Choose Language Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Search

Μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. («Τράπεζα») ανακοινώνει ότι τo Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με την αριθ. Κ2-8060/20.09.2011 απόφασή του ενέκρινε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της κοινής μετοχής από €2,81 σε €2,22 και την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της. Η μείωση αυτή, όπως αποφασίσθηκε από την Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που συνεδρίασε στις 11 Ιουλίου 2011, ανέρχεται σε €326 εκ., και έγινε με σκοπό το συμψηφισμό ζημιών μετασχηματισμού που έχουν προκύψει από συγχωνεύσεις προηγουμένων ετών και ζημιών εις νέον χωρίς να μεταβάλει τον αριθμό των υφιστάμενων κοινών μετοχών ούτε να επηρεάζει τα λογιστικά ή τα εποπτικά ίδια κεφάλαια της Τράπεζας.

Μετά την ως άνω μείωση το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται στο ποσό των €2.177.670.507,94 διαιρούμενο σε 898.448.427 συνολικά μετοχές, εκ των οποίων α) σε 552.948.427 μετοχές κοινές με ψήφο, ονομαστικής αξίας €2,22 η κάθε μία και σε β) 345.500.000 προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκδοθείσες σύμφωνα με το ν. 3723/2008, ονομαστικής αξίας €2,75 η κάθε μία.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών ενημερώθηκε στις 22.09.2011 για τη μείωση της ονομαστικής αξίας των κοινών μετοχών της Τράπεζας.

Κατόπιν των ανωτέρω, από την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2011 οι κοινές μετοχές της Τράπεζας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με τη νέα ονομαστική αξία των €2,22 ανά μετοχή.