Choose Language Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Search
GDPR και μέτοχοι της Eurobank Holdings

GDPR και μέτοχοι της Eurobank Holdings

Προτεραιότητα

στην ενημέρωσή σας

Προστασία

των προσωπικών δεδομένων σας

Διαφάνεια

στην επικοινωνία μας

Ενημέρωση μετόχων και λοιπών σχετιζόμενων με αυτούς προσώπων της Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών ΑΕ για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τη σχετική ελληνική και ενωσιακή νομοθεσία.
Η Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών ΑΕ (εφεξής «Eurobank Holdings») που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Όθωνος αρ. 8, ΤΚ 10557, με Αρ. ΓΕΜΗ 000223001000 σας ενημερώνει, υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνος επεξεργασίας, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής ο «Κανονισμός»), τον ν.4624/2019 και τις λοιπές διατάξεις της σχετικής κείμενης ελληνικής και ενωσιακής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Ο όρος «εσείς» για τους σκοπούς της παρούσας ενημέρωσης αναφέρεται ενδεικτικά σε μετόχους, πρώην μετόχους της Eurobank Holdings, έχοντες δικαίωμα ψήφου ή/και αντλούντες/ασκούντες δικαιώματα επί μετοχών της Eurobank Holdings, αντιπροσώπους, εκπροσώπους των προηγούμενων ή/και εν γένει τρίτα πρόσωπα σχετιζόμενα με τους ανωτέρω. Η παρούσα ενημέρωση ενδέχεται να συμπληρώνεται με ειδικότερες κατά περίπτωση ενημερώσεις.

 

Η παρούσα ενημέρωση επικαιροποιήθηκε στις 28 Ιουνίου 2021 και βρίσκεται διαρκώς αναρτημένη και επικαιροποιημένη: α. στον διαδικτυακό τόπο της Eurobank Holdings (www.eurobankholdings.gr), β. διατίθεται σε έντυπη μορφή από τη Διεύθυνση Investor Information Services, Αλέκου Παναγούλη και Σινιόσογλου, Κτίριο Ε΄, 14234 Νέα Ιωνία, Αττική και γ. διατίθεται επίσης σε έντυπη μορφή σε κάθε γενική συνέλευση της Eurobank Holdings με φυσική παρουσία μετόχου.