Choose Language Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Search

Ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 3556/2007

Η Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία («Eurobank») γνωστοποιεί σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 3556/2007, και με βάση τη σχετική ενημέρωση που έλαβε από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («ΤΧΣ») στις 2 Δεκεμβρίου 2015, ότι, μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων κοινών μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών στις 2 Δεκεμβρίου 2015, το ποσοστό των κοινών με δικαίωμα ψήφου μετοχών που κατέχει το ΤΧΣ επί του συνολικού αριθμού των κοινών με δικαίωμα ψήφου μετοχών της Eurobank κατήλθε του ορίου του 5% επί του συνολικού αριθμού των κοινών με δικαίωμα ψήφου μετοχών της Eurobank. Συγκεκριμένα, διαμορφώθηκε σε 2,38%, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 52.080.673 επί του συνόλου των 2.185.998.765 κοινών με δικαίωμα ψήφου μετοχών της Eurobank, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία. Ως προς τις ανωτέρω μετοχές του ΤΧΣ εφαρμόζονται οι προβλέψεις του άρθρου 7α παρ. 2, 3 και 6 του ν. 3864/2010 (δικαιώματα ψήφου που υπόκεινται σε περιορισμούς).