Choose Language Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Search

Ανακοίνωση Διάθεσης Ενημερωτικού Δελτίου

ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.

Η Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E. (εφεξής η «Τράπεζα») ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και τον ν.3401/2005, όπως ισχύουν, ότι από 12/11/2013 θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν στην από 11/11/2013 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των νέων μετοχών που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26ης Αυγούστου 2013, η οποία καλύφθηκε πλήρως από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με εισφορά σε είδος.

Συγκεκριμένα, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 26ης Αυγούστου 2013 αποφάσισε, μεταξύ άλλων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά 425.625.000 ευρώ, με έκδοση 1.418.750.000 νέων κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,30 και τιμή διάθεσης 0,48 ευρώ η κάθε μία, καλυπτόμενη με εισφορά σε είδος από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και συγκεκριμένα με εισφορά του συνόλου των μετοχών του Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Ελλάδος Α.Τ.Ε., συνολικής αξίας 681 εκατ. ευρώ (όπως προέκυψε από την αποτίμησή τους, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 4 του κ.ν. 2190/1920).

Το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα για την εισαγωγή των νέων μετοχών από την εν λόγω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (AMK) έχει ως εξής:

Γεγονότα

Ημερομηνία

Έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

11/11/2013

Δημοσίευση της ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 14, παράγραφος 3 του ν.3401/2005

12/11/2013

Ανάρτηση του εγκεκριμένου Ενημερωτικού Δελτίου στην ιστοσελίδα της Τράπεζας, του Χ.Α. και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

12/11/2013

Έγκριση του Χ.Α. για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση μετοχών από ΑΜΚ

12/11/2013

Δημοσίευση στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. της ανακοίνωσης για την έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών από ΑΜΚ

12/11/2013

Έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών από AMK

14/11/2013

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το ανωτέρω χρονοδιάγραμμα μεταβληθεί, θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση της Τράπεζας.

Το Ενημερωτικό Δελτίο, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 11-11-2013, θα δημοσιευθεί σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (http://www.eurobank.gr ), στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (http://www.ase.gr ), καθώς και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (http://www.cmc.gov.gr ) την Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2013. Το ανωτέρω Ενημερωτικό Δελτίο, εφόσον ζητείται από τους επενδυτές, χορηγείται δωρεάν, κατόπιν αιτήσεως τους, σε έντυπη μορφή, από την Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2013, στα γραφεία της Τράπεζας στη διεύθυνση Φιλελλήνων 10 και Ξενοφώντος 13, 1ος όροφος 10557, Αθήνα.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων Μετόχων και Επενδυτών, Ιωλκού 8 και Φιλικής Εταιρείας (κτίριο Α) 142 34 Νέα Ιωνία Αττικής (τηλ. 210-3523300).

Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2013

Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E.