Choose Language Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Search

Η εταιρεία «Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» (εφεξής «η Εταιρεία»), στο πλαίσιο της εφαρμογής του πενταετούς 8ου προγράμματος (1η σειρά και μέρος της 3ης σειράς) διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών της Εταιρείας (εφεξής «το Πρόγραμμα»), το οποίο θεσπίστηκε δυνάμει της από 28.07.2020 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, πληροφορεί το επενδυτικό κοινό αναφορικά με τα τελικά στοιχεία από την εν λόγω εφαρμογή του προγράμματος, την τιμή διάθεσης και τον αριθμό των μετοχών που διατέθηκαν και των οποίων θα αιτηθεί την εισαγωγή για διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών ("Χ.Α."), ως εξής:

Το πρόγραμμα διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης για την απόκτηση νεοεκδοθεισών μετοχών (stock options) της Εταιρείας που χορηγούνται σε μέλη της Διοίκησης και του προσωπικού της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014 (εφεξής «οι Δικαιούχοι») έχει ως σκοπό να προσελκύσει, διατηρήσει και δώσει κίνητρα σε μέλη της Διοίκησης και του προσωπικού της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, διασφαλίζοντας ορθή εταιρική διακυβέρνηση και προωθώντας τις αξίες της Εταιρείας, σε εφαρμογή των ακολουθούμενων πολιτικών αποδοχών της και της προβλεπόμενης σε αυτές κατανομής των μεταβλητών αποδοχών ως συνδυασμού μετρητών και χρηματοοικονομικών μέσων. Με τον τρόπο αυτό ευθυγραμμίζονται παράλληλα τα κίνητρα των μελών της Διοίκησης και του προσωπικού με τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της Εταιρείας και του Ομίλου της. Οι συμμετέχοντες αποκτούν άμεσο μετοχικό ενδιαφέρον για την Εταιρεία και συνδέουν την απόδοσή τους με τη μελλοντική απόδοση της Εταιρείας και του Ομίλου της εν γένει, έτσι όπως αυτή αντικατοπτρίζεται στην αύξηση της μετοχικής αξίας της Εταιρείας.

Σε εφαρμογή του Προγράμματος, το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της Εταιρείας κατά τις από 25.06.2021, 23.07.2021,  20.07.2023 και 31.07.2023 συνεδριάσεις του προέβη στη χορήγηση  δικαιωμάτων προαίρεσης σε συγκεκριμένα μέλη της Διοίκησης και του προσωπικού (169 μέλη συνολικά). Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα Πιστοποιητικά Δικαιωμάτων Προαιρέσεως της 1ης Σειράς του 8ου Προγράμματος, ο μέγιστος αριθμός δικαιωμάτων που μπορούσε να ασκηθεί για το έτος 2023 ήταν 5.451.250 δικαιώματα, καθένα εκ των οποίων αντιστοιχεί σε μία νέα μετοχή, ενώ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα Πιστοποιητικά Δικαιωμάτων Προαιρέσεως της 3ης Σειράς του 8ου Προγράμματος, ο μέγιστος αριθμός δικαιωμάτων που μπορούσε να ασκηθεί για το έτος 2023 ήταν 373.281 δικαιώματα, καθένα εκ των οποίων αντιστοιχεί σε μία νέα μετοχή.

Από τα ανωτέρω δικαιώματα ασκήθηκαν για το έτος 2023, κατά το χρονικό διάστημα 25.7.2023 έως και 04.08.2023, 5.802.269 δικαιώματα προαίρεσης από 168 Δικαιούχους, οι οποίοι κατέθεσαν εμπροθέσμως και με τον αρμόζοντα τρόπο το σχετικό ποσό στον επ’ ονόματι της Εταιρείας τηρούμενο ειδικό τραπεζικό λογαριασμό.

Κατόπιν των ανωτέρω ο συνολικός αριθμός των μετοχών που θα εκδοθούν στο όνομα των ασκησάντων τα δικαιώματά τους ανέρχεται σε 5.802.269 μετοχές κοινές με ψήφο, με ονομαστική αξία 0,22 ευρώ ανά μετοχή, η δε τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ανήλθε σε 0,23 ευρώ.

Η καταβολή σε μετρητά του τιμήματος για την αγορά των ανωτέρω μετοχών ολοκληρώθηκε εμπροθέσμως και ανήλθε σε  1.334.521,87 ευρώ.

Με την από 31.08.2023 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των  1.276.499,18 ευρώ με την έκδοση 5.802.269 νέων μετοχών, κοινών με ψήφο, ονομαστικής αξίας 0,22 ευρώ η κάθε μία και τιμής διάθεσης 0,23 ευρώ η κάθε μία, της διαφοράς μεταξύ της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών και της ονομαστικής αξίας αυτών αχθείσας στο λογαριασμό "Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο", και τροποποιήθηκε αντίστοιχα το άρθρο 5 του καταστατικού της Εταιρείας. Η απόφαση αυτή καταχωρίστηκε στις 05.9.2023 με κωδικό αριθμό καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) 3750122 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της Διεύθυνσης Εταιρειών, Τμήμα Εισηγμένων Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.Σημειώνεται ότι, κατόπιν της ως άνω αυξήσεως, το κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των 817.625.550,94 ευρώ και διαιρείται σε  3.716.479.777 κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,22 ευρώ η κάθε μία.

Περαιτέρω με την από 31.08.2023 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας πιστοποιήθηκε η καταβολή του ποσού της ανωτέρω αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 20 και 113 του ν. 4548/2018. Η απόφαση αυτή καταχωρίστηκε στις 05.9.2023 με κωδικό αριθμό καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) 3750137 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της Διεύθυνσης Εταιρειών, Τμήμα Εισηγμένων Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Κατόπιν των ανωτέρω η Εταιρεία θα προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό εν γένει πλαίσιο, για την εισαγωγή των ως άνω νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α.. Οι νέες μετοχές θα καταχωρισθούν στα αρχεία του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών και στις μερίδες και στους λογαριασμούς των Δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων του Χ.Α., όπως προβλέπει ο νόμος. Η Εταιρεία θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για την ακριβή ημερομηνία εισαγωγής των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α.

Υπεύθυνοι για τη σύνταξη του παρόντος εντύπου παροχής πληροφοριών και την ακρίβεια του περιεχομένου αυτού είναι οι:

  • Χάρης Κοκολογιάννης, Γενικός Διευθυντής Finance Ομίλου, Group Chief Financial Officer (Group CFO), τηλ: +30 214 406 0313, και
  • Νατάσσα Πασχάλη, Γενική Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου, Group Chief Human Resources Officer (Group CHRO), τηλ: +30 214 405 9312.

Το παρόν έντυπο είναι διαθέσιμο στα ενδιαφερόμενα μέρη σε έγχαρτη μορφή είτε στη Διεύθυνση Investor Information Services της Εταιρείας (Ιωλκού 8 & Φιλικής Εταιρείας, Τ.Κ. 14234 Ν. Ιωνία, τηλ. + 30 214 4046400), είτε στα γραφεία της Εταιρείας, Όθωνος 8, Τ.Κ. 105 57 Αθήνα, και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (https://www.eurobankholdings.gr).

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Investor Information Services μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση investorsinfo@eurobankholdings.gr ή τηλεφωνικά στον αριθμό  + 30 214 4046400 (καθημερινά μεταξύ 09:30 και 17:00).