Choose Language Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Search
Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Εταιρικής Διακυβέρνησης αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο, που εγκρίνει τον Κανονισμό Λειτουργίας της. Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Εταιρικής Διακυβέρνησης ορίζει ποιος είναι ο σκοπός και οι αρμοδιότητές της, πώς συγκροτείται, κάθε πότε συνεδριάζει και πώς αξιολογείται η απόδοσή της.

Ο ρόλος της Επιτροπής

Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Εταιρικής Διακυβέρνησης αξιολογεί το Διοικητικό Συμβούλιο στο σύνολό του:

  • Καθοδηγεί τη διαδικασία διορισμού των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του.
  • Αξιολογεί τις γνώσεις, δεξιότητες και πείρα των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
  • Εντοπίζει, αναδεικνύει και προτείνει υποψήφια νέα Μέλη.
  • Εξετάζει την επάρκεια, την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα του ΔΣ.
  • Eπιβλέπει το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης του Ομίλου και διασφαλίζει ότι είναι σύμφωνο με το κανονιστικό πλαίσιο και τις βέλτιστες πρακτικές.

Επιπλέον, είναι υπεύθυνη για τον διορισμό, την αντικατάσταση και τη διακοπή συνεργασίας με όλα τα ανώτατα στελέχη της Διοίκησης σε επίπεδο Γενικού Διευθυντή ή ανώτερο, καθώς και των Επικεφαλής των Γενικών Διευθύνσεων Κινδύνων.

Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Εταιρικής Διακυβέρνησης συνεδριάζει τουλάχιστον 2 φορές τον χρόνο.

Εκλογή και θητεία μελών

Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Εταιρικής Διακυβέρνησηςν αποτελείται από μέλη που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η Επιτροπή αποτελείται από:

  • 4 Ανεξάρτητους Μη Εκτελεστικούς Συμβούλους του ΔΣ. Ένας από αυτούς είναι ο Πρόεδρος της Επιτροπής.
  • 1 Μη Εκτελεστικό Σύμβουλο του ΔΣ.

Η θητεία των μελών της Επιτροπής συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, με δυνατότητα ανανέωσης του διορισμού τους αλλά σε κάθε περίπτωση η θητεία στην Επιτροπή δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 9 συνολικά έτη.