Choose Language Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Search

Πληρωμή Μερίσματος Χρήσεως 2006

Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. της 3ης Απριλίου 2007, το μέρισμα της χρήσεως 2006 ανέρχεται σε 0,92 ευρώ ανά μετοχή. Δεδομένης της διανομής προμερίσματος χρήσης 2006, ύψους 0,36 ευρώ ανά μετοχή, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας στις 31 Οκτωβρίου 2006, το υπόλοιπο προς διανομή στους μετόχους μέρισμα ανέρχεται σε  0,56 ευρώ ανά μετοχή.
Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι μέτοχοι της Τράπεζας μετά το πέρας της συνεδρίασης του Χ.Α. στις 4.4.2007. Κατά συνέπεια από την Πέμπτη 5 Απριλίου 2007 η μετοχή θα διαπραγματεύεται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσεως 2006.
Το μέρισμα θα αρχίσει να καταβάλλεται τη Δευτέρα 16 Απριλίου 2007, με τους παρακάτω τρόπους:
      • με κατάθεση στους λογαριασμούς των μετόχων εκείνων οι οποίοι έχουν ορίσει την Τράπεζα ως χειριστή του λογαριασμού αξιών τους στο Σύστημα Aυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.)       • από τον χειριστή του λογαριασμού αξιών στο Σύστημα Aυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) - όταν ο χειριστής αυτός δεν είναι η Τράπεζα - στους μετόχους εκείνους, οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτήσει για την είσπραξη μερισμάτων τους χειριστές τους,
      • από οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας στους μετόχους που έχουν ζητήσει τη μη είσπραξη μερισμάτων από το χειριστή τους ή των οποίων οι μετοχές φυλάσσονται στον ειδικό λογαριασμό της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (E.X.A.E.). Για την είσπραξη του μερίσματος από τα καταστήματα θα είναι αναγκαία η προσκόμιση του Δελτίου Αστυνομικής τους Ταυτότητας.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι μέτοχοι να επικοινωνούν με την Υποδιεύθυνση Μετοχολογίου της Τράπεζας: Ιωλκού 8 και Φιλικής Εταιρείας (κτίριο Α), 142 34 Νέα Ιωνία, τηλ: 210-3523300.
Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν μέσα σε πέντε (5) χρόνια παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.
Αθήνα, 3 Απριλίου 2007Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε.