Choose Language Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Search

Πρόσκληση Έκτατης Γενικής Συνέλευσης

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων Δευτέρα, 3 Μαρτίου 2003 Ώρα 11:00 π.µ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σύµφωνα µε τον κ.ν. 2190/1920 .Περί Ανωνύµων Εταιρειών., όπως ισχύει σήµερα, και το καταστατικό της Τράπεζας, το Διοικητικό Συµβούλιο καλεί τους µετόχους της Τράπεζας EFG Eurobank Εrgasias Α.Ε. σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, στις 3 Μαρτίου 2003, ηµέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.µ., στην Αθήνα στο Ξενοδοχείο «Αµαλία», Λεωφόρος Αµαλίας 10, Σύνταγµα. Τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης είναι τα εξής: 1. Συγχώνευση της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. µε την Α.Ε.Ε.Χ. «Επενδύσεις Εργασίας Ανώνυµος Εταιρεία» µε απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη και έγκριση του Σχεδίου Συµβάσεως Συγχωνεύσεως. Μείωση του µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας λόγω ακύρωσης ιδίων µετοχών και ταυτόχρονη αύξησή του λόγω της συγχωνεύσεως, µε παράλληλη µεταβολή της ονοµαστικής αξίας της µετοχής. 2. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, συνεπεία των ανωτέρω µεταβολών του µετοχικού κεφαλαίου και της ονοµαστικής αξίας της µετοχής. 3. Ανακοινώσεις. Στη συνέλευση αυτή έχουν δικαίωµα να µετάσχουν είτε αυτοπροσώπως είτε µε αντιπρόσωπο όλοι οι µέτοχοι της Τράπεζας. Κάθε µετοχή δίνει δικαίωµα µιας ψήφου. Για να µετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οι µέτοχοι, πρέπει να δεσµεύσουν το σύνολο ή µέρος των µετοχών τους . µέσω του Χειριστή τους στο Σύστηµα ¶υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή (εάν οι µετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασµό στο Σ.Α.Τ.) µέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών Α.Ε. . και να καταθέσουν στην Τράπεζα (Τµήµα Μετόχων, Σανταρόζα 5, Αθήνα, τηλ. 210-3357158, 210-3357159) τη σχετική Βεβαίωση .έσµευσης Μετοχών πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πρίν από την ηµέρα συνεδριάσεως της συνελεύσεως. Μέσα στην ίδια προθεσµία πρέπει να κατατεθούν στην Τράπεζα και τα έγγραφα αντιπροσωπείας. Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2003 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ξενοφών Κ. Νικήτας