Choose Language Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Search

Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με τον ν. 3864/2010

Η Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία (εφεξής «Eurobank») ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 7α (παρ. 6, περ. γ) του ν. 3864/2010, τα εξής:

α) Με βάση τη σχετική ενημέρωση που έλαβε από την εταιρεία «Fairfax Financial Holdings Limited» (εφεξής «Fairfax») στις 3 Ιουνίου 2014, η Fairfax στις 30 Μαΐου 2014 κατέχει έμμεσα, μέσω ελεγχόμενων θυγατρικών της, 1.290.322.580 κοινές με δικαίωμα ψήφου μετοχές, εκδόσεως της Eurobank, ήτοι 13,58% επί του συνολικού αριθμού των κοινών με δικαίωμα ψήφου μετοχών της Eurobank, εξαιρουμένων των κοινών με δικαίωμα ψήφου μετοχών που κατέχει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (εφεξής «TXΣ»).

β) Με βάση τη σχετική ενημέρωση που έλαβε από την εταιρεία «Capital Group Companies, Inc.» (εφεξής «Capital») στις 2 Ιουνίου 2014, η Capital στις 30 Μαΐου 2014 κατέχει έμμεσα 1.921.212.454 δικαιώματα ψήφου επί των κοινών μετοχών της Eurobank, ήτοι 20,224% επί του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου, εξαιρουμένων των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει το ΤΧΣ. Το ποσοστό αυτό αφορά:

i) 1.796.133.096 (18,907%) δικαιώματα ψήφου της «Capital Research and Management Company» (εφεξής «CRMC»), ελεγχόμενης εταιρείας της Capital, εξαιρουμένων των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει το ΤΧΣ.. Στα εν λόγω δικαιώματα περιλαμβάνονται 800.389.651 (8,425%) δικαιώματα ψήφου που έχουν εκχωρηθεί στην CRMC, υπό την ιδιότητα της CRMC ως σύμβουλος επενδύσεων, από την εταιρεία «EuroPacific Growth Fund» (εφεξής «EUPAC»), κάτοχο των 800.389.651 κοινών μετοχών της Eurobank, βάσει της σχετικής ενημέρωσης που έλαβε η Eurobank από την EUPAC στις 2 Ιουνίου 2014.

ii) 125.079.358 (1,317%) δικαιώματα ψήφου της «Capital Group International, Inc.» (εφεξής «CGII»), ελεγχόμενης εταιρείας της Capital, εξαιρουμένων των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει το ΤΧΣ. Τα δικαιώματα αυτά  ελέγχονται από 4 θυγατρικές εταιρίες της CGII, οι οποίες ενεργούν υπό την ιδιότητά τους ως διαχειρίστριες εταιρείες επενδύσεων για λογαριασμό διεθνών θεσμικών επενδυτών-πελατών τους.

γ) Με βάση τη σχετική ενημέρωση που έλαβε από την εταιρεία «Mackenzie Financial Corporation» (εφεξής «MFC») στις 3 Ιουνίου 2014, η MFC στις 30 Μαΐου 2014 κατέχει έμμεσα 554.838.709 δικαιώματα ψήφου επί των κοινών μετοχών της Eurobank, ήτοι 5,84% επί του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου, εξαιρουμένων των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει το ΤΧΣ. Η MFC δικαιούται να ασκεί τα ανωτέρω δικαιώματα ψήφου κατά την κρίση της υπό την ιδιότητά της ως διαχειρίστρια εταιρεία αμοιβαίων της κεφαλαίων, χαρτοφυλακίων πελατών της και αμοιβαίων κεφαλαίων συγκροτημένων υπό την 100% θυγατρική της «Mackenzie Financial Capital Corporation».