Choose Language Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Search

Η Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία («Εταιρεία») ανακοινώνει τα ακόλουθα:

A. Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που συνεδρίασε στις 20 Ιουλίου 2023 και ώρα 10:00 π.μ., από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, συμμετείχαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 2.754.969.489 μετοχές επί 3.710.677.508 μετοχών, ήτοι ποσοστό 74,24% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου. Επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όπως αναφέρονται στην από 27.06.2023 πρόσκληση, η Γενική Συνέλευση:

1. Ενέκρινε, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου, τις Ετήσιες και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2022 καθώς και τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το εν λόγω θέμα είχαν ως εξής:

 • Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 2.752.055.458 (99,89% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:
  • Υπέρ: 2.752.010.558
  • Κατά: 44.900
 • Αριθμός αποχών: 2.914.031

2. Ενέκρινε, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου, τη συνολική διαχείριση για τη χρήση 2022 καθώς και την απαλλαγή των Ελεγκτών για τη χρήση 2022.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το εν λόγω θέμα είχαν ως εξής:

 • Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 2.750.410.670 (99,83% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:
  • Υπέρ: 2.725.159.310
  • Κατά: 25.251.360
 • Αριθμός αποχών: 4.558.819

3. Ενέκρινε, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου:

α) την εκλογή της εταιρείας «KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Ανώνυμη Εταιρεία» (KPMG) ως τακτικού ελεγκτή των Ετήσιων και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2023 και

β) η σχετική αμοιβή της KPMG για τον έλεγχο των Ετήσιων και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2023 να ανέλθει σε €0,2 εκατ.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το εν λόγω θέμα είχαν ως εξής:

 • Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 2.754.962.681 (99,99% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:
  • Υπέρ: 2.751.843.946
  • Κατά: 3.118.735
 • Αριθμός αποχών: 6.808

4. Ενέκρινε, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου, την απόκτηση ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, και συγκεκριμένα την αγορά του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας που κατέχει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («Ταμείο»), με τους παρακάτω όρους:

(α) Ανώτατος αριθμός μετοχών προς απόκτηση:

Σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν.4548/2018 ο  ανώτατος αριθμός μετοχών που δύναται να αποκτήσει η Εταιρεία αθροιζόμενος με τις μετοχές που ανήκουν εκάστοτε στην Εταιρεία δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Συγκεκριμένα, στην παρούσα συναλλαγή, ο αριθμός μετοχών προς αγορά θα είναι το σύνολο των μετοχών εκδόσεώς της που κατέχει το Ταμείο, δηλαδή 52.080.673 μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 1,4% του μετοχικού της κεφαλαίου.

(β) Η διάρκεια για την οποία χορηγείται η έγκριση ορίζεται σε 6 μήνες από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

(γ) Η μέγιστη τιμή αγοράς ορίζεται στα €1,90 ανά μετοχή και η ελάχιστη τιμή αγοράς στα €1,10 ανά μετοχή.

(δ) Να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει τους ειδικότερους όρους και τις σχετικές λεπτομέρειες για την απόκτηση, λαμβάνοντας υπόψη και τις εποπτικές εγκρίσεις.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το εν λόγω θέμα είχαν ως εξής:

 • Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 2.754.328.493 (99,98% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:
  • Υπέρ: 2.749.622.411
  • Κατά: 4.706.082
 • Αριθμός αποχών: 640.996

5. Ενέκρινε, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου, την τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το εν λόγω θέμα είχαν ως εξής:

 • Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 2.753.882.722 (99,96% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:
  • Υπέρ: 1.940.719.682
  • Κατά: 813.163.040
 • Αριθμός αποχών: 1.086.767

6. Ενέκρινε, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου, τις αμοιβές που καταβλήθηκαν για τη χρήση  2022 καθώς και την προκαταβολή αμοιβών για τη χρήση 2023 στα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εκτέλεση των καθηκόντων τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ως μελών των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το εν λόγω θέμα είχαν ως εξής:

 • Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι:  2.753.882.722 (99,96% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:
  • Υπέρ: 2.649.105.595
  • Κατά: 104.777.127
 • Αριθμός αποχών: 1.086.767

7. Ψήφισε θετικά επί της Έκθεσης Αποδοχών για τη χρήση 2022.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το εν λόγω θέμα είχαν ως εξής:

 • Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 2.753.882.722 (99,96% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:
  • Υπέρ: 2.713.456.373
  • Κατά: 40.426.349
 • Αριθμός αποχών: 1.086.767

8. Ενέκρινε, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου, σύμφωνα με τις προβλέψεις και με τη διαδικασία του άρθρου 86 του ν. 4261/2014, υψηλότερη από 100% μέγιστη αναλογία μεταξύ σταθερής και μεταβλητής συνιστώσας των αποδοχών για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τους τρεις (3) Αναπληρωτές Διευθύνοντες Συμβούλους, τον Γενικό Διευθυντή Risk Management Ομίλου, τον Γενικό Διευθυντή Group Finance και τον Γενικό Διευθυντή Στρατηγικής Ομίλου.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το εν λόγω θέμα είχαν ως εξής:

 • Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 2.743.872.059 (99,60% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:
  • Υπέρ: 2.203.993.664
  • Κατά: 539.878.395
 • Αριθμός αποχών: 11.097.430

9. Ενέκρινε, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου, την τροποποίηση της Πολιτικής Καταλληλότητας Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το εν λόγω θέμα είχαν ως εξής:

 • Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 2.754.328.493 (99,98% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:
  • Υπέρ: 2.754.202.979
  • Κατά: 125.514
 • Αριθμός αποχών: 640.996

10. Ενέκρινε, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου, την εκλογή των κ.κ  Burkhard Eckes και John Arthur Hollows ως νέων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας.

Η θητεία των ανωτέρω νέων μελών λήγει ταυτόχρονα με τη θητεία των υπολοίπων μελών (του δεκαπενταμελούς πλέον) Διοικητικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα στις 23.07.2024, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας θα συνέλθει η Τακτική Γενική Συνέλευση για το έτος 2024.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το εν λόγω θέμα είχαν ως εξής:

 • Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 2.704.677.823 (98,17% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:
  • Υπέρ: 2.285.952.233
  • Κατά: 418.725.590
 • Αριθμός αποχών: 50.291.666

11. Ενέκρινε, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου:

α) Η Επιτροπή Ελέγχου να λειτουργεί ως Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου («Δ.Σ.») αποτελούμενη από μέλη του Δ.Σ..

β) Η Επιτροπή Ελέγχου να απαρτίζεται από πέντε (5) μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. εκ των οποίων τουλάχιστον τα τέσσερα (4) να είναι ανεξάρτητα.

γ) Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου που θα οριστούν από το Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1γ του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, θα συμπίπτει με τη θητεία τους ως μελών του Δ.Σ., δηλαδή θα λήγει στις 23.07.2024, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας θα συνέλθει η Τακτική Γενική Συνέλευση για το έτος 2024.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το εν λόγω θέμα είχαν ως εξής:

 • Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 2.754.962.722 (99,99% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:
  • Υπέρ: 2.701.348.469
  • Κατά: 53.614.253
 • Αριθμός αποχών: 6.767

12. Ενέκρινε  με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου την τροποποίηση του άρθρου 11 του Καταστατικού της Εταιρείας με επικαιροποίηση της παραγράφου 1, ώστε ο ορισμός και ανάκληση του αντιπροσώπου του μετόχου και η κοινοποίησή τους στην Εταιρεία να μπορούν να γίνονται και με ηλεκτρονικά μέσα και συγκεκριμένα  μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναφέρεται στην Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης ή/και με άλλα ηλεκτρονικά μέσα που αναφέρονται σε αυτήν.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το εν λόγω θέμα είχαν ως εξής:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 2.754.962.722 (99,99% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:

Υπέρ: 2.754.962.722

Κατά: 0

Αριθμός αποχών: 6.767

13. Ενημερώθηκε για την Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2022.

14. Ενημερώθηκε για την Έκθεση Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Β. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σε συνεδρίασή του της 20.7.2023:

(i) αποφάσισε τη συγκρότησή του σε σώμα, τον διορισμό Διευθύνοντος Συμβούλου και Αναπληρωτών Διευθυνόντων Συμβούλων και τον καθορισμό εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών, ως εξής:

1. Γεώργιος Ζανιάς, Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος

2. Γεώργιος Χρυσικός, Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος

3. Φωκίων Καραβίας, Διευθύνων Σύμβουλος

4. Σταύρος Ιωάννου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος

5. Κωνσταντίνος Βασιλείου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος

6. Ανδρέας Αθανασόπουλος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος

7. Bradley Paul Martin, Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος

8. Rajeev Kakar, Μη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος Σύμβουλος

9. Jawaid Mirza, Μη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος Σύμβουλος

10. Αλίκη Γρηγοριάδη, Μη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος Σύμβουλος

11. Ειρήνη Ρουβιθά Πάνου, Μη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος Σύμβουλος

12. Cinzia Basile, Μη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος Σύμβουλος

13. Burkhard Eckes, Μη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος Σύμβουλος

14. John Arthur Hollows, Μη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος Σύμβουλος

15. Ευθυμία Δελή, Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος – Εκπρόσωπος ΤΧΣ

 

(ii) όρισε ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τα κάτωθι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας:

1. Ειρήνη Ρουβιθά Πάνου, Μη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος Σύμβουλος

2. Rajeev Kakar, Μη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος Σύμβουλος

3. Jawaid Mirza, Μη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος Σύμβουλος

4. Burkhard Eckes, Μη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος Σύμβουλος

5. Eυθυμία Δελή, Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος – Εκπρόσωπος ΤΧΣ

 

Γ. Η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, αποφάσισε στις 20.07.2023 τη συγκρότησή της σε σώμα και τον ορισμό του Προέδρου και Αντιπροέδρου της, ως εξής:

1. Jawaid Mirza, Μη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος Σύμβουλος, Πρόεδρος

2. Burkhard Eckes, Μη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος

3. Ειρήνη Ρουβιθά Πάνου, Μη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος Σύμβουλος

4. Rajeev Kakar, Μη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος Σύμβουλος

5. Eυθυμία Δελή, Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος