Choose Language Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Search

Ανακοίνωση εισαγωγής δωρεάν μετοχών από Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου λόγω διάθεσης δωρεάν μετοχών στο προσωπικό

Η  Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E. («Τράπεζα») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε στις 19/06/2009, αποφάσισε, μεταξύ άλλων θεμάτων, την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου συνολικού ποσού €2.123.907,50, με κεφαλαιοποίηση φορολογημένων κερδών προηγούμενων χρήσεων, και συγκεκριμένα την έκδοση 772.330 νέων κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,75 ευρώ η κάθε μία και τιμής εκδόσεως στο άρτιον, οι οποίες θα διατεθούν δωρεάν σε χαμηλόβαθμους υπαλλήλους της Τράπεζας, με ανώτατο όριο τις 250 μετοχές ανά άτομο. Οι νέες μετοχές θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της χρήσεως 2009.
  Μετά την ως άνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο θα ανέλθει σε ποσό 2.431.261.126,25  ευρώ και θα διαιρείται σε 884.094.955 μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,75 ευρώ η κάθε μία, εκ των οποίων α) 538.594.955 μετοχές κοινές με ψήφο και β) 345.500.000 προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου.  Την 5/8/2009 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών η αριθμ.Κ2-5601 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της. Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) στις 6/8/2009 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των ανωτέρω νέων δωρεάν μετοχών. Κατόπιν τούτου, από την 19/8/2009, αρχίζει στο Χ.Α. η διαπραγμάτευση των 772.330 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας που προέκυψαν από την ως άνω αύξηση. Από την ίδια ημερομηνία, οι εν λόγω μετοχές θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες και στους λογαριασμούς αξιών των δικαιούχων στο Σύστημα Αυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.). Επίσης, διευκρινίζεται ότι, από την ως άνω ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης διαπραγμάτευσης των μετοχών της Τράπεζας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α. σε συνδυασμό με  την υπ΄αριθ.26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α., όπως ισχύει. Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να ενημερώνονται από το σχετικό έντυπο του Ν.3401/2005, το οποίο είναι διαθέσιμο σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της Τράπεζας στην Νέα Ιωνία, Σινιοσόγλου 6 και Παναγούλη, Τ.Κ. 14234, και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.eurobank.gr, καθώς  και στην ιστοσελίδα Χ.Α. www.ase.gr. Επίσης, μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα ανωτέρω γραφεία της Τράπεζας (τηλ. 210 – 3522361, κα Ευφροσύνη Κουλοχέρη). Αθήνα, 7 Αυγούστου 2009Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E.