Choose Language Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Search

Ανακοίνωση Αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 28.6.2011

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias ανακοινώνει τα ακόλουθα:

Α. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας, που συνεδρίασε στις 28 Ιουνίου 2011 με απαρτία 54,46% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που αντιστοιχεί σε 301.114.780 μετοχές με δικαίωμα ψήφου, αποφάσισε επί των πέντε πρώτων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης (όπως αυτά αναφέρονται στην από 6.6.2011 πρόσκληση), τα εξής:

1. Την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2010, τη μη διανομή μερίσματος και την καταβολή στο Ελληνικό Δημόσιο ποσού ευρώ 95 εκατ., που αντιστοιχεί στη δεδουλευμένη μερισματική απόδοση 10% επί των προνομιούχων μετοχών που κατέχει.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 1ο θέμα είχαν ως εξής:

  • Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 297.669.097 (53,83% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων:

- Υπέρ: 297.496.241

- Κατά: 172.856

  • Αριθμός αποχών: 3.445.683

2. Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2010.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 2ο θέμα είχαν ως εξής:

  • Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 297.668.807 (53,83% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων:

- Υπέρ: 297.665.872

- Κατά: 2.935

  • Αριθμός αποχών: 3.445.973

3. Την εκλογή της εταιρείας ορκωτών ελεγκτών - λογιστών «Πράιςγουωτερχαους Κούπερς Ανώνυμος Ελεγκτική Εταιρεία», για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 2011. Η αμοιβή των ελεγκτών θα καθοριστεί σύμφωνα με τις αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 3ο θέμα είχαν ως εξής:

  • Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 296.149.845 (53,56% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων:

- Υπέρ: 272.283.437

- Κατά: 23.866.408

  • Αριθμός αποχών: 4.964.935

4. Την έγκριση α) των αμοιβών που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2010, σύμφωνα με προηγούμενη έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, και β) των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2011, σύμφωνα και με τις ρυθμίσεις του ν. 3723/2008.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 4ο θέμα είχαν ως εξής:

  • Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 296.318.361 (53,59% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων:

- Υπέρ: 296.145.505

- Κατά: 172.856

  • Αριθμός αποχών: 4.796.419

5. Την τροποποίηση του καταστατικού της Τράπεζας με σκοπό τη δυνατότητα διορισμού και ανάκλησης με ηλεκτρονικά μέσα αντιπροσώπου μετόχου σε Γενική Συνέλευση και κοινοποίησής τους στην Τράπεζα με τον ίδιο τρόπο, σύμφωνα με το άρθρο 28α κ.ν. 2190/1920.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 5ο θέμα είχαν ως εξής:

  • Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 297.669.097 (53,83% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων:

- Υπέρ: 297.668.791

- Κατά: 306

  • Αριθμός αποχών: 3.445.683
Β. Η συζήτηση και λήψη απόφασης για το 6ο και 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ματαιώθηκε κατά την ανωτέρω συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, λόγω της μη επίτευξης της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας, και θα πραγματοποιηθεί στην Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση στις 11 Ιουλίου 2011, ημέρα Δευτέρα, στις 10 π.μ., στο «Μέγαρο Ιδρύματος Μποδοσάκη» (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης»), Λεωφ. Αμαλίας 20, στην Αθήνα, σύμφωνα με την από 6.6.2011 πρόσκληση.