Choose Language Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Search

Έναρξη Διαπραγμάτευσης Μετοχών από Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου λόγω Α) Επανεπένδυσης Προσωρινού Μερίσματος Χρήσης 2007 και Β) Ασκησης Δικαιωμάτων Προαιρέσεως (Stock Options)

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E. («Τράπεζα») ανακοινώνει τα ακόλουθα:

Α. Η Α’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας, που πραγματοποιήθηκε στις 21.11.2007, αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, μέχρι ποσού 19.250.000 ευρώ, με έκδοση μέχρι 7.000.000 νέων μετοχών, συντελούμενη με επανεπένδυση του προσωρινού μερίσματος της χρήσης 2007, κατά τη διακριτική ευχέρεια των μετόχων δικαιούχων του μερίσματος αυτού, με τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ίση με το μέσο όρο της χρηματιστηριακής τιμής κλεισίματος της μετοχής κατά τις πρώτες τέσσερις (4) ημέρες διαπραγμάτευσης της μετοχής χωρίς δικαίωμα στο προσωρινό μέρισμα, μειωμένη κατά ποσοστό έκπτωσης 3%.

Οι δικαιούχοι μέτοχοι ενημερώθηκαν, με σχετικές ανακοινώσεις μέσω των ιστοσελίδων του Χρηματιστηρίου Αθηνών («Χ.Α.») και της Τράπεζας, για το ανωτέρω δικαίωμά τους, καθώς και για τον χρόνο, τον τρόπο και τη διαδικασία άσκησής του. Το δικαίωμα αυτό άσκησαν συνολικά 6.594 μέτοχοι για την απόκτηση συνολικά 649.605 νέων μετοχών της Τράπεζας με τιμή διάθεσης 22,90 ευρώ.

Κατόπιν αυτού, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε τελικά κατά 1.786.413,75 ευρώ, με την έκδοση 649.605 νέων, άυλων, ονομαστικών, κοινών με ψήφο μετοχών, και ανήλθε σε 1.438.519.007,75 ευρώ, διαιρούμενο σε 523.097.821 μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,75 ευρώ.

Στις 12.12.2007 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών η αριθμ. Κ2-17009/2007 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, με την οποία εγκρίθηκε η ανωτέρω τροποποίηση του σχετικού άρθρου του καταστατικού της Τράπεζας λόγω της ως άνω αύξησης, όπως αυτή αποφασίστηκε από την Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας της 21ης Νοεμβρίου 2007 και από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής κατά τη συνεδρίασή του της 10ης Δεκεμβρίου 2007. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α., στη συνεδρίασή του της 20ης Δεκεμβρίου 2007, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των ανωτέρω νέων μετοχών.

Κατόπιν των ανωτέρω, από τη Δευτέρα, 24 Δεκεμβρίου 2007, αρχίζει η διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των 649.605 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας, που προέκυψαν από την ως άνω αύξηση. Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης διαπραγμάτευσης των μετοχών της Τράπεζας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α. και οι ανωτέρω νέες μετοχές θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες και στους λογαριασμούς αξιών των δικαιούχων μετόχων στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.).

Β. Τη Δευτέρα, 24 Δεκεμβρίου 2007, αρχίζει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 1.847.817 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας, που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της, κατά συνολικό ποσό 5.081.496,75 ευρώ, δυνάμει της από 5.12.2007 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω ασκήσεως από τους δικαιούχους (προσωπικό και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών) δικαιωμάτων προαιρέσεως αγοράς μετοχών, σύμφωνα με την από 18.4.2005 απόφαση της Α΄ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Συγκεκριμένα, οι ανωτέρω 1.847.817 νέες μετοχές διατέθηκαν σε 293 δικαιούχους με τιμή διαθέσεως 12,14 ευρώ ανά μετοχή.

Η καταβολή του ποσού της ανωτέρω αύξησης πιστοποιήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας στις 5.12.2007. Η πιστοποίηση της ανωτέρω καταβολής καταχωρήθηκε στο Μητρώο Α.Ε. του Υπουργείου Ανάπτυξης στις 13.12.2007, και η εισαγωγή των νέων μετοχών εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α. στις 20.12.2007.

Με την από 14.12.2007 απόφαση του Δ.Σ. της Τράπεζας ορίζεται ότι οι ανωτέρω 1.847.817 νέες μετοχές θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. τη Δευτέρα, 24 Δεκεμβρίου 2007 και ότι από την ίδια ημερομηνία οι μετοχές αυτές θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των δικαιούχων που άσκησαν το δικαίωμά τους στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.). Από την ίδια ως άνω ημερομηνία (24.12.2007), η διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των μετοχών της Τράπεζας θα γίνεται σε νέα τιμή εκκίνησης, προσαρμοσμένη σύμφωνα με τις ισχύουσες αποφάσεις του Δ.Σ. και τον Κανονισμό του Χ.Α.

Γ. Κατόπιν των ανωτέρω μεταβολών, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε 1.443.600.504,5 ευρώ και διαιρείται σε 524.945.638 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,75 ευρώ η κάθε μία.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να ενημερώνονται από τα σχετικά έντυπα το οποίο είναι διαθέσιμο σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της Τράπεζας στην Νέα Ιωνία, Σινιοσόγλου 6 και Παναγούλη, Τ.Κ. 14234, και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.eurobank.gr, καθώς επίσης μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα ανωτέρω γραφεία της Τράπεζας (τηλ. 210 – 3522361, κα Ευφροσύνη Κουλοχέρη).

Αθήνα, 20.12.2007
Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε