Choose Language Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Search

Η Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία (εφεξής «Eurobank») ανακοινώνει σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 3556/2007 και το άρθρο 7α (παρ. 6 περ. γ) του ν. 3864/2010, τα ακόλουθα: 

 1. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 14 του ν.3556/2007 και με βάση τη σχετική γνωστοποίηση που έλαβε η Eurobank από την εταιρεία «Fairfax Financial Holdings Limited» (εφεξής «Fairfax»), το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου επί των κοινών μετοχών της Eurobank που κατείχε άμεσα και έμμεσα η Fairfax, υπερέβη στις 23.05.2019 του ορίου του 25% επί του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου της Eurobank, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων ψήφου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («ΤΧΣ»), καθώς το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της Fairfax ανήλθε σε 33,03%, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 1.225.054.972 δικαιώματα ψήφου επί μετοχών της Eurobank. Από τα εν λόγω δικαιώματα ψήφου επί μετοχών της Eurobank, η Fairfax κατέχει άμεσα το 1,62%, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 60.221.637 δικαιώματα ψήφου επί μετοχών της Eurobank και έμμεσα μέσω ελεγχόμενων θυγατρικών της το 31,41%, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 1.164.833.335 δικαιώματα ψήφου επί μετοχών της Eurobank.
 2. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7α (παρ. 6 περ. γ) του ν. 3864/2010, με βάση τη σχετική ενημέρωση που έλαβε η Eurobank από την εταιρεία Fairfax, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου επί των κοινών μετοχών της Eurobank που κατείχε άμεσα και έμμεσα η Fairfax, υπερέβη στις 23.05.2019, του ορίου του 1/3 επί του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου της Eurobank, εξαιρουμένων των δικαιωμάτων ψήφου του ΤΧΣ, καθώς το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της Fairfax διαμορφώθηκε σε 33,50%, που αντιστοιχεί σε 1.225.054.972 δικαιώματα ψήφου επί μετοχών της Eurobank. Από τα εν λόγω δικαιώματα ψήφου επί μετοχών της Eurobank, η Fairfax κατέχει άμεσα το 1,65%, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 60.221.637 δικαιώματα ψήφου επί μετοχών της Eurobank και έμμεσα μέσω ελεγχόμενων θυγατρικών της το 31,85%, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 1.164.833.335 δικαιώματα ψήφου επί μετοχών της Eurobank.

Η αλυσίδα των ελεγχόμενων θυγατρικών της Fairfax, οι οποίες κατέχουν τα ανωτέρω αναφερόμενα δικαιώματα ψήφου, περιγράφεται κατωτέρω:

Επωνυμία % δικαιωμάτων ψήφου σύμφωνα με το ν. 3556/2007
(περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων ψήφου του ΤΧΣ)
% δικαιωμάτων ψήφου σύμφωνα με το ν. 3864/2010
(εξαιρουμένων των δικαιωμάτων ψήφου του ΤΧΣ)
1. Allied World Assurance Company, Ltd 3,58% 3,63%
2. Brit Reinsurance (Bermuda) Limited 0,82% 0,83%
3. Brit Syndicates Limited 0,04%  0,04%
4. Greystone Insurance Company  2,48%  2,51% 
5. CRC Reinsurance Limited  0,49%  0,50% 
6. Fairfax Financial Holdings Master Trust Fund  0,55%  0,56% 
7. Fairfax (Barbados) International Corp.  0,34%  0,34% 
8. Newline Insurance Company Limited 0,20%  0,20% 
9. Newline Corporate Name Limited  1,42%  1,42% 
10. Northbridge General Insurance Corporation 0,04%  0,03% 
11. Odyssey Re Europe S.A. 0,24%  0,25% 
12. Odyssey Reinsurance Company 5,05%  5,12% 
13. RiverStone Insurance (UK) Limited  1,18%  1,20% 
14. TIG Insurance (Barbados) Limited 0,76%  0,77%
15. TIG Insurance Company 3,10%  3,14% 
16. United States Fire Insurance Company 3,37%  3,42% 
17. Wentworth Insurance Company Ltd 3,14%  3,18% 
18. Zenith Insurance Company (California) 0,56% 0,57% 
19. Federated Insurance Company of Canada 0,02% 0,02% 
20. Hudson Insurance Company 0,28% 0,28%
21. The Sixty Three Foundation  0,08%  0,08% 
22. Verassure Insurance Company 0,01%  0,01% 
23. Zenith Insurance Company (Canada) 0,01%  0,01% 
24. Fairfax (US) Inc.  0,25%  0,26% 
25. Odyssey Group Holdings, Inc.  1,02%  1,03% 
26. HWIC Global Equity Fund 1,95%  1,98% 
27. HWIC Value Opportunities Fund 0,43%  0,44% 
 Σύνολο 31,41% 31,85% 

 

Για έμμεσες συμμετοχές, στις ανωτέρω αναφερόμενες γνωστοποιήσεις που ελήφθησαν από τη Fairfax, σημειώνονται τα κατωτέρω:

 1. Η Fairfax (Barbados) International Corp. ανήκει κατά 100% στην FFHL Group Ltd.,
 2. Η FFHL Group Ltd. ανήκει κατά 100% στην Fairfax Financial Holdings Limited, 
 3. Η Wentworth Insurance Company Ltd. ανήκει κατά 100% στην Fairfax (Barbados) International Corp. (βλέπε σημείο 1 ανωτέρω), 
 4. Η TIG Insurance (Barbados) Limited ανήκει κατά 100% στην Fairfax (Barbados) International Corp. (βλέπε σημείο 1 ανωτέρω), 
 5. Η Northbridge General Insurance Corporation ανήκει κατά 100% στην Northbridge Financial Corporation,
 6. Η Northbridge Financial Corporation ανήκει κατά 100% στην FFHL Group Ltd. (βλέπε σημείο 2 ανωτέρω),
 7. Η Federated Insurance Company of Canada ανήκει κατά 100% στην Northbridge Financial Corporation (βλέπε σημείο 6 ανωτέρω),
 8. Η Verassure Insurance Company ανήκει κατά 100% στην Northbridge General Insurance Corporation (βλέπε σημείο 5 ανωτέρω),
 9. Η Zenith Insurance Company (Canada) ανήκει κατά 100% στην Verassure Insurance Company (βλέπε σημείο 8 ανωτέρω),
 10. Η United States Fire Insurance Company ανήκει κατά 100% στην Crum & Forster Holdings Corp.,
 11. Η Crum & Forster Holdings Corp. ανήκει κατά 100% στην Fairfax (US) Inc.,
 12. Η Fairfax (US) Inc. ανήκει κατά 93,56% στην FFHL Group Ltd. (βλέπε σημείο 2 ανωτέρω) και 6,44% στην Fairfax Financial Holdings Limited,
 13. Η TIG Insurance Company ανήκει κατά 100% στην Fairfax (US) Inc. (βλέπε σημείο 12 ανωτέρω),
 14. Η The North River Insurance Company ανήκει κατά 100% στην United States Fire Insurance Company (βλέπε σημείο 10 ανωτέρω),
 15. Η Odyssey Reinsurance Company ανήκει κατά 100% στην Odyssey Group Holdings Inc., 
 16. Η Odyssey Group Holdings Inc. ανήκει κατά 100% στην Odyssey US Holdings Inc.,
 17. Η Odyssey US Holdings Inc. ανήκει κατά 100% στην Fairfax (US) Inc. (βλέπε σημείο 12 ανωτέρω),
 18. Η Zenith Insurance Company (California) ανήκει κατά 100% στην Zenith National Insurance Corp.,
 19. Η Zenith National Insurance Corp. κατέχεται από τους ακόλουθους μετόχους: Fairfax (US) Inc., (91,93%) (βλέπε σημείο 12 ανωτέρω), United States Fire Insurance Company (1,90%) (βλέπε σημείο 10 ανωτέρω), The North River Insurance Company (0,10%) (βλέπε σημείο 14 ανωτέρω), και Odyssey Reinsurance Company (6,07%) (βλέπε σημείο 15 ανωτέρω),
 20. Η RiverStone Insurance (UK) Limited ανήκει κατά 100% στην RiverStone Holdings Limited,
 21. Η RiverStone Holdings Limited ανήκει κατά 100% στην FFHL Group Ltd. (βλέπε σημείο 2 ανωτέρω),
 22. Η Allied World Assurance Company, Ltd. ανήκει κατά 100% στην Allied World Assurance Company Holdings, Ltd, 
 23. Η Allied World Assurance Company Holdings, Ltd ανήκει κατά 100% στην Allied World Assurance Company Holdings, GmbH, 
 24. Η Allied World Assurance Company Holdings, GmbH ανήκει κατά 100% στην Fairfax Financial Holdings (Switzerland) GmbH, 
 25. Η Fairfax Financial Holdings (Switzerland) GmbH ανήκει κατά 67,80% στην 1102952 B.C. Unlimited Liability Company,
 26. Η 1102952 B.C. Unlimited Liability Company ανήκει κατά 100% στην Fairfax Financial Holdings Limited, 
 27. Η Greystone Insurance Company ανήκει κατά 100% στην Odyssey Reinsurance Company (βλέπε σημείο 15 ανωτέρω),
 28. Η Hudson Insurance Company ανήκει κατά 100% στην Odyssey Reinsurance Company (βλέπε σημείο  15 ανωτέρω),
 29. Η Odyssey Re Europe S.A. κατέχεται από τους ακόλουθους μετόχους: Odyssey Reinsurance Company (0,01%) (βλέπε σημείο 15 ανωτέρω) και Odyssey Re Europe Holdings S.A.S. (99,99%), 
 30. Η Odyssey Re Europe Holdings S.A.S. ανήκει κατά 100% στην Odyssey Reinsurance Company (βλέπε σημείο 15 ανωτέρω),
 31. Η Newline Corporate Name Limited ανήκει κατά 100% στην Newline Holdings UK Limited,
 32. Η Newline Holdings UK Limited ανήκει κατά 100% στην Odyssey Reinsurance Company (βλέπε σημείο 15 ανωτέρω),
 33. Η Newline Insurance Company Limited ανήκει κατά 100% στην Newline Holdings UK Limited (βλέπε σημείο 32 ανωτέρω),
 34. Η Brit Syndicates Limited ανήκει κατά 100% στην Brit Insurance Holdings Limited,
 35. Η Brit Insurance Holdings Limited ανήκει κατά 100% στην Brit Limited,
 36. Η Brit Limited ανήκει κατά 88,85% στην FFHL Group Ltd. (βλέπε σημείο 2 ανωτέρω),
 37. Η Brit Reinsurance (Bermuda) Limited ανήκει κατά 100% στην Brit Insurance Holdings Limited (βλέπε σημείο 35 ανωτέρω),
 38. Η HWIC Global Equity Fund κατέχεται από τους ακόλουθους μετόχους: Brit Reinsurance (Bermuda) Limited (65,70%) (βλέπε σημείο 37 ανωτέρω), Advent Capital (No.3) Limited (29,25%) και Brit UW Limited (5,05%),
 39. Η Advent Capital (No.3) Limited ανήκει κατά 100% στην Advent Capital (Holdings) LTD, 
 40. Η Advent Capital (Holdings) LTD κατέχεται από τους ακόλουθους μετόχους: Fairfax Financial Holdings Limited (56,61%), United States Fires Company (10,84%) (βλέπε σημείο 10 ανωτέρω), Odyssey Reinsurance Company (15,69%) (βλέπε σημείο 15 ανωτέρω), The North River Insurance Company (1,84%) (βλέπε σημείο 14 ανωτέρω), TIG Insurance Company (13,84%) (βλέπε σημείο 13 ανωτέρω) και Fairfax (Barbados) International Corp. (1,18%) (βλέπε σημείο 1 ανωτέρω), 
 41. Η Brit UW Limited ανήκει κατά 100% στην Brit Insurance Holdings Limited (βλέπε σημείο 35 ανωτέρω), 
 42. Η Fairfax Financial Holdings Master Trust Fund είναι ένα συνταξιοδοτικό πλάνο για πρώην εργαζόμενους συγκεκριμένων θυγατρικών της Fairfax, 
 43. Η The Sixty Three Foundation είναι ένας αυτόνομος μη-κερδοσκοπικός οργανισμός, με αποκλειστικό σκοπό την πραγματοποίηση φιλανθρωπικών χορηγιών, 
 44. Η CRC Reinsurance Limited ανήκει κατά 100% στην Fairfax Financial Holdings Limited,
 45. Η Polskie Towarzystwo Reasekuracji Spólka Akcyjna ανήκει κατά 100% στην Fairfax Financial Holdings Limited,
 46. Η Colonnade Insurance S.A. ανήκει κατά 100% στην Fairfax Luxembourg Holdings Sarl,
 47. Η Fairfax Luxembourg Holdings Sarl ανήκει κατά 100% στην FFHL Group Ltd (βλέπε σημείο 2 ανωτέρω), 
 48. Η HWIC Value Opportunities Fund κατέχεται από τους ακόλουθους μετόχους: 2,18% από την Polskie Towarzystwo Reasekuracji Spólka Akcyjna (βλέπε σημείο 45 ανωτέρω), 1,11% από την Odyssey Re Europe S.A. (βλέπε σημείο 29 ανωτέρω), 1,66% από την Newline Corporate Name Limited (βλέπε σημείο 31 ανωτέρω), 0,61% από την Newline Insurance Company Limited (βλέπε σημείο 33 ανωτέρω), 18,50% από την Brit Reinsurance (Bermuda) Limited (βλέπε σημείο 37 ανωτέρω), 8,16% από την Brit Syndicates Limited (βλέπε σημείο 34 ανωτέρω), 29,04% από την RiverStone Insurance (UK) Limited (βλέπε σημείο 20 ανωτέρω), 15,23% από την Colonnade Insurance S.A. (βλέπε σημείο 46 ανωτέρω), και
 49. Η The Fairfax Financial Holdings Master Trust Fund, η Sixty Three Foundation και η HWIC Value Opportunities Fund διαχειρίζονται από την Fairfax Financial Holdings Limited. 

Τέλος, στις ανωτέρω αναφερόμενες γνωστοποιήσεις που ελήφθησαν από τη Fairfax, σημειώνεται ότι η Fairfax δεν είναι ελεγχόμενη επιχείρηση από κανένα πρόσωπο, όπως ορίζεται η έννοια της ελεγχόμενης επιχείρησης στο ν. 3556/2007.