Choose Language Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Search

Αποφάσεις Α΄ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E. (“EUROBANK”) ανακοινώνει ότι η μετ’ αναβολή Α’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της EUROBANK, που συνήλθε σήμερα, 8 Φεβρουαρίου 2011, με απαρτία 55,59% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου των κοινών μετοχών, αποφάσισε τα ακόλουθα:

 

·         Τη συγχώνευση της EUROBANK με την εταιρεία «ΔΙΑΣ Ανώνυμη Εταιρία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου» (“ΔΙΑΣ”), με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη.

·         Την έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης με σχέση ανταλλαγής 5,3 μετοχές της ΔΙΑΣ προς μία νέα μετοχή της EUROBANK και μία παλαιά μετοχή της EUROBANK προς μία νέα μετοχή της EUROBANK.

·         Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της EUROBANK λόγω:

          i.    της συγχώνευσης κατά ποσό €69.987.530,76, το οποίο αντιστοιχεί στο εισφερόμενο στη EUROBANK μετοχικό κεφάλαιο της ΔΙΑΣ μειωμένο (α) κατά ποσό €25.286.867,92, που αντιστοιχεί στη συνολική ονομαστική αξία 27.485.726 μετοχών της ΔΙΑΣ που ανήκουν στην EUROBANK, και (β) κατά ποσό €1.667.607,64, που αντιστοιχεί στη συνολική ονομαστική αξία 1.812.617 μετοχών της ΔΙΑΣ που ανήκουν στην ίδια και

         ii.    κατά ποσό €2.661.422,86, προερχόμενο από μέρος της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, για λόγους στρογγυλοποίησης της ονομαστικής αξίας της νέας κοινής μετοχής της EUROBANK, η οποία μεταβάλλεται από €2,75 σε €2,81.

Μετά τις ανωτέρω αυξήσεις, το μετοχικό κεφάλαιο της  EUROBANK θα ανέρχεται σε €2.503.910.079,87 και θα διαιρείται σε 898.448.427 συνολικά μετοχές, εκ των οποίων α) 552.948.427 κοινές με ψήφο, ονομαστικής αξίας €2,81 η κάθε μία, και σε β) 345.500.000 προνομιούχες, χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκδοθείσες σύμφωνα με το ν. 3723/2008, ονομαστικής αξίας €2,75 η καθεμία.

·         Την αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων 5 και 6 του καταστατικού.

·         Την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη ρύθμιση των διαδικαστικών θεμάτων και των τεχνικών λεπτομερειών για την έκδοση και έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών και για την άμεση εκποίηση των κλασματικών δικαιωμάτων που τυχόν προκύψουν από την ανωτέρω αύξηση και την απόδοση στους δικαιούχους του προϊόντος της εκποίησης.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας είχαν ως εξής:

Υπέρ: 279.530.951 (93,37%)

Κατά: 193.127 (0,06%)

Αποχή: 19.655.403 (6,57%)