Choose Language Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Search

Σχέδιο Τροποποίησης Καταστατικού

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 3556/2007, ότι προτίθεται να τροποποιήσει τα άρθρα 5 & 6 του Καταστατικού της με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της που έχει συγκληθεί για την 10.01.2011, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 10 π.μ. στην Αθήνα, στο «Μέγαρο Ιδρύματος Μποδοσάκη» (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης»), Λεωφ. Αμαλίας 20, ή σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το νόμο απαρτία, από την Α΄ Επαναληπτική συνεδρίαση αυτής που θα πραγματοποιηθεί στις 24.01.2011 ημέρα Δευτέρα, και ώρα 10 π.μ. στην Αθήνα, στο «Μέγαρο Ιδρύματος Μποδοσάκη» (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης»), Λεωφ. Αμαλίας 20, ή από οποιαδήποτε άλλη επαναληπτική, μετά διακοπή ή αναβολή κλπ., συνεδρίαση αυτής της συνελεύσεως. Η τροποποίηση αυτή πρέπει να διαβάζεται σε συνάρτηση με τις «Πληροφορίες για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 10ης Ιανουαρίου 2011 (συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών του άρθρου 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920)», που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (www.eurobank.gr), και θα έχει ως ακολούθως:

«'Aρθρο 5

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε δύο δισεκατομμύρια πεντακόσια τρία εκατομμύρια πεντακόσιες εξήντα τρεις χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα εννέα ευρώ και πενήντα έξι λεπτά (2.503.563.899,56 ευρώ) και διαιρείται σε 896.364.858 συνολικά μετοχές, εκ των οποίων α) πεντακόσια πενήντα εκατομμύρια οκτακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσιες πενήντα οκτώ (550.864.858) μετοχές κοινές με ψήφο ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ογδόντα δύο λεπτών (2,82) η κάθε μία και β) τριακόσια σαράντα πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (345.500.000) προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκδοθείσες σύμφωνα με τον ν. 3723/2008, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (2,75) η κάθε μία.

………………………………………………………………………………………………………………………………

2.60. Το ανωτέρω κεφάλαιο αυξήθηκε περαιτέρω λόγω συγχωνεύσεως της Τράπεζας με την ανώνυμη εταιρεία επενδύσεων χαρτοφυλακίου «ΔΙΑΣ Ανώνυμη Εταιρία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου», η οποία είχε ιδρυθεί το έτος 1991 με έδρα την Αθήνα και η οποία λύθηκε –χωρίς να επακολουθήσει εκκαθάριση – με απορρόφησή της από την Τράπεζα, με τη διαδικασία συγχωνεύσεως που προβλέπεται από τα άρθρα 69-77α του κ.ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με το άρθρο 16 του ν. 2515/1997 και τα άρθρα 1-5 του ν. 2166/1993, κατόπιν αποφάσεως της από ................. Α’ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας, καθώς και αντίστοιχης αποφάσεως της ........... Α’ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της απορροφούμενης.

Συγκεκριμένα, η ανωτέρω Γενική Συνέλευση αποφάσισε τις ακόλουθες μεταβολές του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας:

α) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό 69.987.530,76 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στο μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούμενης (ύψους 96.942.006,32 ευρώ) μετά από αφαίρεση από αυτό ποσού 25.286.867,92 ευρώ που αντιστοιχεί στη συνολική ονομαστική αξία 27.485.726 μετοχών της απορροφούμενης που ανήκουν στην Τράπεζα, και ποσού 1.667.607,64 ευρώ που αντιστοιχεί στη συνολική ονομαστική αξία 1.812.617 μετοχών της απορροφούμενης που ανήκουν στην ίδια.

β) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, για λόγους στρογγυλοποίησης, κατά ποσό 2.315.242,55 ευρώ, με κεφαλαιοποίηση μέρους της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο της Τράπεζας, με παράλληλη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 2,75 σε 2,82 ευρώ.

Κατόπιν των ανωτέρω αυξήσεων, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανήλθε σε δύο δισεκατομμύρια πεντακόσια τρία εκατομμύρια πεντακόσιες εξήντα τρεις χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα εννέα ευρώ και πενήντα έξι λεπτά (2.503.563.899,56 ευρώ) και ο συνολικός αριθμός των μετοχών της σε οκτακόσιες ενενήντα έξι εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσιες πενήντα οκτώ (896.364.858), εκ των οποίων α) πεντακόσια πενήντα εκατομμύρια οκτακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσιες πενήντα οκτώ (550.864.858) μετοχές κοινές με ψήφο, ονομαστικής αξίας 2,82 ευρώ η κάθε μία και β) τριακόσια σαράντα πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (345.500.000) προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας 2,75 ευρώ η κάθε μία, εκδοθείσες σύμφωνα με τον ν. 3723/2008.

'Aρθρο 6

1. Οι μετοχές της Τράπεζας είναι όλες ονομαστικές και διακρίνονται στις ακόλουθες δύο κατηγορίες: α) πεντακόσια πενήντα εκατομμύρια οκτακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσιες πενήντα οκτώ (550.864.858) μετοχές είναι κοινές με ψήφο, άυλες, εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καταχωρούνται στα αρχεία της ανώνυμης εταιρείας «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» και παρακολουθούνται με καταχωρίσεις στα αρχεία αυτά και β) τριακόσια σαράντα πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (345.500.000) μετοχές, εκδοθείσες σύμφωνα με τον ν. 3723/2008, είναι προνομιούχες χωρίς δικαίωμα ψήφου, ενσώματες, μη μεταβιβάσιμες και μη δεκτικές εισαγωγής σε οργανωμένη αγορά..

……………………………………………………………………………………………………………………………..»