Choose Language Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Search

Έντυπο παροχής πληροφοριών

σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 περ. δ΄ του ν. 3401/2005  για την καταβολή του μερίσματος της χρήσης 2007 υπό μορφή διάθεσης μετοχών της ίδιας κατηγορίας με εκείνες για τις οποίες καταβάλλεται το μέρισμα
Ημερομηνία έκδοσης: 23.04.2008


Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. σχετικώς με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέχρι ποσού 42.000.000 ευρώ, με έκδοση μέχρι 15.272.727 νέων μετοχών, που συντελείται με καταβολή μετρητών μέσω επανεπένδυσης του μερίσματος της χρήσης 2007 (που απομένει μετά την αφαίρεση του καταβληθέντος προσωρινού μερίσματος), η οποία αποφασίστηκε από την Α’  Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 21ης Απριλίου 2008, πληροφορεί το κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 περ. δ΄ του ν. 3401/2005, για τα ακόλουθα: 

Η Τράπεζα, στο πλαίσιο της σύγχρονης μετοχικής αντίληψης που στόχο έχει να ισχυροποιήσει τη σχέση της με τους μετόχους της και σε συνέχεια της απόφασης για την επανεπένδυση του προμερίσματος χρήσης 2007, αποφάσισε να παράσχει σε αυτούς τη δυνατότητα να λάβουν και το υπόλοιπο μέρισμα της χρήσης 2007 (η διανομή του οποίου αποφασίστηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 8ης Απριλίου 2008), κατά τη διακριτική τους ευχέρεια, υπό μορφή μετοχών της Τράπεζας αντί σε μετρητά, ως ακολούθως:

·         Δικαίωμα να λάβουν το μέρισμα είτε υπό μορφή μετοχών είτε σε μετρητά έχουν οι δικαιούχοι του μερίσματος και συγκεκριμένα οι μέτοχοι της Τράπεζας που θα είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μετόχων της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (Ε.Χ.Α.Ε.) μετά το πέρας της εκκαθάρισης των συναλλαγών που θα έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.) της 30ης Απριλίου 2008.

·         Οι μέτοχοι μπορούν να επιλέξουν τη λήψη του μερίσματος υπό μορφή μετοχών της Τράπεζας (αντί σε μετρητά), είτε εν όλω είτε εν μέρει, στο διάστημα από 22.04.2008 έως και 8.05.2008, εφόσον είναι δικαιούχοι του μερίσματος αυτού, υποβάλλοντας σχετική έγγραφη δήλωση στο χειριστή τους.

·         Κλάσματα μετοχής δεν θα εκδοθούν και γι’ αυτό η επανεπένδυση του  μερίσματος θα γίνει κατά ποσό που να οδηγεί σε ακέραιο αριθμό μετοχών. Τυχόν υπόλοιπο ποσό μερίσματος κάθε μετόχου, που οδηγεί σε κλάσμα μετοχής, θα καταβληθεί στο μέτοχο σε μετρητά κατά την ημέρα πληρωμής του μερίσματος.

·         Εφόσον οι μέτοχοι επιλέξουν τη λήψη μετοχών θα αυξηθεί αντιστοίχως το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας και θα εκδοθούν νέες μετοχές, οι οποίες θα δοθούν στους μετόχους που θα επιλέξουν αυτή τη δυνατότητα. Οι νέες μετοχές θα είναι άυλες, ονομαστικές, κοινές με ψήφο και θα δικαιούνται να συμμετάσχουν σε οποιαδήποτε επόμενη καταβολή μερίσματος. Η συνολική υπέρ το άρτιον αξία των μετοχών αυτών θα αχθεί στον λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». 

·         Οι νέες μετοχές θα εκδοθούν με τιμή ίση με το μέσο όρο της χρηματιστηριακής τιμής κλεισίματος της μετοχής κατά τις πρώτες τέσσερις (4) ημέρες κατά τις οποίες η μετοχή θα διαπραγματεύεται χωρίς δικαίωμα στο μέρισμα (δηλαδή κατά τις τέσσερις εργάσιμες ημέρες του διαστήματος από 2.05.08 έως 7.05.08), μειωμένη κατά ποσοστό έκπτωσης 3%.

·         Οι νέες μετοχές δεν επιβαρύνονται με έξοδα συναλλαγών.

·         Η φορολογική μεταχείριση των μετόχων που θα επιλέξουν τη λήψη του  μερίσματος υπό μορφή μετοχών θα είναι ίδια με αυτή των μετόχων που θα λάβουν το μέρισμα σε μετρητά, αφού η λήψη μερίσματος, είτε υπό μορφή μετοχών είτε σε μετρητά, δεν υπόκειται σε φορολόγηση στην Ελλάδα.

·         Οι νέες μετοχές αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στις 26.05.2008, δηλαδή σε διάστημα περίπου δύο εβδομάδων από την πληρωμή του μερίσματος, η οποία θα λάβει χώρα στις 12.05.2008.

Συνεπεία της ανωτέρω αυξήσεως, θα τροποποιηθεί το άρθρο 5 του καταστατικού της Τράπεζας, ώστε να περιλάβει και τις μεταβολές του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας και του αριθμού των μετοχών της, που συνεπάγεται η αύξηση αυτή. Σε περίπτωση μερικής επανεπένδυσης του μερίσματος και επομένως μερικής κάλυψης της αύξησης, το Διοικητικό Συμβούλιο θα προσαρμόσει, με την απόφασή του για την πιστοποίηση της καταβολής, το άρθρο 5 του καταστατικού, έτσι ώστε να προσδιορίζεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως θα προκύψει μετά τη μερική κάλυψη.

Τέλος, διευκρινίζεται ότι όσοι μέτοχοι δεν ασκήσουν, είτε εν όλω είτε εν μέρει, το δικαίωμά τους για επένδυση του μερίσματος σε μετοχές της Τράπεζας και συνεπώς δεν θα συμμετάσχουν στην ανωτέρω αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, θα λάβουν το σύνολο ή το υπόλοιπο (αντιστοίχως) του μερίσματος σε μετρητά, από την ημερομηνία πληρωμής του, δηλαδή από την 12η Μαΐου 2008 και εφεξής, με τον τρόπο που έχει ήδη ανακοινωθεί από την Τράπεζα.

Υπεύθυνοι για τη σύνταξη του εντύπου παροχής πληροφοριών και την ακρίβεια του περιεχομένου είναι οι κ.κ.:

1.       Ανδρέας Ενωτιάδης, Διευθυντής  Εταιρικής Διακυβέρνησης,

2.       Ευφροσύνη Κουλοχέρη, Υπεύθυνη Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Το παρόν πληροφοριακό σημείωμα μπορούν να προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι από τα γραφεία της Τράπεζας στην Αθήνα, οδός Σινιοσόγλου 6, Ν. Ιωνία Τ.Κ. 14234 και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.eurobank.gr. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα ανωτέρω γραφεία της Τράπεζας, τηλ.:210 3522361, κα Ευφροσύνη Κουλοχέρη.