Choose Language Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Search

Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το άρθρο 7α (παρ. 6, περ. γ) του ν. 3864/2010

Η Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία (εφεξής «Eurobank») ανακοινώνει ότι, βάσει σχετικής ενημέρωσης που έλαβε στις 30 Μαρτίου 2015 από την εταιρεία «Fairfax Financial Holdings Limited» (εφεξής «Fairfax»), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7α (παρ. 6, περ. γ) του ν. 3864/2010, στις 24 Μαρτίου 2015 το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου επί των κοινών μετοχών της Eurobank που κατείχε έμμεσα η Fairfax, μέσω ελεγχόμενων θυγατρικών της, υπερέβη του ορίου του 15% επί του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου της Eurobank, εξαιρουμένων των δικαιωμάτων ψήφου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, καθώς το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της Fairfax ανήλθε σε 15,17%, που αντιστοιχεί σε 1.441.322.580 δικαιώματα ψήφου επί κοινών μετοχών της Eurobank.