Choose Language Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Search

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 17/818/15.05.2018 Απόφαση με θέμα «Πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων απασχολούμενων σε πιστωτικά ιδρύματα που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 93 του N.4514/2018» (ΦΕΚ Β’ 1925/30.05.2018) της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος και του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, προβλέπεται ότι τα πρόσωπα που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 93 του N.4514/2018 οφείλουν να κατέχουν Πιστοποιητικό Καταλληλότητας.

Η Τράπεζα Eurobank, μέσω του δικτύου καταστημάτων της, διανέμει επενδυτικά προϊόντα και παρέχει όλες τις επενδυτικές υπηρεσίες αποκλειστικά από στελέχη που κατέχουν Πιστοποιητικό Καταλληλότητας, το οποίο έχουν λάβει είτε από την Τράπεζα της Ελλάδος είτε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 

Οι επενδυτικές υπηρεσίες, όπως ορίζονται στον Ν.4514/2018, οι οποίες δύνανται να παρέχονται από πιστοποιημένα στελέχη της Τράπεζας, κατ’ αναλογία με το παρεχόμενο Πιστοποιητικό Καταλληλότητας, είναι οι ακόλουθες:

(α1) Λήψη, διαβίβαση και εκτέλεση εντολών σε κινητές αξίες.

(α2) Λήψη, διαβίβαση και εκτέλεση εντολών σε παράγωγα προϊόντα.

(β1) Παροχή επενδυτικών συμβουλών σε κινητές αξίες.

(β) Παροχή επενδυτικών συμβουλών.

(γ) Διαχείριση χαρτοφυλακίων.

(δ) Εκπόνηση αναλύσεων σχετικά με χρηματοπιστωτικά μέσα ή εκδότες.

(ε) Διάθεση μεριδίων ή μετοχών ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων.

(στ1) Εκκαθάριση συναλλαγών επί κινητών αξιών.

(στ2) Εκκαθάριση συναλλαγών επί παραγώγων.

Σημείωση: Το Πιστοποιητικό (δ) παρέχει επιπλέον τη δυνατότητα παροχής των υπηρεσιών που καλύπτουν τα Πιστοποιητικά (α1), (α2), (β1), (β), (γ) και (ε). Το Πιστοποιητικό (γ) παρέχει επιπλέον τη δυνατότητα παροχής των υπηρεσιών που καλύπτουν τα Πιστοποιητικά (α1), (α2), (β1), (β) και (ε). Το Πιστοποιητικό (β) παρέχει επιπλέον τη δυνατότητα παροχής των υπηρεσιών που καλύπτουν τα Πιστοποιητικά (α1), (α2), (β1) και (ε). Το Πιστοποιητικό (β1) παρέχει επιπλέον τη δυνατότητα παροχής των υπηρεσιών που καλύπτει το Πιστοποιητικό (α1) και (ε). Το Πιστοποιητικό (α2) παρέχει επιπλέον τη δυνατότητα παροχής των υπηρεσιών που καλύπτουν τα Πιστοποιητικά (α1) και (ε). Το Πιστοποιητικό (α1) παρέχει επιπλέον τη δυνατότητα παροχής των υπηρεσιών που καλύπτει το Πιστοποιητικό (ε).

Η Τράπεζα έχει υιοθετήσει τους κατάλληλους μηχανισμούς και διαδικασίες ώστε να διασφαλίζεται ότι οι εκάστοτε παρεχόμενες επενδυτικές υπηρεσίες προωθούνται από πρόσωπα με την αντίστοιχη επαγγελματική καταλληλότητα κάθε υπηρεσίας. 

Μπορείτε να αναζητήσετε το ονομαστικό αρχείο των πιστοποιημένων προσώπων που απασχολούνται στην Τράπεζα Eurobank, στην πιο κάτω ενότητα:

Κατάλογος υπαλλήλων Τράπεζας Eurobank Ergasias AE με Πιστοποιητικό Καταλληλότητας για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών