Choose Language Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Search

Ανακοίνωση - Εισαγωγή νέων μετοχών μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Εισαγωγή νέων μετοχών που προέκυψαν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου καλυπτόμενη με εισφορά σε είδος από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

Η Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. («Τράπεζα») ανακοινώνει ότι τo Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με την αριθ. Κ2-5806/30.08.2013 απόφασή του ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με έκδοση 1.418.750.000 νέων κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ και τιμή διάθεσης 0,48 ευρώ η κάθε μία, καλυπτόμενη με εισφορά σε είδος από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και συγκεκριμένα με εισφορά του συνόλου των μετοχών του Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Ελλάδος Α.Τ.Ε., συνολικής αξίας 681 εκατ. Ευρώ (όπως προέκυψε από την αποτίμησή τους, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 4 του κ.ν. 2190/1920), όπως η αύξηση αυτή αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που συνεδρίασε στις 26 Αυγούστου 2013.

Μετά την ανωτέρω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται στο ποσό των 2.590.875.059,50 ευρώ και ο συνολικός αριθμός των μετοχών της σε 5.814.666.865, εκ των οποίων α) 5.469.166.865 μετοχές κοινές με ψήφο, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία και β) 345.500.000 προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκδοθείσες σύμφωνα με το ν. 3723/2008, ονομαστικής αξίας 2,75 ευρώ η κάθε μία.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών («Χ.Α.») στη συνεδρίασή του στις 12.11.2013, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των 1.418.750.000 νέων κοινών μετοχών που προέκυψαν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Η έναρξη διαπραγμάτευσης στο Χ.Α. των ανωτέρω 1.418.750.000 νέων κοινών μετοχών ορίζεται για τις 14.11.2013.

Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο κοινών μετοχών της Τράπεζας που θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. ανέρχεται σε 5.469.166.865, η τιμή εκκίνησής τους στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών και την υπ’ αριθ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει, και οι νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των Μετόχων στο Σύστημα 'Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.).

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων Μετόχων και Επενδυτών, Ιωλκού 8 και Φιλικής Εταιρείας (κτίριο Α) 142 34 Νέα Ιωνία Αττικής (τηλ. 210-3523300).