Choose Language Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Search

Έγκριση συγχώνευσης και παύσης διαπραγμάτευσης μετοχών της ΔΙΑΣ Α.Ε.Ε.Χ.

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E. («Τράπεζα») ανακοινώνει τα ακόλουθα:

Τη Δευτέρα, 30 Μαΐου 2011, καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών η υπ' αριθμ. K2 – 4850/30-5-2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με την οποία εγκρίθηκε:

α) Η συγχώνευση της Τράπεζας με την εταιρεία ΔΙΑΣ Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου («ΔΙΑΣ»), με απορρόφηση της ΔΙΑΣ από την Τράπεζα.

β) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, λόγω της ανωτέρω συγχώνευσης, με έκδοση 14.353.472 νέων κοινών μετοχών και παράλληλη μεταβολή της ονομαστικής αξίας της κοινής μετοχής της από €2,75 σε €2,81, με αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων 5 και 6 του καταστατικού της.

Κατόπιν των ανωτέρω:

α) Από την Τρίτη, 31 Μαΐου 2011 παύει η διαπραγμάτευση των μετοχών της ΔΙΑΣ στο Χρηματιστήριο Αθηνών

β) Δικαιούχοι των νέων μετοχών που θα εκδοθούν, λόγω της συγχώνευσης κατά την συμφωνηθείσα σχέση ανταλλαγής, είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ στις 2 Ιουνίου 2011 (Record Date). Ειδικότερα:

  • Kάθε μέτοχος της ΔΙΑΣ θα ανταλλάσσει 5,3 κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρείας αυτής με 1 νέα κοινή μετοχή της Τράπεζας, ονομαστικής αξίας €2,81.
  • Οι κάτοχοι κοινών μετοχών της Τράπεζας θα διατηρήσουν τον αριθμό μετοχών που ήδη κατέχουν, με αναπροσαρμοσμένη ονομαστική αξία από €2,75 σε €2,81.

Επίσης, διευκρινίζεται ότι, από την Τρίτη, 31 Μαΐου 2011, η τιμή εκκίνησης διαπραγμάτευσης των κοινών μετοχών της Τράπεζας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α. σε συνδυασμό με την υπ΄αριθμ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α., όπως ισχύει.

Η ημερομηνία πιστώσεως των λογαριασμών των μετόχων της ΔΙΑΣ με τις νέες κοινές μετοχές της Τράπεζας, που θα εκδοθούν λόγω της συγχώνευσης και η ημερομηνία διαπραγμάτευσης των νέων κοινών μετοχών της Τράπεζας με τη νέα ονομαστική αξία, θα γνωστοποιηθούν με νεώτερη ανακοίνωση της Τράπεζας. Με τον ίδιο τρόπο θα γνωστοποιηθούν η ημερομηνία και οι λοιπές λεπτομέρειες αναφορικά με την καταβολή στους δικαιούχους του προϊόντος που θα προκύψει από την εκποίηση των κλασματικών δικαιωμάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων Μετόχων και Επενδυτών, Ιωλκού 8 και Φιλικής Εταιρείας (κτίριο Α) 142 34 Νέα Ιωνία Αττικής (τηλ. 210-3523300).

Αθήνα, 30 Μαΐου 2011

Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E.