Choose Language Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Search

Ανακοίνωση Πληρωμής του Προϊόντος Εκποίησης Κλασματικών Δικαιωμάτων

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. (Τράπεζα) γνωστοποιεί στους μετόχους της τα εξής:

Κατόπιν της απόφασης της Α’ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 8.2.2011, η Τράπεζα εκποίησε, μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με μέση τιμή 3,04 ευρώ ανά μετοχή, τις μετοχές που προέκυψαν από κλασματικά υπόλοιπα συνεπεία της συγχώνευσης της Τράπεζας με την εταιρεία ΔΙΑΣ Ανώνυμη Εταιρία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (ΔΙΑΣ), με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη.

Δικαιούχοι του προϊόντος της ανωτέρω εκποίησης είναι οι μέτοχοι της ΔΙΑΣ που ήταν εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος 'Αυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ) της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (ΕΧΑΕ) την 2.6.2011 (record date).

Η απόδοση του προϊόντος εκποίησης στους δικαιούχους μετόχους θα γίνει κατά το ποσό που τους αναλογεί ως εξής:

Α) Στους μετόχους που έχουν ορίσει την Τράπεζα ως χειριστή του λογαριασμού αξιών τους στο Σ.Α.Τ., θα πραγματοποιηθεί με κατάθεση, στις 16.6.2011, σε λογαριασμό τους που τηρούν στην Τράπεζα.

Β) Οι υπόλοιποι μέτοχοι θα μπορούν να το εισπράξουν από τις 16.6.2011 ως ακολούθως:

1. Μέσω των χειριστών των λογαριασμών αξιών τους στο Σ.Α.Τ., ή

2. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας, είτε οι ίδιοι οι μέτοχοι αυτοπροσώπως, είτε οι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποί τους, προσκομίζοντας την Αστυνομική τους Ταυτότητα και την εκτύπωση των στοιχείων του ΚΑΜΕ (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ) και σε περίπτωση αντιπροσώπευσης, τη σχετική εξουσιοδότηση του δικαιούχου, θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Αρχή.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων Μετόχων και Επενδυτών, Ιωλκού 8 και Φιλικής Εταιρείας (κτίριο Α) 142 34 Νέα Ιωνία Αττικής (τηλ. 210-3523300).