Choose Language Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Search
GDPR και μέτοχοι της τράπεζας Eurobank

GDPR και μέτοχοι της τράπεζας Eurobank

Προτεραιότητα
στην ενημέρωσή σας
Προστασία
των προσωπικών δεδομένων σας
Διαφάνεια
στην επικοινωνία μας
Ενημέρωση των μετόχων της τράπεζας Eurobank ή/και των εχόντων δικαίωμα ψήφου και αντιπροσώπων αυτών για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τη σχετική ελληνική και ενωσιακή νομοθεσία.
Η Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία (εφεξής «Τράπεζα») που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Όθωνος αρ. 8, ΤΚ 10557, με Αρ. ΓΕΜΗ 000223001000 σας ενημερώνει, υπό την ιδιότητά σας ως μετόχων, πρώην μετόχων της Τράπεζας ή/και ως εχόντων δικαίωμα ψήφου, ή/και ως αντιπροσώπων των προηγούμενων (ήτοι μετόχων ή/και εχόντων δικαίωμα ψήφου) σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τις διατάξεις της σχετικής κείμενης ελληνικής και ενωσιακής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, υπό την ιδιότητά της ως υπευθύνου επεξεργασίας, ότι επεξεργάζεται προσωπικά σας δεδομένα, σύμφωνα με τα κατωτέρω.

 

Η παρούσα ενημέρωση επικαιροποιήθηκε στις 20 Μαρτίου 2020 και  βρίσκεται διαρκώς αναρτημένη και επικαιροποιημένη: α. στον διαδικτυακό τόπο της Eurobank Holdings (www.eurobankholdings.gr), β. στο περιβάλλον της εφαρμογής «e-General Meeting», γ. διατίθεται σε έντυπη μορφή από τη Διεύθυνση Investor Information Services, Ιωλκού 8 και Φιλικής Εταιρείας, Νέα Ιωνία, 14234 Αθήνα και δ. διατίθεται επίσης σε έντυπη μορφή σε κάθε γενική συνέλευση της Eurobank Holdings με φυσική παρουσία μετόχου.