Choose Language Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Search

Διάθεση Ενημερωτικού Δελτίου

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E., (εφεξής η «Τράπεζα») ανακοινώνει σύμφωνα με τον Κανονισμό 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το Νόμο 3401/2005 ότι θέτει από την 24.8.2007 στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκεκριμένο την 23.8.2007 από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο, σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφισταμένων μετόχων, που αποφάσισε η από 2 Αυγούστου 2007 A’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση.
Συγκεκριμένα, η εν λόγω Γενική Συνέλευση αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά € 168.972.364, με καταβολή μετρητών και έκδοση 61.444.496 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας € 2,75 και τιμής έκδοσης € 20 η κάθε μία, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων με αναλογία δύο (2) νέες μετοχές προς δεκαπέντε (15) παλαιές (εφεξής «Δικαίωμα Προτίμησης»). Παράλληλα δόθηκαν, για την περίπτωση που μετά την άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης παραμείνουν αδιάθετες νέες μετοχές, δικαιώματα για ανάληψη αδιάθετων νέων μετοχών, ως εξής: i) στα μέλη του Δ.Σ. και του προσωπικού της Τράπεζας και των κατά το χρόνο διάθεσης των Νέων Μετοχών υφιστάμενων θυγατρικών της Τράπεζας εταιρειών στην Ελλάδα και το εξωτερικό (εφεξής «Απασχολούμενοι») δικαίωμα για απόκτηση στην τιμή έκδοσης μέχρι διακοσίων (200) αδιάθετων μετοχών ανά Απασχολούμενο (εφεξής «Δικαίωμα Απασχολουμένων»), και μέχρι ανώτατου συνολικού (για το σύνολο των Απασχολουμένων) αριθμού 1.500.000 αδιάθετων μετοχών και ii) στους ασκούντες Δικαιώματα Προτίμησης, δικαίωμα προεγγραφής για την απόκτηση στην τιμή έκδοσης μίας (1) αδιάθετης μετοχής για κάθε δύο (2) νέες μετοχές που αντιστοιχούν στα ασκηθέντα Δικαιώματά τους Προτίμησης (εφεξής «Δικαιώματα Προεγγραφής»). Όλα τα ανωτέρω αναφέρονται λεπτομερώς στο εγκεκριμένο την 23.8.2007 από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο της Τράπεζας. Τα συνολικά προς άντληση κεφάλαια αναμένεται να ανέλθουν σε € 1.228.889.920 (61.444.496 x € 20,00).

Πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης, Απασχολουμένων και Προεγγραφής παρατίθενται στο κεφάλαιο 4.4 «Διαδικασία ¶σκησης Δικαιωμάτων Προτίμησης, Δικαιωμάτων Απασχολουμένων και Δικαιωμάτων Προεγγραφής» του εγκεκριμένου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Ενημερωτικού Δελτίου.

Το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου έχει ως εξής:

23/8/2007 - Έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.23/8/2007 - Έγκριση εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Δικαιωμάτων Προτίμησης από το Δ.Σ. του Χ.Α.24/8/2007 - Δημοσίευση Ενημερωτικού Δελτίου.24/8/2007 - Δημοσίευση της ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου στο επενδυτικό κοινό.24/8/2007 - Δημοσίευση ανακοίνωσης για την αποκοπή και την περίοδο άσκησης και διαπραγμάτευσης των Δικαιωμάτων Προτίμησης.27/8/2007 - Αποκοπή Δικαιωμάτων Προτίμησης.31/8/2007 - Πίστωση από την Ε.Χ.Α.Ε. των Δικαιωμάτων Προτίμησης στους λογαριασμούς δικαιούχων στο Σ.Α.Τ.31/8/2007 - Έναρξη περιόδου άσκησης και διαπραγμάτευσης Δικαιωμάτων Προτίμησης.10/9/2007 - Λήξη περιόδου διαπραγμάτευσης Δικαιωμάτων Προτίμησης.11/9/2007 - Λήξη περιόδου άσκησης των Δικαιωμάτων των Απασχολουμένων.14/9/2007 - Λήξη περιόδου άσκησης Δικαιωμάτων Προτίμησης.17/9/2007 - Δημοσίευση ανακοίνωσης για το ποσοστό κάλυψης της αύξησης από άσκηση Δικαιωμάτων Προτίμησης και τη διάθεση τυχόν αδιάθετων μετοχών.20/9/2007 - Έγκριση εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών από το Δ.Σ. του Χ.Α.
24/9/2007 - Έναρξη διαπραγμάτευσης νέων μετοχών.

Σημειώνεται ότι το παραπάνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από αρκετούς αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Για τη διαδικασία αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής της, θα υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία. Οι μετοχές που θα εκδοθούν λόγω της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου θα αποτελέσουν αντικείμενο αίτησης εισαγωγής προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία «Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης» της αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.). Για την ολοκλήρωση της εισαγωγής και έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χ.Α. απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του Υπουργείου Ανάπτυξης και του Δ.Σ. του Χ.Α..
Το Ενημερωτικό Δελτίο, όπως εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, θα δημοσιευθεί σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Τράπεζας «http://www.eurobank.gr», στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών «http://www.ase.gr», καθώς και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «http://www.cmc.gov.gr» την Παρασκευή 24 Αυγούστου 2007. Το ανωτέρω Ενημερωτικό Δελτίο, εφόσον ζητείται από τους επενδυτές, χορηγείται, δωρεάν, κατόπιν αιτήσεως τους, σε έντυπη μορφή, από την Τρίτη 28 Αυγούστου 2007, στο δίκτυο καταστημάτων της Τράπεζας. 
Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στην Υποδιεύθυνση Μετοχολογίου της Τράπεζας: Ιωλκού 8 και Φιλικής Εταιρείας (κτίριο Α), 142 34 Νέα Ιωνία, τηλ: 210-3523300.
Αθήνα, 23.8.2007
Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε.