Choose Language Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Search

Η εταιρεία «Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» (εφεξής «η Εταιρεία») ανακοινώνει ότι την Πέμπτη, 14 Σεπτεμβρίου 2023 αρχίζει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών (εφεξής «το Χ.Α.») των  5.802.269 νέων κοινών ονομαστικών άυλων μετοχών της Εταιρείας, που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά το ποσό των  1.276.499,18 ευρώ συνεπεία άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών από εκατόν εξήντα οκτώ (168) δικαιούχους, μέλη της Διοίκησης και του προσωπικού της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014 (εφεξής «οι Δικαιούχοι»), σε τιμή διάθεσης 0,23 ευρώ ανά μετοχή, σύμφωνα με την από 28.07.2020 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και τις σχετικές από 25.06.2021, 23.07.2021, 20.07.2023, 31.07.2023 και 31.08.2023 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της.

Στις 05.09.2023 καταχωρίστηκε, με κωδικό αριθμό καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) 3750122, στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της Διεύθυνσης Εταιρειών, Τμήμα Εισηγμένων Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η ως άνω από 31.08.2023 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας, δυνάμει της οποίας το μετοχικό της κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των 1.276.499,18 ευρώ με την έκδοση  5.802.269  νέων μετοχών, κοινών με ψήφο, ονομαστικής αξίας 0,22 ευρώ η κάθε μία και τιμής διάθεσης 0,23 ευρώ η κάθε μία. Σημειώνεται ότι, κατόπιν της ως άνω αυξήσεως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των 817.625.550,94  ευρώ και διαιρείται σε  3.716.479.777 κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,22 ευρώ η κάθε μία.

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη συνεδρίασή της την 12.9.2023, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των ως άνω 5.802.269 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας. Οι εν λόγω νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. από τις 14 Σεπτεμβρίου 2023. Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο εισηγμένων μετοχών της εταιρίας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανέρχεται σε 3.716.479.777 κοινές ονομαστικές μετοχές.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να ενημερώνονται από το σχετικό Έντυπο Παροχής Πληροφοριών του άρθρου 1 παρ. 5 περ. η’ του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, το οποίο είναι διαθέσιμο στα ενδιαφερόμενα μέρη σε έγχαρτη μορφή είτε στη Διεύθυνση Investor Information Services της Εταιρείας (Ιωλκού 8 & Φιλικής Εταιρείας, Τ.Κ. 14234 Ν. Ιωνία, τηλ. + 30  214 4046400) είτε στα γραφεία της Εταιρείας, Όθωνος 8, Τ.Κ. 105 57 Αθήνα, και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (https://www.eurobankholdings.gr), ενώ μπορούν να απευθύνονται και στη Διεύθυνση Investor Information Services μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση investorsinfo@eurobankholdings.gr ή τηλεφωνικά στον αριθμό +30   214 4046400 (καθημερινά μεταξύ 09:30 και 17:00).