Choose Language Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Search

Η Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία («Εταιρεία») ανακοινώνει σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 3556/2007 και το άρθρο 7α (παρ. 6 περ. γ) του ν. 3864/2010, όπως ισχύουν, τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 14 του ν. 3556/2007 και με βάση τη σχετική γνωστοποίηση που έλαβε από την εταιρεία «Helikon Investments Limited» (εφεξής «Helikon»), το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου επί των κοινών μετοχών της Εταιρείας που κατείχε έμμεσα η Helikon στις 16.07.2021, ανήλθε σε 5,10% επί του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων ψήφου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (εφεξής «ΤΧΣ»), ποσοστό που αντιστοιχεί σε 189.334.609 δικαιώματα ψήφου επί μετοχών Εταιρείας.

Κατωτέρω παρατίθεται η πλήρης αλυσίδα των εταιρειών μέσω των οποίων κατέχονται τα προαναφερθέντα δικαιώματα ψήφου:

Επωνυμία % δικαιωμάτων ψήφου εφόσον ισούται ή είναι μεγαλύτερο από κρίσιμο όριο  % δικαιωμάτων ψήφου μέσω χρηματοπιστωτικών μέσων(*) εφόσον ισούται ή είναι μεγαλύτερο από κρίσιμο όριο Σύνολο εφόσον ισούται ή είναι μεγαλύτερο από κρίσιμο όριο
Helikon Long Short Equity Fund Master ICAV  4,83% 0,27% 5,10%

 

(*) Είδος χρηματοπιστω-τικού μέσου Ημερομηνία λήξης  Ημερομηνία ή περίοδος άσκησης/ μετατροπής Φυσική παράδοση ή χρηματικός διακανονισμός Αριθμός δικαιωμάτων ψήφου % δικαιωμάτων ψήφου
Σύμβαση Ανταλλαγής με χρηματικό διακανονισμό (Cash Settled Equity Swap) 18 Ιουλίου 2024 18 Ιουλίου 2024 Μετρητά 10.000.000 0,27%

 

2. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7α (παρ. 6 περ. γ) του ν. 3864/2010 και με βάση τη σχετική γνωστοποίηση που έλαβε η Εταιρεία από την Helikon, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου επί των κοινών μετοχών της Εταιρείας που κατείχε έμμεσα η Helikon στις 16.07.2021, ανήλθε σε 5,17% επί του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, εξαιρουμένων των δικαιωμάτων ψήφου του ΤΧΣ, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 189.334.609 δικαιώματα ψήφου επί μετοχών Εταιρείας.

Κατωτέρω παρατίθεται η πλήρης αλυσίδα των εταιρειών μέσω των οποίων κατέχονται τα προαναφερθέντα δικαιώματα ψήφου:

Επωνυμία % δικαιωμάτων ψήφου εφόσον ισούται ή είναι μεγαλύτερο από κρίσιμο όριο  % δικαιωμάτων ψήφου μέσω χρηματοπιστωτικών μέσων(*) εφόσον ισούται ή είναι μεγαλύτερο από κρίσιμο όριο Σύνολο εφόσον ισούται ή είναι μεγαλύτερο από κρίσιμο όριο
Helikon Long Short Equity Fund Master ICAV  4,90% 0,27% 5,17%

 

(*) Είδος χρηματοπιστω-τικού μέσου Ημερομηνία λήξης  Ημερομηνία ή περίοδος άσκησης/ μετατροπής Φυσική παράδοση ή χρηματικός διακανονισμός Αριθμός δικαιωμάτων ψήφου % δικαιωμάτων ψήφου
Σύμβαση Ανταλλαγής με χρηματικό διακανονισμό (Cash Settled Equity Swap) 18 Ιουλίου 2024 18 Ιουλίου 2024 Μετρητά 10.000.000 0,27%