Έτος
2022
ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

DOWNLOADS

Επικοινωνία

Τηλεφωνική εξυπηρέτηση

Τηλ: 2144061000

Annual Report info

email: AnnualReport@eurobank.gr

Ενημέρωση Επενδυτών

Διεύθυνση Investor Relations

Εάν είστε ξένος θεσμικός μέτοχος, επενδυτής ή αναλυτής επικοινωνήστε μαζί μας για:

Άλλοι τρόποι επικοινωνίας

email: Investor_Relations@eurobankholdings.gr 

Εξυπηρέτηση μετόχων

Διεύθυνση Investor Information Services

Εάν είστε ιδιώτης μέτοχος επικοινωνήστε μαζί μας για:

Τρόποι επικοινωνίας

Τηλ: 2144046400 

email: investorsinfo@eurobankholdings.gr