Choose Language Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Search

Γνωστοποίηση αγοράς ιδίων μετοχών

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E. ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4 του υπ’ αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,  ότι κατόπιν των σχετικών αποφάσεων της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της (συνεδρίαση της 8.4.2008) και του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής (συνεδρίαση της 8.4.2008), προέβη, στις 31/12/2008, μέσω του μέλους του Χ.Α. Eurobank EFG Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε αγορά 40.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης € 5,71 ανά μετοχή, συνολικής αξίας  € 228.364,80.