Choose Language Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Search

Απόκτηση Ιδίων Μετοχών Μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. ανακοινώνει ότι, σε εφαρμογή της από  3.4.2006 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, με την οποία εγκρίθηκε η αγορά από την Τράπεζα ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίαση της 14.4.2006, αποφάσισε τα εξής:

Στο διάστημα από 19.4.2006 έως 2.4.2007 η Τράπεζα θα προβεί σε αγορά ιδίων μετοχών, με ανώτατη τιμή αγοράς το ποσό των  40,00 ευρώ και  κατώτατη τιμή αγοράς το ποσό των 6,00 ευρώ ανά μετοχή. Οι τιμές αυτές θα αναπροσαρμοστούν κατά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος των μετόχων για λήψη δωρεάν μετοχών (η έκδοση των οποίων εγκρίθηκε με απόφαση της ανωτέρω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης) σε 33,33 ευρώ και 5,00 ευρώ αντιστοίχως. Ο μέγιστος αριθμός των ιδίων μετοχών που θα αποκτηθούν στο ανωτέρω διάστημα ισούται με τον αριθμό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% του εκάστοτε συνόλου των μετοχών της, στον οποίο συνυπολογίζονται οι εκάστοτε ανήκουσες στην Τράπεζα ίδιες μετοχές (δηλαδή με σημερινά δεδομένα ο ανώτατος αριθμός μετοχών που θα αγοραστούν είναι 15.868.433).

Αθήνα, 14 Απριλίου 2006

Τράπεζα EFGEurobankErgasias Α.Ε.