόβλεπτα περιστατικά ή ακραίες καταστάσεις.