Choose Language Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Search

Έντυπο Παροχής Πληροφοριών για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση μετοχών που προέρχονται από την καταβολή του μερίσματος της χρήσης 2007

σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 περ. ε΄ του ν. 3401/2005 για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση μετοχών που προέρχονται από την καταβολή του μερίσματος της χρήσης 2007 υπό μορφή διάθεσης μετοχών της ίδιας κατηγορίας με εκείνες για τις οποίες καταβάλλεται το μέρισμα
Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. σχετικώς με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, μέχρι ποσού 42.000.000 ευρώ, με έκδοση μέχρι 15.272.727 νέων μετοχών, συντελούμενη με επανεπένδυση του μερίσματος της χρήσης 2007 (που απομένει μετά την αφαίρεση του καταβληθέντος προσωρινού μερίσματος), η οποία αποφασίστηκε από την Α’ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 21ης Απριλίου 2008, πληροφορεί το κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 περ. ε΄ του ν. 3401/2005, για τα ακόλουθα:
Η Τράπεζα, στο πλαίσιο της σύγχρονης μετοχικής αντίληψης που στόχο έχει να ισχυροποιήσει τη σχέση της με τους μετόχους της, και σε συνέχεια της απόφασης για την επανεπένδυση του προσωρινού μερίσματος χρήσης 2007, αποφάσισε να παράσχει σε αυτούς τη δυνατότητα να λάβουν και το υπόλοιπο μέρισμα της χρήσης 2007 (η διανομή του οποίου αποφασίστηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 8ης Απριλίου 2008) και συγκεκριμένα η Τράπεζα παρέσχε στους μετόχους της που ήταν εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μετόχων της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (Ε.Χ.Α.Ε.) μετά το πέρας της εκκαθάρισης των συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν μέχρι τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.) της 30ης Απριλίου 2008, τη δυνατότητα να επιλέξουν, στο διάστημα από 22.04.2008 έως και 8.05.2008, να λάβουν το μέρισμά τους, κατά τη διακριτική τους ευχέρεια, υπό μορφή μετοχών της Τράπεζας αντί σε μετρητά, είτε εν όλω είτε εν μέρει, με τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ίση με 19,42 ευρώ, δηλαδή ίση με το μέσο όρο της χρηματιστηριακής τιμής κλεισίματος της μετοχής κατά τις πρώτες τέσσερις (4) ημέρες κατά τις οποίες η μετοχή διαπραγματεύτηκε χωρίς δικαίωμα στο μέρισμα (δηλαδή κατά τις τέσσερις εργάσιμες ημέρες του διαστήματος από 2.05.2008 έως 7.05.2008), μειωμένη κατά ποσοστό έκπτωσης 3%. Όλες οι νέες μετοχές θα είναι άυλες, ονομαστικές, κοινές με ψήφο και θα δικαιούνται να συμμετάσχουν σε οποιαδήποτε επόμενη καταβολή μερίσματος.
Κατόπιν των ανωτέρω, 4.486 μέτοχοι, ασκώντας το σχετικό δικαίωμά τους, επέλεξαν τη λήψη του μερίσματος υπό μορφή μετοχών της Τράπεζας, είτε εν όλω είτε εν μέρει, αναλαμβάνοντας 1.245.604 μετοχές και καλύπτοντας ποσοστό 8,16% της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το δε ποσό του τελικώς επενδυθέντος μερίσματος ανήλθε σε 24.189.629,68 ευρώ. Οι μέτοχοι που δεν άσκησαν, είτε εν όλω είτε εν μέρει, το δικαίωμά τους για λήψη του μερίσματος υπό μορφή μετοχών της Τράπεζας, λαμβάνουν το σύνολο ή το υπόλοιπο (αντιστοίχως) του μερίσματος σε μετρητά κατά την ημέρα πληρωμής του μερίσματος, δηλαδή από την 12η Μαΐου 2008, με τον τρόπο που έχει ήδη ανακοινωθεί από την Τράπεζα. Επίσης, υπόλοιπα ποσά μερίσματος μετόχων, που οδηγούσαν σε κλάσμα μετοχής, καταβάλλονται στους μετόχους σε μετρητά από την ίδια ημέρα.
Λόγω της ανωτέρω μερικής επανεπένδυσης του μερίσματος και επομένως μερικής κάλυψης της αύξησης, το Διοικητικό Συμβούλιο, με την από 19.05.2008 απόφασή του για την πιστοποίηση της καταβολής, προσάρμοσε το άρθρο 5 του καταστατικού της Τράπεζας, έτσι ώστε να προσδιορίζεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε μετά τη μερική κάλυψη. Συγκεκριμένα, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε κατά ποσό 3.425.411 ευρώ (ποσοστό 0,24% του μετοχικού κεφαλαίου) με την έκδοση 1.245.604 νέων μετοχών, και ανήλθε σε 1.450.875.915,5 ευρώ, διαιρούμενο σε 527.591.242 μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,75 ευρώ. Η συνολική υπέρ το άρτιον αξία των ως άνω νέων μετοχών, ύψους 20.764.218,68 ευρώ ήχθη στον λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Στις 27.05.2008 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών η με αριθμ. Κ2-6659 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, με την οποία εγκρίθηκε η ανωτέρω τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Τράπεζας λόγω της συντελεσθείσης, με επανεπένδυση ισόποσου μέρους του μερίσματος χρήσης 2007, αύξησης.
Οι ως άνω 1.245.604 νέες μετοχές θα εκδοθούν στο όνομα των μετόχων που άσκησαν κατά τα ανωτέρω το δικαίωμά τους για λήψη του μερίσματος υπό μορφή μετοχών, η δε Τράπεζα θα ακολουθήσει την προβλεπόμενη διαδικασία εισαγωγής τους στο Χ.Α. Οι νέες μετοχές αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στις 9.06.2008 μετά την έγκριση εισαγωγής τους από το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α. Οι μετοχές αυτές θα καταχωρισθούν στα αρχεία της E.X.A.E. στις μερίδες και λογαριασμούς Σ.Α.Τ. των ανωτέρω δικαιούχων, όπως προβλέπει ο νόμος, και η διαπραγμάτευση των μετοχών της Τράπεζας θα γίνεται σε νέα τιμή εκκίνησης που θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α.
Υπεύθυνοι για τη σύνταξη του εντύπου παροχής πληροφοριών και την ακρίβεια του περιεχομένου είναι οι κ.κ.:
  1. Ανδρέας Ενωτιάδης, Διευθυντής  Εταιρικής Διακυβέρνησης,
  2. Ευφροσύνη Κουλοχέρη, Υπεύθυνη Εταιρικής Διακυβέρνησης.
Το πληροφοριακό σημείωμα μπορούν να προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι από τα γραφεία της Τράπεζας στην Αθήνα, οδός Σινιοσόγλου 6, Ν. Ιωνία Τ.Κ. 14234 και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.eurobank.gr. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα ανωτέρω γραφεία της Τράπεζας, τηλ.:210 3522361, κα Ευφροσύνη Κουλοχέρη.