Choose Language Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Search

Η Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία («Εταιρεία») ανακοινώνει σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 3556/2007 και το άρθρο 7α (παρ. 6 περ. γ) του ν. 3864/2010, όπως ισχύουν, τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 14 του ν.3556/2007 και με βάση τη σχετική γνωστοποίηση που έλαβε από την εταιρεία «Helikon Investments Limited» (εφεξής «Helikon»), το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου επί των κοινών μετοχών της Εταιρείας που κατείχε έμμεσα η Helikon, κατήλθε στις 4.2.2022 του ορίου του 5% επί του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων ψήφου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (εφεξής «ΤΧΣ»), που αντιστοιχούν σε 182.128.920 δικαιώματα ψήφου επί των κοινών μετοχών της Εταιρείας.

Κατωτέρω παρατίθεται η πλήρης αλυσίδα των εταιρειών μέσω των οποίων κατέχονται τα προαναφερθέντα δικαιώματα ψήφου:

Επωνυμία

% δικαιωμάτων ψήφου εφόσον ισούται ή είναι μεγαλύτερο από

κρίσιμο όριο

% δικαιωμάτων ψήφου μέσω χρηματοπιστωτικών μέσων (*) εφόσον ισούται ή είναι μεγαλύτερο από κρίσιμο όριο

Σύνολο εφόσον ισούται ή είναι μεγαλύτερο από κρίσιμο όριο

Helikon Long Short Equity Fund Master ICAV

Κάτω του ελαχίστου ορίου

Κάτω του ελαχίστου ορίου

Κάτω του ελαχίστου ορίου

 

(*) Είδος χρηματοπιστω-τικού μέσου

Ημερομηνία λήξης

Ημερομηνία ή περίοδος άσκησης/ μετατροπής

Φυσική παράδοση

ή χρηματικός

διακανο/ νισμός

Αριθμός

δικαιωμάτων ψήφου

% δικαιωμάτων ψήφου

Σύμβαση Ανταλλαγής με χρηματικό διακανονισμό (Cash Settled Equity Swap)

4 Νοεμβρίου 2024

4 Νοεμβρίου 2024

Μετρητά

Κάτω του ελαχίστου ορίου

Κάτω του ελαχίστου ορίου

Σύμβαση Ανταλλαγής με χρηματικό διακανονισμό (Cash Settled Equity Swap)

4 Φεβρουαρίου 2025

4 Φεβρουαρίου 2025

Μετρητά

Κάτω του ελαχίστου ορίου

Κάτω του ελαχίστου ορίου

 

2. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7α (παρ. 6 περ. γ) του ν. 3864/2010 και με βάση τη σχετική γνωστοποίηση που έλαβε η Εταιρεία από την Helikon, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου επί των κοινών μετοχών της Εταιρείας που κατείχε έμμεσα η Helikon, κατήλθε στις 04.02.2022 του ορίου του 5% επί του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, εξαιρουμένων των δικαιωμάτων ψήφου του ΤΧΣ, που αντιστοιχούν σε 182.128.920 δικαιώματα ψήφου επί των κοινών μετοχών της Εταιρείας.

Κατωτέρω παρατίθεται η πλήρης αλυσίδα των εταιρειών μέσω των οποίων κατέχονται τα προαναφερθέντα δικαιώματα ψήφου:

Επωνυμία

% δικαιωμάτων ψήφου εφόσον ισούται ή είναι μεγαλύτερο από

κρίσιμο όριο

% δικαιωμάτων ψήφου μέσω χρηματοπιστωτικών μέσων (*) εφόσον ισούται ή είναι μεγαλύτερο από κρίσιμο όριο

Σύνολο εφόσον ισούται ή είναι μεγαλύτερο από κρίσιμο όριο

Helikon Long Short Equity Fund Master ICAV

Κάτω του ελαχίστου ορίου

Κάτω του ελαχίστου ορίου

Κάτω του ελαχίστου ορίου

 

(*) Είδος χρηματοπιστω-τικού μέσου

Ημερομηνία λήξης

Ημερομηνία ή περίοδος άσκησης/ μετατροπής

Φυσική παράδοση

ή χρηματικός

διακανο/ νισμός

Αριθμός

δικαιωμάτων ψήφου

% δικαιωμάτων ψήφου

Σύμβαση Ανταλλαγής με χρηματικό διακανονισμό (Cash Settled Equity Swap)

4 Νοεμβρίου 2024

4 Νοεμβρίου 2024

Μετρητά

Κάτω του ελαχίστου ορίου

Κάτω του ελαχίστου ορίου

Σύμβαση Ανταλλαγής με χρηματικό διακανονισμό (Cash Settled Equity Swap)

4 Φεβρουαρίου 2025

4 Φεβρουαρίου 2025

Μετρητά

Κάτω του ελαχίστου ορίου

Κάτω του ελαχίστου ορίου