Choose Language Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Search

Σχέδιο Τροποποίησης Καταστατικού

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 3556/2007, ότι προτίθεται να τροποποιήσει τα άρθρα 5 και 11 του Καταστατικού της με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της που έχει συγκληθεί για την 28 Ιουνίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ., στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία», Πλατεία Συντάγματος, ή σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το νόμο απαρτία, από την Α΄ Επαναληπτική συνεδρίαση αυτής που θα πραγματοποιηθεί στις 11 Ιουλίου 2011, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 10 π.μ. στην Αθήνα, στο «Μέγαρο Ιδρύματος Μποδοσάκη» (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης»), Λεωφ. Αμαλίας 20, ή από οποιαδήποτε άλλη επαναληπτική, μετά διακοπή ή αναβολή  κλπ., συνεδρίαση αυτής της συνελεύσεως. Η τροποποίηση αυτή πρέπει να διαβάζεται σε συνάρτηση με τις «Πληροφορίες για την Τακτική Γενική Συνέλευση της 28ης Ιουνίου 2011 (συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών του άρθρου 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920)», που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (www.eurobank.gr), και θα έχει ως ακολούθως:

Αρθρο 5

α)    Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 του καταστατικού (όπου ορίζεται το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε ............. και διαιρείται σε οκτακόσια ενενήντα οκτώ εκατομμύρια τετρακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσιες είκοσι επτά (898.448.427) συνολικά μετοχές, εκ των οποίων α) πεντακόσια πενήντα δύο εκατομμύρια εννιακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσιες είκοσι επτά (552.948.427) μετοχές κοινές με ψήφο ονομαστικής αξίας ....... ευρώ η κάθε μία και β) τριακόσια σαράντα πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (345.500.000) προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκδοθείσες σύμφωνα με τον ν. 3723/2008, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (€2,75) η κάθε μία.»

β)    Στο τέλος του άρθρου 5 του καταστατικού προστίθεται παράγραφος υπό τον αριθμό 2.61, προκειμένου να περιληφθεί η ως άνω αποφασισθείσα μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, ως εξής:

«2.61. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας της ..................2011, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά ποσό ......ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας των κοινών ονομαστικών μετοχών από  ...... ευρώ σε  ..... ευρώ. 

Συγκεκριμένα, η ανωτέρω Γενική Συνέλευση αποφάσισε τις ακόλουθες μεταβολές του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας:

α) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό ......... ευρώ, με σκοπό το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 4α του κ.ν.2190/1920, ποσού  ............... ευρώ.

β) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των €328εκ., με σκοπό το συμψηφισμό ζημιών μετασχηματισμού οι οποίες εμπεριέχονται στα λοιπά αποθεματικά και ζημιών εις νέον.

Κατόπιν των ανωτέρω μειώσεων, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανήλθε σε ....................... ευρώ και ο συνολικός αριθμός των μετοχών της σε οκτακόσια ενενήντα οκτώ εκατομμύρια τετρακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσιες είκοσι επτά (898.448.427), εκ των οποίων α) πεντακόσια πενήντα δύο εκατομμύρια εννιακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσιες είκοσι επτά (552.948.427) μετοχές κοινές με ψήφο, ονομαστικής αξίας ...... ευρώ η κάθε μία και β) τριακόσια σαράντα πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (345.500.000) προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (€2,75) η κάθε μία, εκδοθείσες σύμφωνα με τον ν. 3723/2008.»

Αρθρο 11

Συγκεκριμένα η παράγραφος 1 του άρθρου 11 του καταστατικού της Τράπεζας αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Τράπεζας, συγκαλούμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο και δικαιούμενο να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Τράπεζα. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να συμμετέχουν και να ψηφίζουν οι μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε δια νομίμως εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, σύμφωνα με την εκάστοτε προβλεπόμενη νόμιμη διαδικασία. Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου και η κοινοποίησή τους στην Τράπεζα μπορούν να γίνονται και με ηλεκτρονικά μέσα, και συγκεκριμένα μέσω της διαδικτυακής πρόσβασης, με τη χρήση προσωπικών κωδικών, σε ειδικό μηχανογραφικό σύστημα στην ιστοσελίδα της Τράπεζας.»