Choose Language Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Search

Ανακοίνωση αποφάσεων Α’ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 2.8.2007

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias ανακοινώνει ότι η Α’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της συνεδρίασε στις 2 Αυγούστου 2007, με απαρτία 59,41% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της, σχετικώς με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της με καταβολή μετρητών, και αποφάσισε τα εξής:
 1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξάνεται κατά 168.972.364 ευρώ, με καταβολή μετρητών και έκδοση 61.444.496 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,75 ευρώ (εφεξής «Νέες Μετοχές») και τιμής έκδοσης 20 ευρώ η κάθε μία (εφεξής «Τιμή Έκδοσης»), με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφισταμένων μετόχων με αναλογία 2 Νέες Μετοχές για κάθε 15 παλαιές. Η  συνολική υπέρ το άρτιον αξία των Νέων Μετοχών θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Αρτιο».
 2. Όλες οι Νέες Μετοχές θα είναι άυλες, ονομαστικές, κοινές με ψήφο και θα δικαιούνται να συμμετάσχουν σε διανομή μερίσματος από τα κέρδη της χρήσεως 2007.
 3. Η προθεσμία κάλυψης και καταβολής της αύξησης θα είναι χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών.
 4. Δικαίωμα προτίμησης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (εφεξής «Δικαίωμα Προτίμησης») θα έχουν:
  (i) οι μέτοχοι της Τράπεζας που θα είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μετόχων της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (Ε.Χ.Α.Ε.) μετά το πέρας της εκκαθάρισης των συναλλαγών που θα έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι και τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής «Χ.Α.») την εργάσιμη ημέρα που προηγείται της ημερομηνίας αποκοπής των Δικαιωμάτων Προτίμησης και θα διατηρούν Δικαιώματα Προτίμησης κατά το χρόνο άσκησής τους, και
  (ii) όσοι θα αποκτήσουν Δικαιώματα Προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους στο Χ.Α.
 5. Η Τράπεζα θα πωλήσει τα δικαιώματα προτίμησης των ιδίων μετοχών της εντός της περιόδου διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων αυτών.
 6. Η χρονική περίοδος της άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης θα είναι δεκαπέντε (15) ημέρες.
 7. Περαιτέρω, για την περίπτωση που μετά την άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης παραμείνουν αδιάθετες Νέες Μετοχές (εφεξής «Αδιάθετες Μετοχές»), παρέχονται τα εξής δικαιώματα:(i) Στα μέλη του Δ.Σ. και του προσωπικού της Τράπεζας και των κατά το χρόνο διάθεσης των Νέων Μετοχών υφιστάμενων συνδεδεμένων της Τράπεζας εταιρειών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (εφεξής «Απασχολούμενοι») παρέχεται το δικαίωμα για απόκτηση στην Τιμή Έκδοσης μέχρι διακοσίων (200) Αδιάθετων Μετοχών ανά Απασχολούμενο (εφεξής «Δικαίωμα Απασχολουμένων») και μέχρι ανώτατου συνολικού (για το σύνολο των Απασχολουμένων) αριθμού 1.500.000 Αδιάθετων Μετοχών, εφόσον η Τράπεζα λάβει τις απαραίτητες εγκρίσεις πριν την έναρξη άσκησης των Δικαιωμάτων των Απασχολουμένων.
  (ii) Στους ασκούντες Δικαιώματα Προτίμησης παρέχεται δικαίωμα προεγγραφής για την απόκτηση, στην Τιμή Έκδοσης, μίας Αδιάθετης Μετοχής για κάθε δύο Νέες Μετοχές που αντιστοιχούν στα ασκηθέντα Δικαιώματά τους Προτίμησης (εφεξής «Δικαίωμα Προεγγραφής»).
 8. Αν, μετά την άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης, υπάρξουν Αδιάθετες Μετοχές, αυτές θα διατεθούν, στην Τιμή Έκδοσης, από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, με σχετική απόφασή του, αναλογικά (αναλόγως του αριθμού των Αδιάθετων Μετοχών) και κατά σειρά προτεραιότητας, ως εξής:(i) Στους ασκήσαντες Δικαιώματα Απασχολουμένων και μέχρι του ως άνω ατομικού και συνολικού ανώτατου ορίου.
  (ii) Στους ασκήσαντες Δικαιώματα Προεγγραφής.
 9. Αν, και μετά την ικανοποίηση των Δικαιωμάτων Απασχολουμένων και Προεγγραφής, υπολείπονται Αδιάθετες Μετοχές, το Διοικητικό Συμβούλιο θα τις διαθέσει ελευθέρως κατά την κρίση του, σε τιμή τουλάχιστον ίση με την Τιμή Έκδοσης.
 10. Αν, και μετά τα ανωτέρω, εξακολουθούν να υπολείπονται Αδιάθετες Μετοχές, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα αυξηθεί κατά το ποσό της τελικής κάλυψης της αύξησης.
 11. Το άρθρο 5 του καταστατικού της Τράπεζας τροποποιείται ώστε να περιλάβει και τις μεταβολές του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας και του αριθμού των μετοχών της, που συνεπάγεται η αύξηση αυτή.
 12. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα καθορίσει, σύμφωνα με το νόμο και σε συνεννόηση με τις αρμόδιες Αρχές, όλα τα διαδικαστικά και τεχνικά θέματα και λεπτομέρειες σχετικά με όλα τα ανωτέρω και θα ενημερώνει εκάστοτε τους μετόχους σύμφωνα με το νόμο.
Οι ανωτέρω αποφάσεις θα υλοποιηθούν αμέσως μετά τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων των αρμοδίων Αρχών και την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.