Έτος
2022
ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

DOWNLOADS

Η Eurobank με μια ματιά

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
  Η Eurobank με μια ματιά
  ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

   Η Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών ΑΕ είναι η μητρική εταιρεία του Ομίλου Eurobank, ο οποίος αποτελείται από την Τράπεζα Eurobank ΑΕ και τις θυγατρικές της. Εκτός των ελληνικών συνόρων, έχει παρουσία στη Βουλγαρία, τη Σερβία, την Κύπρο, το Λουξεμβούργο και το Ηνωμένο Βασίλειο (Λονδίνο). Η Eurobank δραστηριοποιείται σε όλους τους τραπεζικούς τομείς στην Ελλάδα, προσφέροντας μια σειρά προϊόντων και υπηρεσιών σε ιδιώτες, μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις, και θεσμικούς επενδυτές. Αναπόσπαστο μέρος των δραστηριοτήτων του Ομίλου αποτελεί η ανάληψη κινδύνων, με επαρκείς μηχανισμούς για την έγκαιρη αναγνώριση και παρακολούθηση των κινδύνων αυτών. Το 2022 η Eurobank βελτίωσε τις λειτουργικές επιδόσεις της σε επίπεδο κερδοφορίας, ποιότητας στοιχείων ενεργητικού και ενίσχυσης κεφαλαίων.

   Σχετικά με την Eurobank

   H Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών ΑΕ είναι μια εταιρεία συμμετοχών με έδρα στην Αθήνα, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Είναι η μητρική εταιρεία του Ομίλου Eurobank, ο οποίος αποτελείται από την Τράπεζα Eurobank ΑΕ και τις θυγατρικές της.

   GRI 2-1 GRI 2-6

   Προφίλ

   H Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. (Eurobank Holdings) είναι μια εταιρεία συμμετοχών με έδρα την Αθήνα (Όθωνος 8, 10557), εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η Eurobank Holdings και οι θυγατρικές της («Όμιλος») έχουν σύνολο ενεργητικού €81,5 δισ. και ανθρώπινο δυναμικό 11.328 εργαζόμενους (ημερομηνία στοιχείων 31.12.2022).

   Η μητρική εταιρεία του Ομίλου Eurobank, ο οποίος αποτελείται από την Τράπεζα Eurobank Α.Ε. (Eurobank) και τις θυγατρικές της, είναι η Eurobank Holdings.

   Με συνολικό δίκτυο 616 σημείων εξυπηρέτησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό, o Όμιλος Eurobank παρέχει ένα ολοκληρωμένο φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών σε ιδιώτες και επιχειρήσεις. Στην Ελλάδα, η Eurobank δραστηριοποιείται με δίκτυο λιανικής τραπεζικής, εξειδικευμένα κέντρα εξυπηρέτησης επιχειρήσεων, δίκτυο private banking και δυναμική ψηφιακή παρουσία. Στο εξωτερικό ο Όμιλος Eurobank έχει παρουσία στη Βουλγαρία, τη Σερβία, την Κύπρο, το Λουξεμβούργο και το Ηνωμένο Βασίλειο (Λονδίνο).

   Βασικά Μεγέθη Eurobank Holdings €δισ.
   Δάνεια (προ προβλέψεων) 43,5
   Καταθέσεις 57,2
   Σύνολο ενεργητικού 81,5
   Ίδια κεφάλαια  6,7
   Δίκτυο Εξυπηρέτησης Πελατών Ομίλου Eurobank 616
   Eλλάδα 300
   Εξωτερικό 316
   Ημερομηνία στοιχείων 31.12.2022.

   *Με βάση πληροφόρηση που έλαβε από την εταιρεία «Fairfax Financial Holding Limited» και για την οποία τo επενδυτικό κοινό ενημερώθηκε την 20.07.2021 από την Eurobank Holdings, μέσω σχετικής εταιρικής ανακοίνωσης.
   **Με βάση πληροφόρηση που έλαβε από την εταιρεία «The Capital Group Companies (CGC)» και για την οποία το επενδυτικό κοινό ενημερώθηκε την 03.12.2020 από την Eurobank Holdings, μέσω σχετικής εταιρικής ανακοίνωσης.
   Από την 14/9/2022, λόγω  αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μετά από άσκηση δικαιωμάτων προαίρεσης επί μετοχών (stock option rights,) το νέο σύνολο εισηγμένων μετοχών της εταιρίας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανέρχεται σε 3.710.677.508 κοινές ονομαστικές μετοχές, για την οποία το επενδυτικό κοινό ενημερώθηκε την 09.09.2022 από την Eurobank Holdings, μέσω σχετικής εταιρικής ανακοίνωσης.

   Σκοπός – Όραμα – Αξίες

   Σκοπός

   Όραμα

   Αξίες

   Μάθετε περισσότερα στη σελίδα Ο σκοπός, το όραμα και οι αξίες μας.

   Δραστηριότητες

   Η Eurobank δραστηριοποιείται σε όλους τους τραπεζικούς τομείς στην Ελλάδα, προσφέροντας μια σειρά προϊόντων και υπηρεσιών σε ιδιώτες, μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις, και θεσμικούς επενδυτές. Συμμετέχοντας ενεργά σε έργα που προσφέρουν σημαντικά οφέλη για την οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας, η Eurobank στηρίζει τη βιώσιμη μετάβαση της ελληνικής οικονομίας. Εκτός Ελλάδας, δραστηριοποιείται στη Βουλγαρία, τη Σερβία, την Κύπρο, το Λουξεμβούργο και το Ηνωμένο Βασίλειο (Λονδίνο). Το 2022 η Eurobank συνέχισε τον ψηφιακό μετασχηματισμό της, επενδύοντας στην ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου στον τομέα των συστημάτων πληροφορικής, υποστηρίζοντας τις λειτουργίες της πιο αποτελεσματικά και αξιοποιώντας στο έπακρο τις νέες τεχνολογίες.

   GRI 2-2 ATHEX A-G1

   Ελλάδα

   Λιανική Τραπεζική

   Η Λιανική Τραπεζική περιλαμβάνει φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών που καλύπτουν τις συγκεκριμένες ανάγκες και απαιτήσεις ιδιωτών και μικρών επιχειρήσεων.

   Καταθέσεις - Η Λιανική Τραπεζική περιλαμβάνει όλες τις καταθέσεις της Τράπεζας, τόσο για Ιδιώτες όσο και για Επιχειρήσεις. Οι συνολικές καταθέσεις σε επίπεδο Τράπεζας αυξήθηκαν σε €39,6 δισ., έναντι €37 δισ. στις 31 Δεκεμβρίου 2021, παρά τις προκλήσεις της αγοράς και το πληθωριστικό περιβάλλον. Η χωρίς περιορισμούς επανεκκίνηση της αγοράς σε συνδυασμό με την επιτυχή χρονιά του τουριστικού τομέα ενίσχυσαν την οικονομική ανάπτυξη, ιδίως για τις επιχειρήσεις.

   Επιπλέον, στηρίζοντας ενεργά την προσπάθεια των ελληνικών νοικοκυριών για Αποταμίευση, με κύρια οχήματα τα προϊόντα Αποταμιεύω και Μεγαλώνω, το 2022 πάνω από 140.000 παιδιά ήταν ήδη κάτοχοι του αποταμιευτικού λογαριασμού Μεγαλώνω.

   Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες καταθέσεων συνέχισαν να διατίθενται μέσω e-Banking. Με γνώμονα τη βέλτιστη εξυπηρέτηση και τις απρόσκοπτες συναλλαγές των πελατών, υλοποιήθηκαν νέες λειτουργικότητες στο e-Banking, ενώ ακόμη περισσότεροι πελάτες στράφηκαν στην υπηρεσία e-Statements.

   Πακέτα συναλλαγών και υπηρεσιών – Μια νέα εποχή προνομίων και εκπτώσεων εγκαινιάστηκε με το πρόγραμμα My Advantage Banking για ιδιώτες. Οι πελάτες μπορούν να διαλέξουν ένα από τα πακέτα My Silver, My Gold και My Platinum και να αποκτήσουν πλεονεκτήματα από τη σχέση τους με την Eurobank, όπως προνόμια Ελλάδα € 39,6δισ. σε καταθέσεις επιχειρήσεων και ιδιωτών €8,1 δισ. Χαρτοφυλάκιο στεγαστικών δανείων €1,7 δισ. Χαρτοφυλάκιο καταναλωτικών δανείων σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και εξοικονόμηση χρημάτων στις συναλλαγές κάθε μήνα, συνδέοντας τον λογαριασμό τους με το πακέτο της επιλογής τους. Μπορούν να εξοικονομήσουν έως €44 τον μήνα, ανάλογα με το πακέτο που θα επιλέξουν, αντί να κάνουν κάθε συναλλαγή ξεχωριστά. Στις 31.12.2022, στα πακέτα του προγράμματος My Advantage Banking συμμετείχαν πάνω από 100.000 πελάτες λιανικής και πάνω από 400.000 επιχειρήσεις στα πακέτα Classic for Business και Advanced for Business.

   Στεγαστικά δάνεια – Παρά τις νέες συνθήκες στην αγορά, δηλαδή το ασταθές μακροοικονομικό περιβάλλον που προκάλεσε την ανοδική τάση των επιτοκίων, η Τράπεζα κατάφερε να διατηρήσει την ηγετική της θέση στην αγορά των στεγαστικών δανείων και να αυξήσει τις νέες εκταμιεύσεις για στεγαστικά δάνεια κατά 21% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Αυτό οφείλεται κυρίως στην αύξηση της ζήτησης για τα στεγαστικά δάνεια με σταθερό επιτόκιο ή για δάνεια με αρχική σταθερή περίοδο και κυμαινόμενο επιτόκιο στη συνέχεια, σε συνδυασμό με ευελιξίες στην αποπληρωμή δανείου. Η Τράπεζα επίσης προσέφερε ψηφιακές και phygital επιλογές για υποβολή αίτησης στεγαστικού δανείου μέσω e-Banking, v-Banking ή σε κατάστημα. Ταυτόχρονα, συνέχισε να συνεισφέρει στον τομέα των πράσινων στεγαστικών δανείων μέσω του προγράμματος «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» και άλλων επιδοτούμενων προγραμμάτων. Στο τέλος του 2022, το χαρτοφυλάκιο στεγαστικών δανείων στην Ελλάδα ανήλθε συνολικά σε €8,1 δισ.

   Καταναλωτικά δάνεια – Οι εκταμιεύσεις τοκοχρεωλυτικών δανείων ανήλθαν σε €177 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 33% σε σχέση με το 2021, ενώ το 58% των συνολικών εκταμιεύσεων αφορά το Προσωπικό Δάνειο Μισθοδοσίας. Το 2022 η Τράπεζα εγκαινίασε νέα, στοχευμένα καταναλωτικά δάνεια, όπως το Προσωπικό Δάνειο για πελάτες Personal Banking και το Green Fast Loan, για την κάλυψη ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και εξειδικευμένων αναγκών των πελατών. Διεύρυνε ακόμη περισσότερο το δίκτυο εναλλακτικών καναλιών και ξεκίνησε τη διάθεση του Digital Retailer Loan, μέσω πλήρως ψηφιακής διαδικασίας μίας στάσης από τα μεγαλύτερα ψηφιακά καταστήματα λιανικού εμπορίου. Επιπλέον, το Fast Loan, το οποίο διατίθεται μέσω του δικτύου καταστημάτων και των ψηφιακών καναλιών (e-Banking και Eurobank Mobile App), συνέβαλε σημαντικά στην αύξηση των εκταμιεύσεων τοκοχρεωλυτικών δανείων, καθώς αποτέλεσε το 26% των συνολικών εκταμιεύσεων. Επιπλέον, παρά τις παγκόσμιες διαταραχές μετά την πανδημία COVID-19 στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας και στη διαχείριση της σχετικής αλυσίδας εφοδιασμού, οι εκταμιεύσεις δανείων αυτοκινήτου το 2022 ανήλθαν σε €131 εκατ. και αφορούσαν κυρίως την αγορά νέου αυτοκινήτου. Στο τέλος του 2022, το χαρτοφυλάκιο των καταναλωτικών δανείων της Τράπεζας στην Ελλάδα ανήλθε συνολικά σε €1,7 δισ., συμπεριλαμβανομένων και των υπολοίπων πιστωτικών καρτών.

   Κάρτες – Το 2022 το συνολικό χαρτοφυλάκιο καρτών της Eurobank ανήλθε σε 3,4 εκατ. κάρτες (χρεωστικές, πιστωτικές και προπληρωμένες). Είναι η 1η τράπεζα στην Ελλάδα που προσφέρει τις φιλικές προς το περιβάλλον κάρτες νέας γενιάς που κατασκευάζονται με βιοδιασπώμενα υλικά. Η Τράπεζα συνεχίζει να βελτιώνει τις ψηφιακές λύσεις αυτοεξυπηρέτησης, προσφέροντας μια end-to-end, ψηφιακή, omnichannel εφαρμογή πιστωτικών καρτών μέσω του Eurobank Mobile App – ακολουθώντας την ηγετική της θέση στην εισαγωγή της υπηρεσίας αυτή το 2019 στους χρήστες του e-Banking.

   Η υπηρεσία Cards Control, η οποία διατίθεται μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας, επιτρέπει στους κατόχους καρτών να διαχειρίζονται ένα μεγάλο εύρος των λειτουργιών της κάρτας, χωρίς να πρέπει να επισκεφθούν κατάστημα ή να επικοινωνήσουν με εξειδικευμένο εκπρόσωπο EuroPhone, μια δυνατότητα που φάνηκε ιδιαίτερα χρήσιμη στη διάρκεια της πανδημίας.

   Το 2022 πραγματοποιήθηκε μια σειρά από εξατομικευμένες προωθητικές ενέργειες για τη χρήση και την απόκτηση κάρτας, που επιβραβεύουν τους κατόχους για τις καθημερινές τους αγορές μέσω κάρτας.

   Η Eurobank προσφέρει σειρά από ψηφιακά πορτοφόλια (Apple Pay, Google Pay και Garmin Pay), τα οποία καλύπτουν όλες τις ανάγκες των κατόχων και επιτρέπουν τόσο στους χρήστες συσκευών iOS όσο και στους χρήστες συσκευών Android να κάνουν πληρωμές με κάρτες Eurobank Visa ή Mastercard.

   Το €πιστροφή είναι το κορυφαίο πρόγραμμα επιβράβευσης στην Ελλάδα και ανταμείβει τους πελάτες με πραγματικά ευρώ και όχι πόντους, τα οποία μπορούν να εξαργυρωθούν σε ευρύ δίκτυο 8.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Το Πρόγραμμα συνέχισε να ενισχύει τον επιχειρηματικό δεσμό μεταξύ υφιστάμενων και δυνητικών πελατών, μέσω της επιβράβευσης της συνολικής τους σχέσης με την Τράπεζα και της αύξησης της αξίας των συναλλαγών. Από το 2006, €200 εκατ. έχουν επιστραφεί στους πελάτες μέσω του προγράμματος επιβράβευσης €πιστροφή.

   Η Eurobank διατηρεί την ηγετική της θέση στον χώρο των πιστωτικών καρτών συνεργασίας (co-branded), προσφέροντας πραγματική αξία στις καθημερινές συναλλαγές των πελατών της, μέσα από τις αποκλειστικές συνεργασίες με οργανισμούς στους οποίους συγκαταλέγονται: ο μεγαλύτερος πάροχος τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα (COSMOTE World Mastercard), τα μεγαλύτερα εμπορικά κέντρα στη χώρα (YES Visa), ένα επώνυμο κατάστημα λιανικής (Reward World Mastercard), και μια μεγάλη αλυσίδα σουπερμάρκετ (masoutis Visa).

   Στο πλαίσιο της απόσχισης και πώλησης του κλάδου αποδοχής και εκκαθάρισης συναλλαγών στην Worldline GR τον Ιούνιο του 2022, η Eurobank ενεργεί ως merchant servicer και προσφέρει ευρύ φάσμα προϊόντων POS μέσα από όλα τα κανάλια, όπως POS, ePOS, Payment Link και Smart POS. Παράλληλα, είναι η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα που προσφέρει υπηρεσίες πληρωμών μέσω ηλεκτρονικών συσκευών (κινητά τηλέφωνα, tablet & Pad). Ο κύκλος εργασιών το 2022 αυξήθηκε κατά 27% σε ετήσια βάση και ανήλθε σε €11,5 δισ., ενώ το gross merchant commission (GMC) αυξήθηκε κατά 31% σε ετήσια βάση και ανήλθε σε €81 εκατ. Επιπλέον, ο δείκτης GMC αυξήθηκε κατά 2 μονάδες βάσης σε 0,70%, ενώ τα τερματικά POS ανήλθαν σε 22.800 (+10% σε ετήσια βάση) εντός του έτους.

   Bancassurance – Η Eurobank πέτυχε υψηλές επιδόσεις στον τομέα των τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων, καθώς η παραγωγή ανήλθε στα €470 εκατ., ενώ παράλληλα διατήρησε την ηγετική της θέση στην τραπεζοασφαλιστική αγορά ασφαλίσεων ζωής. Τα προϊόντα γενικής ασφάλισης συνέχισαν να αποτελούν προτεραιότητα για την Τράπεζα, με αξιοσημείωτα αποτελέσματα σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Τέλος, στο πλαίσιο της προσπάθειας κάλυψης του συνόλου των αναγκών των πελατών της, η Eurobank δημιούργησε ένα νέο ασφαλιστικό επενδυτικό πρόγραμμα για ιδιώτες, καθώς και νέα προγράμματα ασφάλισης υγείας και περιουσιακών στοιχείων για επιχειρήσεις.

   Personal Banking

   Το Personal Banking της Eurobank αποτελεί το πιο αναγνωρισμένο τμήμα Personal Banking στην ελληνική τραπεζική αγορά. Έχει ως στόχο τη παροχή ολοκληρωμένων λύσεων για το σύνολο των αναγκών του πελατολογίου του. Τα εξιδεικευμένα προϊόντα και υπηρεσίες που διατίθενται μέσω των Υπεύθυνων Σχέσεων Personal Banking (RMs) αποτελούν τις ενδεδειγμένες λύσεις προσαρμοσμένες στην εκάστοτε φάση ζωής του πελάτη. Οι Υπεύθυνοι Σχέσης του Personal Banking (RMs) εφαρμόζουν μια ολοκληρωμένη μεθοδολογία υποστηρίζοντας τη συνεχή ενημέρωση της πελατείας για προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχονται μέσω των συνεργαζόμενων εταιρειών την Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ, της Eurolife FFH Insurance και της Eurobank Equities ΑΕΠΕΥ.

   Το 2022 αποτέλεσε χρονιά ορόσημο για το Personal Banking της Eurobank αφού με τη συμπλήρωση των 15 ετών από τη δημιουργία του, προχωρήσαμε σε ορισμό των πελατών σύμφωνα με τη θέση τους στη Τράπεζα αλλά και τη σχέση τους με αυτήν.

   Το 2022 το Personal Banking:

   • Διέθεσε το πρωτοποριακό αμοιβαίο κεφάλαιο Target Maturity, σε συνεργασία με την Asset Management ΑΕΔΑΚ, προσελκύοντας σημαντικό αριθμό πελατών.
   • Επικεντρώθηκε στην ανάπτυξη χρήσης των εναλλακτικών και ψηφιακών καναλιών για την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πελατών Personal Banking .
   • Κατόρθωσε να αυξήσει την πελατειακή του βάση διατηρώντας παράλληλα σε υψηλό επίπεδο τον δείκτη ικανοποίησης NPS
   • Συνέβαλε στη βελτίωση του δείκτη “κόστος προς έσοδα”, μεταβάλλοντας τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου.

   Το δανειακό χαρτοφυλάκιο ανήλθε σε ποσοστό 5% των δανείων λιανικής (στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια). Ειδικότερα:

   • Αύξησε το δανειακό χαρτοφυλάκιο και βελτίωσε την ποιότητά του μέσω της εισαγωγής νέων προσωπικών δανείων, με προνομιακά επιτόκια.
   • Διεύρυνε το χαρτοφυλάκιο στεγαστικών δανείων επιτρέποντας υψηλότερο μέσο ύψος δανείου σε σχέση με τους υπόλοιπους πελάτες λιανικής.

   Τραπεζική Ιδιωτών

   Η Τραπεζική Ιδιωτών εστίασε και πάλι στην ανάπτυξη και εξυπηρέτηση του 87% των ενεργών πελατών της Τράπεζας (2,7 εκατ.), διατηρώντας το 85% των υπολοίπων καταναλωτικών δανείων και το 83% των υπολοίπων στεγαστικών δανείων. Το 2021, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας ένα ολοκληρωμένο εμπορικό πλάνο, η Τραπεζική Ιδιωτών πραγματοποίησε πάνω από 13 εκατομμύρια επαφές με ιδιώτες πελάτες, το 92% των οποίων έλαβαν χώρα μέσω ψηφιακών και εναλλακτικών καναλιών, με στόχο την αποτελεσματική κάλυψη του πλήρους φάσματος των τραπεζικών αναγκών τους. Επίσης, με την ενσωμάτωση προηγμένων και εξειδικευμένων μοντέλων πιστωτικής ανάλυσης, κατόρθωσε να αυξήσει τα καταναλωτικά δάνεια και να διατηρήσει την ποιότητα του χαρτοφυλακίου.

   Επιπλέον, σημαντικές πρωτοβουλίες οδήγησαν σε σημαντικά επιτεύγματα:

   • 104.000 νέοι ιδιώτες πελάτες εντάχθηκαν στο πελατολόγιο της Eurobank.
   • Περισσότεροι από 30.000 ιδιώτες πελάτες αναβαθμίστηκαν στον τομέα Personal Banking.
   • 175.000 ιδιώτες πελάτες απέκτησαν βασική τραπεζική σχέση με την Τράπεζα.
   • 102.000 δημόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι και συνταξιούχοι εμπιστεύτηκαν την τακτική πηγή εσόδων τους στην Τράπεζα (μη υπολογίζοντας τους υπαλλήλους πελατών Τραπεζικής Επιχειρήσεων και Επενδυτικής Τραπεζικής).
   • Υλοποιήθηκαν περισσότερα από 80 αυτοματοποιημένα customer journeys μέσα από ψηφιακά και εναλλακτικά κανάλια, που ανέπτυξαν βήμα-βήμα τη σχέση του ιδιώτη πελάτη με την Τράπεζα και προσέφεραν μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης.

   Λιανική Τραπεζική Επιχειρήσεων

   Η στρατηγική της Eurobank για τις μικρές επιχειρήσεις επικεντρώνεται σε εταιρείες με:

   • Ετήσιο κύκλο εργασιών έως €5 εκατ., που έχουν επιδείξει λειτουργική ανθεκτικότητα.
   • Δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης στις εγχώριες και διεθνείς αγορές, μέσα από τη μεγιστοποίηση της ανταγωνιστικότητας, την αύξηση της παραγωγικότητας και την εισαγωγή της καινοτομίας στη λειτουργική και παραγωγική διαδικασία.

   Το χαρτοφυλάκιο δανείων Λιανικής Τραπεζικής για Επιχειρήσεις ανήλθε σε €3,3 δισ. στις 31.12.2022.

   Το 2022 ο τομέας:

   • Συνέχισε να παρέχει ρευστότητα στην αγορά, συμμετέχοντας σε κρατικά και ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης, σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ), εκταμιεύοντας €493 εκατ. μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εγγυήσεων
   • Ξεκίνησε την πρωτοβουλία «Eurobank Ανάπτυξη», μια ολοκληρωμένη λύση που ενσωματώνει αφενός την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών από Εξειδικευμένες εταιρείες-συνεργάτες της Τράπεζας και αφετέρου τη χρηματοδότηση, και στοχεύει στη μεγιστοποίηση της συμμετοχής μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε Αναπτυξιακά Προγράμματα.
   • Προσέφερε για 12η διαδοχική χρονιά το πρόγραμμα «Business Banking Τουρισμός», με ευρύ φάσμα τραπεζικών και μη τραπεζικών παροχών, κάτι που συνέβαλε σημαντικά στην αύξηση των καταθέσεων, των προμηθειών POS και των δανείων.
   • Απλοποίησε την πρόσβαση των μικρότερων μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση μέσω του POS Cash Advance, παρέχοντας χρηματοδότηση σε 2.700 πελάτες.

   Ως αποτέλεσμα αυτών των πρωτοβουλιών, η Τράπεζα χορήγησε νέα πιστωτικά όρια και δάνεια ύψους €797 εκατ.

   Corporate and Investment Banking (CIB)

   Το CIB προσφέρει ολοκληρωμένες επιχειρηματικές λύσεις και άριστη εξυπηρέτηση σε μεγάλους εταιρικούς πελάτες, σύνθετα εταιρικά σχήματα, μεσαίες επιχειρήσεις και θεσμικούς οργανισμούς, στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Επιπλέον, είναι αρμόδια για τη διαχείριση της ρευστότητας και των χρηματοδοτικών αναγκών της Τράπεζας, καθώς και για τη διαχείριση των επενδυτικών χαρτοφυλακίων της. Η δομή του CIB είναι σχεδιασμένη να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς και στις προσδοκίες της εξειδικευμένης βάσης πελατών του, ενώ στοχεύει στη διασφάλιση αποτελεσματικής παροχής υπηρεσιών που βασίζονται στην τεχνογνωσία και τη μακρόχρονη εμπειρία των στελεχών του στους επιμέρους κλάδους της αγοράς.

   Large Corporate (LC)

   Η Eurobank προσφέρει σύγχρονες χρηματοδοτικές λύσεις και προϊόντα σε μεγάλους πελάτες. Στο τέλος του 2022 το χαρτοφυλάκιο του LC ξεπέρασε τα €4,6 δισ. (συμπεριλαμβανομένων των εταιρικών ομολογιακών δανείων) και περιλάμβανε περισσότερους από 120 ομίλους εταιρειών, που δραστηριοποιούνται κυρίως στους κλάδους της ενέργειας, της βιομηχανίας, του λιανικού εμπορίου, των υπηρεσιών, της υγείας και των κατασκευών.

   Το 2022 η μονάδα LC συνέχισε να στηρίζει στρατηγικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας μέσω της ανάληψης ηγετικού ρόλου σε εμβληματικές συναλλαγές όπως:

   • Κοινοπρακτικό ομολογιακό δάνειο ύψους €250 εκατ. προς την Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries SA.
   • Κοινοπρακτικό ομολογιακό δάνειο ύψους €140 εκατ. προς την Sunlight SA, στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

   Commercial Banking (CB)

   Το 2022 το δανειακό χαρτοφυλάκιο του CB ανήλθε σε περίπου €3,67 δισ.. Το δίκτυο CB είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση της σχέσης με τις επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης σε όλη την Ελλάδα, μέσω του δικτύου των επιχειρηματικών κέντρων της Τράπεζας. Μετά την πρόσφατη ανασυγκρότηση του δικτύου CB, τα επιχειρηματικά κέντρα βρίσκονται πλέον σε στρατηγικές γεωγραφικές θέσεις έτσι ώστε να διασφαλίζουν την καλύτερη κάλυψη και την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στους πελάτες, ιδίως σε όσους εδρεύουν εκτός της μητροπολιτικής περιοχής της Αθήνας.

   Structured Finance (SF)

   Η Eurobank παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες μέσω των 5 εξειδικευμένων τμημάτων του SF:

   • Project Finance
   • Commercial Real Estate Finance
   • M&A Financing and Structured Solutions
   • M&A and Sponsors Financing
   • Hotels and Leisure Finance

   Τα τμήματα Structured Finance (SF) συντονίζουν τις ενέργειες όλων των εταιρειών του Ομίλου, ενώ έχουν υπό την ευθύνη τους τη διαχείριση τόσο του ενήμερου χαρτοφυλακίου όσο και ορισμένων μη εξυπηρετούμενων δανείων. Στις 31.12.2022 το ενήμερο χαρτοφυλάκιο του SF ξεπέρασε τα €4 δισ., επιτυγχάνοντας σημαντική καθαρή πιστωτική επέκταση, η οποία οφείλεται κυρίως στο χαρτοφυλάκιο Project Finance, με όλα τα άλλα τμήματα να καταγράφουν πολύ υψηλή επίδοση.

   Το 2022 η τράπεζα συνέχισε να ενισχύει τη θέση της σε στρατηγικά έργα, μέσα από τη συμμετοχή της με πολλαπλούς ρόλους στη χρηματοδότηση εμβληματικών συναλλαγών όπως:

   • Χρηματοδότηση εξαγοράς και λοιπών αναγκών συνολικού ύψους €520 εκατ. προς την ANEMOS RES HOLDINGS SA (κατά πλειοψηφία θυγατρική της Motor Oil Group), η οποία, ως αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων spin-off της εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ, εξαγόρασε τις δραστηριότητες ΑΠΕ της ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Το σύνολο του δανείου χρηματοδοτήθηκε αρχικά από την Eurobank, ενώ στη συνέχεια μέρος αυτού κοινοπρατήθηκε.
   • Αναχρηματοδότηση και χρηματοδότηση εξαγοράς εμπορικών κέντρων και άλλων συμμετοχών της Lamda Development συνολικού ύψους €360 εκατ., με την Eurobank να ενεργεί ως συντονιστής και τη συμμετοχή της να διαμορφώνεται σε 50%.
   • Αναχρηματοδότηση, releveraging και χρηματοδότηση κεφαλαιουχικών δαπανών ύψους περίπου €950 εκατ. προς τον Όμιλο SANI / IKOS – στο πλαίσιο της συμμετοχής της GIC (Singapore) στη μετοχική δομή της μητρικής εταιρείας – με την Eurobank να ενεργεί ως συντονιστής και την τελική συμμετοχή της να διαμορφώνεται σε 45,7%.
   • Πρώτη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στην Ελλάδα για τη στήριξη του επιχειρηματικού σχεδίου της Hellenic Open Fiber (θυγατρικής της NOVA) συνολικού ύψους €100 εκατ., με την Eurobank να ενεργεί ως συντονιστής και να συμμετέχει με 70% στη συγχρηματοδότηση.

   Syndicated Debt Solutions (SDS)

   Η μονάδα SDS είναι υπεύθυνη για τη διαμόρφωση, τη διοργάνωση και την υλοποίηση δομημένων χρηματοοικονομικών συναλλαγών, όπως εταιρικά κοινοπρακτικά απλά και ομολογιακά δάνεια, χρηματοδοτικά σχήματα για εξαγορές, καθώς και μετατρέψιμα και ανταλλάξιμα ομόλογα. 

   Η μονάδα SDS επίσης δραστηριοποιείται ενεργά στη διαπραγμάτευση δανείων στη δευτερογενή αγορά, συνεργαζόμενη με διεθνή επενδυτικά τμήματα τραπεζών, επενδυτικά κεφάλαια και χρηματομεσίτες, με στόχο να βελτιστοποιήσει και να ενισχύσει το χαρτοφυλάκιο και τη θέση της Τράπεζας στην αγορά. Το 2022 η Τράπεζα διατήρησε την ηγετική θέση της στην αγορά, με τον όγκο συναλλαγών να ανέρχεται σε περίπου €3,5 δισ.

   Shipping Finance

   Η Eurobank έχει 30 χρόνια εμπειρίας στη χρηματοδότηση της ναυτιλίας και κατέχει στρατηγική θέση ως χρηματοδότης πολλών ελληνικών ναυτιλιακών εταιρειών. Έχει κερδίσει ηγετική θέση στον τομέα της ελληνικής ναυτιλίας και το συνολικό χαρτοφυλάκιο του Ομίλου της ανερχόταν σε 3,1 δισ. USD (συν εγκεκριμένα όρια προς εκταμίευση ύψους 350 εκατ. USD) στις 31.12.2022.

   Το πελατολόγιο περιλαμβάνει ναυτιλιακούς ομίλους ελληνικής κυριότητας, με εδραιωμένη παρουσία και στόλους μεσαίου έως μεγάλου μεγέθους. Η Τράπεζα δραστηριοποιείται στους κύριους ναυτιλιακούς τομείς ξηρού φορτίου, τάνκερ και μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων. Οι ναυτιλιακές χρηματοδοτήσεις αφορούν τόσο αγορές μεταχειρισμένων πλοίων μικρής ηλικίας όσο και νέες ναυπηγήσεις, και στοχεύουν στη στήριξη της ανανέωσης του ελληνικού εμπορικού στόλου.

   Η Μονάδα Ναυτιλιακών Χρηματοδοτήσεων στεγάζεται στον Πειραιά και αποτελεί το «ναυτιλιακό κέντρο» του Ομίλου, εξυπηρετώντας τις ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες μέσω των Eurobank Cyprus και Eurobank Private Bank Luxembourg.

   Investment Banking

   Το Investment Banking προσφέρει στρατηγικές χρηματοοικονομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες σε εταιρικούς πελάτες και τους μετόχους τους, σχετικά με συγχωνεύσεις, εξαγορές, αποεπενδύσεις και αναδιαρθρώσεις της κεφαλαιακής τους δομής, καθώς και για την άντληση κεφαλαίων είτε μέσω συναλλαγών private equity είτε μέσω των κεφαλαιαγορών.

   Το 2022 η Τράπεζα προσέφερε τις παραπάνω υπηρεσίες σε πολλούς εταιρικούς πελάτες για να εντοπίσουν ευκαιρίες ανάπτυξης ή αποεπένδυσης και να τις υλοποιήσουν, όπως ΔΕΗ, Volterra, ΕΛΛΑΚΤΩΡ και ΟΠΑΠ, καθώς και σε πελάτες που ήθελαν να αντλήσουν κεφάλαια από τις αγορές ομολόγων και μετοχών, όπως Lamda Development και DIMAND.

   Global Transaction Banking (GTB)

   Η Eurobank παρέχει υπηρεσίες συναλλακτικής τραπεζικής υψηλής ποιότητας σε εταιρικούς και θεσμικούς πελάτες. Ο τομέας GTB περιλαμβάνει τις ακόλουθες επιχειρησιακές μονάδες:

   • Cash and Trade Services – Η Μονάδα προσφέρει ολοκληρωμένες και καινοτόμες υπηρεσίες συναλλακτικής τραπεζικής σε μεγάλους εταιρικούς πελάτες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, βοηθώντας στον εξορθολογισμό και την αυτοματοποίηση των καθημερινών διαδικασιών τους, τον περιορισμό του κινδύνου και τη διεύρυνση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας. Οι βασικές υπηρεσίες που παρέχει αφορούν τη διαχείριση ρευστότητας και πληρωμών, τη δόμηση και εκτέλεση συναλλαγών διεθνούς εμπορίου, τη χρηματοδότηση της εμπορικής και εφοδιαστικής αλυσίδας, τη μισθοδοσία και τα τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα.
   • Securities Services – Η Eurobank είναι ο μόνος πάροχος στην Ελλάδα που παρέχει ένα ολοκληρωμένο φάσμα προϊόντων security services όπως: υπηρεσίες θεματοφυλακής στην Ελλάδα και το εξωτερικό, υπηρεσίες σε εκδότριες εταιρείες, υπηρεσίες εκκαθάρισης παραγώγων, πράξεις δανεισμού σε λογαριασμό περιθωρίου ασφάλισης (margin lending), υπηρεσίες middle office, υπηρεσίες λογιστικής διαχείρισης και αποτίμησης χαρτοφυλακίων (fund accounting) τόσο σε Έλληνες όσο και ξένους επενδυτές, και για όλους τους τύπους αξιογράφων.

   Eurobank Factors SA

   Το 2022 ήταν άλλη μια χρονιά ορόσημο για την Eurobank Factors SA, η οποία διατηρεί την ηγετική θέση της στον τομέα του factoring στην Ελλάδα, ενώ κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό σε επίπεδο κύκλου εργασιών και χρηματοδοτικών υπολοίπων. Τα δημοσιευμένα στοιχεία κατέδειξαν επίσης εξαιρετικές επιδόσεις από άποψη κερδοφορίας. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας αυξήθηκε κατά 28% σε €7,5 δισ., ενώ τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε €22,5 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 20%. Η εταιρεία πέτυχε νέες σημαντικές διεθνείς διακρίσεις και κατέκτησε τη 2η θέση παγκοσμίως στο εξαγωγικό factoring και την 3η θέση στην Ευρώπη για το συνδυασμό εξαγωγικού και εισαγωγικού factoring. Η εταιρεία εδραίωσε την ισχυρή θέση της στις υπηρεσίες χρηματοδότησης της εφοδιαστικής αλυσίδας (reverse factoring-suppliers’ financing) στη Νοτιοανατολική Ευρώπη παρουσιάζοντας με επιτυχία τη νέα ηλεκτρονική της πλατφόρμα.

   Eurobank Leasing SA

   Το 2022 η Eurobank Leasing σημείωσε αύξηση των εργασιών με €134 εκατ. νέες εκταμιεύσεις (+3% ετήσια αύξηση) και συνολικό μερίδιο αγοράς 26% (νέα παραγωγή), παρά τη συρρίκνωση της αγοράς κατά 20%, και βρίσκεται στη 2η θέση μεταξύ των εταιρειών χρηματοδοτικής μίσθωσης που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Στην υποκατηγορία του βιομηχανικού εξοπλισμού και του εξοπλισμού γραφείων, η Eurobank Leasing κατέλαβε την 1η θέση με μερίδιο αγοράς 46%, ενώ κατέλαβε τη 2η θέση στα επιβατικά οχήματα. (Πηγή: Ένωση Ελληνικών Εταιρειών Χρηματοδοτικής Μίσθωσης).

   Η εταιρεία παρέχει χρηματοδότηση υπό τη μορφή leasing βιομηχανικού εξοπλισμού, οχημάτων και επιλεγμένων ακινήτων. Επίσης έπαιξε σημαντικό ρόλο σε πρωτοβουλίες με θετική επίδραση στο περιβάλλον, όπως στους τομείς της ηλεκτροκίνησης, των οπτικών ινών και των ηλιακών πάρκων. Το 2022 η Eurobank Leasing επιχείρησε να επανασχεδιάσει τον ρόλο της στο vendor financing, δημιουργώντας νέα οικοσυστήματα με σημαντικούς vendors στους κλάδους της πληροφορικής (ΙΤ) και του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

   Markets

   Οι ομάδες των Markets Sales and Structuring έπαιξαν καθοριστικό ρόλο ώστε να προσφερθούν στους πελάτες λύσεις με προστιθέμενη αξία και στρατηγικές αντιστάθμισης κινδύνου, σε μια αγορά με έντονες διακυμάνσεις. Η Eurobank επικεντρώθηκε στην προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών που προάγουν περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα, και συμβάλλουν θετικά στην κοινωνία. Ταυτόχρονα, υπάρχει μια ισχυρή τάση προς τις ψηφιακές λύσεις. Η Eurobank ήταν η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα που προσέφερε ολοκληρωμένες και πλήρως αυτοματοποιημένες ψηφιακές υπηρεσίες συναλλάγματος σε εικοσιτετράωρη βάση (24/7). Η ομάδα του Market Trading επίσης κατάφερε να διαχειριστεί επιτυχώς τους κινδύνους χαρτοφυλακίου παρά τις αχαρτογράφητες συνθήκες αγοράς, και κατέγραψε υψηλές επιδόσεις ακόμα μία χρονιά. O Τομέας Διαχείρισης Διαθεσίμων (που υπάγεται στον τομέα των Markets) δραστηριοποιείται στις κεφαλαιαγορές, καθώς και στη διατραπεζική αγορά, με στόχο τη διαχείριση των κινδύνων επιτοκίου και συναλλάγματος του τραπεζικού χαρτοφυλακίου, καθώς και τη ρευστότητα και το κόστος χρηματοδότησης της Eurobank, σύμφωνα με το καθορισμένο πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων και τους επιχειρηματικούς στόχους. Σε αυτό το πλαίσιο, και με δεδομένες τις μεταβαλλόμενες προοπτικές για τα επιτόκια το 2022, ο Τομέας Διαχείρισης Διαθεσίμων είχε επίσης ενεργή συμμετοχή στις κεφαλαιαγορές, με την επιτυχή ολοκλήρωση 2 συναλλαγών έκδοσης ομολόγων, για τη διασφάλιση της συνεχούς συμμόρφωσης της Τράπεζας με την ελάχιστη απαίτηση για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις (MREL). Η Τράπεζα εξέδωσε:

   • Το τρίτο ομόλογο υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (€500 εκατ.) το πρώτο εξάμηνο του έτους παρά τις δύσκολες συνθήκες στην αγορά.
   • Την πρώτη συναλλαγή 10NC5 Tier2 (ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης) ύψους €300 εκατ. το δ΄ τρίμηνο του 2022.

   Αυτές οι συναλλαγές ώθησαν περαιτέρω τον δείκτη MREL σε επίπεδα ανώτερα του ενδιάμεσου μη δεσμευτικού στόχου για τον Ιανουάριο του 2023. Στον Τομέα Διαχείρισης Διαθεσίμων ανήκει επίσης η μονάδα Correspondent Banking Division, η οποία παρέχει εξειδικευμένη διαχείριση σχέσεων στους πελάτες της, καθώς και κεντροποιημένες υπηρεσίες για τον Όμιλο Eurobank, επιτυγχάνοντας ανταγωνιστική διαχείριση των πληρωμών, αποτελεσματική εκτέλεση και εύρεση των βέλτιστων λύσεων κίνησης κεφαλαίων.

   Σε κάθε χώρα του Ομίλου, οι λειτουργίες των Markets είναι δομημένες αυτόνομα και αναφέρονται άμεσα στο Markets International στην Ελλάδα και στους κατά τόπους διευθύνοντες συμβούλους. Στρατηγικός στόχος του Ομίλου είναι η διατήρηση και ανάπτυξη της σημαντικής περιφερειακής δραστηριοποίησης στους τομείς διαχείρισης διαθεσίμων, διαπραγμάτευσης συναλλάγματος, επιτοκίων, ομολόγων, παραγώγων, καθώς και η πώληση χρηματοοικονομικών και επενδυτικών προϊόντων στις τοπικές αγορές. Ο Όμιλος προώθησε μια σειρά προϊόντων και υπηρεσιών ESG σε ευρεία πελατειακή βάση, ενώ οι κατά τόπους ομάδες των Markets αντιμετώπισαν με επιτυχία τις προκλήσεις και τους απρόβλεπτους κινδύνους της αγοράς, σημειώνοντας εξαιρετικά αποτελέσματα σε επαναλαμβανόμενη βάση.

   Ο Όμιλος θέτει αυστηρά όρια για τις συναλλαγές τις οποίες εκτελεί, τα οποία παρακολουθούνται σε καθημερινή βάση. Τα όρια περιλαμβάνουν την έκθεση έναντι μεμονωμένων αντισυμβαλλομένων και χωρών, καθώς και όρια VaR. Ο Όμιλος χρησιμοποιεί ένα αυτοματοποιημένο σύστημα ελέγχου συναλλαγών, το οποίο υποστηρίζει τον τομέα των Markets στην παρακολούθηση και διαχείριση θέσεων.

   Σημαντικά έργα

   Η Eurobank συμμετέχει ενεργά σε έργα που προσφέρουν σημαντικά οφέλη για την οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας και στηρίζουν τη βιώσιμη μετάβαση της ελληνικής οικονομίας. Η θέση της ως Τράπεζα της Ανάπτυξης και της Ευημερίας ενισχύθηκε μέσω του ηγετικού της ρόλου σε όλα σχεδόν τα εμβληματικά έργα που υλοποιήθηκαν εντός του 2022, αλλά και μέσω της συνεχούς υποστήριξης στρατηγικών κλάδων για την ελληνική οικονομία και τη χρηματοδότηση σημαντικών επιχειρηματικών σχεδίων, ενισχύοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την ανάπτυξη, τα επενδυτικά σχέδια και την εξωστρέφειά των επιχειρήσεων. Το 2022 η Eurobank χρηματοδότησε εμβληματικά έργα, όπως:

   • Κοινοπρακτικό ομολογιακό δάνειο προς τον Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) – Η Eurobank ενήργησε ως Mandated Lead Arranger, Coordinator, Agent, Account Bank και sole Hedging Counterarty στο κοινοπρακτικό ομολογιακό δάνειο ποσού €660 εκατ. (η συμμετοχή της Eurobank ήταν περίπου 70%).
   • Oμολογιακό δάνειο προς τη ΔΕΠΑ Υποδομών Α.Ε. – Η Eurobank ενήργησε ως Mandated Lead Arranger, Coordinator, Agent και sole Underwriter στο ομολογιακό δάνειο ποσού €580 εκατ.

   Διαχείριση περιουσίας - Διαχείριση κεφαλαίων

   Διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων

   Η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ διατήρησε την ηγετική της θέση στην Ελλάδα, με συνολικά υπό διαχείριση κεφάλαια ύψους €4,7 δισ. στις 31.12.2022.

   • €3,2 δισ. σε ΟΣΕΚΑ με έδρα στην Ελλάδα, το Λουξεμβούργο και την Κύπρο, και μερίδιο αγοράς 28,3% – 1η θέση στην Ελλάδα μεταξύ 14 εταιρειών διαχείρισης στοιχείων ενεργητικού (Πηγή: Ένωση Θεσμικών Επενδυτών).
   • €0,5 δισ. σε συνολικά στοιχεία ενεργητικού που ανήκουν σε 21 θεσμικούς πελάτες, κυρίως συνταξιοδοτικά ταμεία στην Ελλάδα και την Κύπρο.
   • €0,6 δισ. σε συνολικά στοιχεία ενεργητικού που ανήκουν σε πελάτες του Private Banking του Ομίλου μέσω της υπηρεσίας Discretionary Portfolio Management Service.
   • €0,4 δισ. σε στοιχεία ενεργητικού που διανέμονται σε τρίτους διαχειριστές στοιχείων ενεργητικού, στους οποίους η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ παρέχει ανάλυση, αξιολόγηση και πρότυπα χαρτοφυλάκια μέσω του Private Banking του Ομίλου Eurobank.

   Η Eurobank είχε επίσης παρουσία στο Λουξεμβούργο, έναν από τους μεγαλύτερους παγκόσμιους κόμβους αμοιβαίων κεφαλαίων, μέσω της 100% θυγατρικής της Eurobank Fund Management Company (Luxemburg) SA. Η Εταιρεία προσφέρει ευρύ φάσμα αμοιβαίων κεφαλαίων ΟΣΕΚΑ στις κατηγορίες (LF) Funds, (LF) Fund of Funds και (TLF) Funds, που διανέμονται στην Ελλάδα, το Λουξεμβούργο, τη Βουλγαρία και την Κύπρο. Τα αμοιβαία κεφάλαια ΟΣΕΚΑ καλύπτουν πολλές κατηγορίες στοιχείων ενεργητικού, με γεωγραφική διαφοροποίηση.

   Private Banking 

   Το Private Banking του Ομίλου προσφέρει ευρύ φάσμα επενδυτικών προϊόντων και υπηρεσιών (execution-only, advisory and discretionary), καθώς και υπηρεσίες διαχείρισης περιουσίας (χρηματοδοτήσεις, δόμηση και διαχείριση family office, υπηρεσίες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων). Επιπλέον των αμοιβαίων κεφαλαίων του Ομίλου, οι 3 μονάδες του Private Banking στην Ελλάδα, το Λουξεμβούργο και την Κύπρο προωθούν περίπου 3.000 αμοιβαία κεφάλαια ΟΣΕΚΑ από 14 διεθνείς διαχειριστές αμοιβαίων κεφαλαίων.

   Στις 31.12.2022, το Private Banking του Ομίλου εξυπηρετούσε περίπου 12.000 πελάτες, με τα υπό διαχείριση κεφάλαια να ανέρχονται σε €9,1 δισ.

   Το μοντέλο «Νέας Γενιάς» του Private Banking βασίζεται στη στρατηγική της απλοποίησης και ομογενοποίησης προϊόντων, διαδικασιών και εργασιών σε επίπεδο Ομίλου με σκοπό την βέλτιστη εμπειρία του πελάτη. Το μοντέλο θα υποστηρίζεται τεχνολογικά από τις δυνατότητες της νέας ψηφιακής πλατφόρμας διαχείρισης περιουσίας Temenos, η οποία λειτουργεί ήδη στην Κύπρο από τον Απρίλιο του 2023 και αναμένεται σύντομα να τεθεί σε λειτουργία και στο Λουξεμβούργο.

   Χρηματιστηριακές εργασίες

   Η Eurobank Equities ΑΕΠΕΥ αποτελεί ηγέτη στον κλάδο, προσφέροντας στους πελάτες της πρόσβαση σε μια πλήρη γκάμα επενδυτικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των συναλλαγών σε μετοχές, παράγωγα, ομόλογα και αμοιβαία κεφάλαια σε όλο τον κόσμο.

   Το 2022 συγκέντρωσε το 16,9% του όγκου των συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, παγιώνοντας τη θέση της ως κορυφαίος χρηματομεσίτης για τους θεσμικούς επενδυτές που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά, πέρα από τους χιλιάδες ιδιώτες επενδυτές.

   Το βραβευμένο Τμήμα Ανάλυσης της Eurobank Equities (που βρέθηκε 6 φορές τα τελευταία 10 χρόνια στην 1η θέση της κατάταξης του Institutional Investor/Excel για ελληνικές εταιρείες αναλύσεων) έχει αναλάβει τη δέσμευση να προσφέρει επενδυτικές ιδέες παρέχοντας έγκυρες μελέτες και αναλύσεις για τους διαφορετικούς τομείς που καλύπτει. Στο πεδίο των αναλύσεών του περιλαμβάνονται περισσότερες από 20 εισηγμένες εταιρείες, στις οποίες αντιστοιχεί περίπου το 85% της κεφαλαιοποίησης του Χρηματιστηρίου Αθηνών και το 90% της διαπραγματευτικής αξίας. Το Τμήμα Ανάλυσης της Eurobank Equities δραστηριοποιείται επίσης στις μεγαλύτερες δευτερογενείς αγορές του εξωτερικού και των εισηγμένων εταιρειών υψηλής κεφαλαιοποίησης.

   Τέλος, η Διεύθυνση Ειδικής Διαπραγμάτευσης (Market Making) της Eurobank Equities παρέχει ρευστότητα στις μετοχές 39 εισηγμένων εταιρειών , 6 εταιρικά ομόλογα και 38 παράγωγα, εκμεταλλευόμενη την εκτεταμένη εμπειρία και αποκλειστική τεχνολογία της.

   Λοιπές δραστηριότητες

   Διεύθυνση Τραπεζικής Φορέων Δημοσίου και Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών

   Το 2022 η Τραπεζική Φορέων Δημοσίου και Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών εστίασε στην υποστήριξη της κυβερνητικής πρωτοβουλίας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του δημοσίου τομέα. Η Eurobank παρέχει υπηρεσίες αυτόματης είσπραξης οφειλών για την υποστήριξη της ψηφιακής μετάβασης των Φορέων Δημοσίου.

   Η Διεύθυνση συνέχισε να υποστηρίζει τα δημόσια νοσοκομεία στην προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της πανδημίας, καθώς και τα Κοινωνικά Παντοπωλεία των Δήμων και άλλες πρωτοβουλίες, σύμφωνα με τις προτεραιότητες που τέθηκαν από τις αρχές. Ταυτόχρονα, αξιοποίησε όλα τα διαθέσιμα δίκτυα και μονάδες προϊόντων του Ομίλου, προσφέροντας ευρύ φάσμα ασφαλιστικών προϊόντων, ευέλικτων χρηματοδοτικών λύσεων και εξατομικευμένων πακέτων μισθοδοσίας.

   Διεύθυνση Retail International Customers

   Η Διεύθυνση Retail International Customers, το One Stop Hub της Eurobank για πελάτες που διαμένουν εκτός Ελλάδας, συνέχισε να διευρύνει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της.

   Μέσα από τα ψηφιακά και phygital κανάλια της Eurobank παρέχεται τόσο στους υφιστάμενους πελάτες όσο και στους νέους πελάτες πρόσβαση σε ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών, όπως τα στεγαστικά δάνεια με διαδικασία fast-track που ξεκίνησε το 2022. Την ίδια χρονιά η υπηρεσία Digital Customer Onboarding κατέστη διαθέσιμη στους κατοίκους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ισλανδίας, της Νορβηγίας και της Ελβετίας, επιτρέποντάς τους να ενταχθούν στο πελατολόγιο της Eurobank από τη χώρα διαμονής τους μέσω του Eurobank Mobile App.

   Μη Τραπεζικές Υπηρεσίες για Επιχειρήσεις

   Η Business Exchanges αποτελεί σημαντικό όχημα για το πρόγραμμα ψηφιακού μετασχηματισμού του Ομίλου, παρέχοντας ψηφιακές διεπιχειρησιακές υπηρεσίες στις λοιπές δραστηριότητες του Ομίλου. Αποτελεί επίσης ένα από τα βασικά κέντρα του Ομίλου για την αναδιάρθρωση και ενοποίηση των οικονομικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού.

   Για 22η συνεχή χρονιά η Eurobank, μέσω της θυγατρικής της Business Exchanges ΑΕ, δραστηριοποιήθηκε με επιτυχία στον κλάδο των διεπιχειρησιακών συναλλαγών προσφέροντας ψηφιακές υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας στους πελάτες της

   Η Βusiness Exchanges συμβάλλει στην αυτοματοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένου του Ομίλου, μέσω των υπηρεσιών ηλεκτρονικών διαγωνισμών, ηλεκτρονικών προμηθειών και ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Στη διάρκεια της χρονιάς, η εταιρεία αναβάθμισε με επιτυχία την πλατφόρμα ηλεκτρονικών προμηθειών του Ομίλου και παρέχει μια σύγχρονη cloud λύση για απλοποιημένες αγορές, με την οποία ενισχύεται ο εσωτερικός ψηφιακός μετασχηματισμός, επιτυγχάνεται καλύτερη σχέση κόστους-απόδοσης και βελτιώνεται η παροχή υπηρεσιών προς τους προμηθευτές του Ομίλου.

   Διαχείριση Προβληματικών Δανείων

   Μετά τη στρατηγική συνεργασία με την doValue SpA και την ομαλή μετάβαση στο νέο μοντέλο λειτουργίας για τη διαχείριση μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPE), ο Όμιλος εφαρμόζει το NPE Στρατηγικό Σχέδιο μέσω της doValue Greece για το ανατεθειμένο χαρτοφυλάκιο και τις επιτυχημένες συναλλαγές τιτλοποίησης. Η στρατηγική ΝΡΕ καθορίζει την προσέγγιση και τους στόχους της Τράπεζας σχετικά με την αποτελεσματική διαχείριση (δηλ. μεγιστοποίηση ανακτήσεων) και τη μείωση των ΝΡΕs με σαφή, αξιόπιστο και εφικτό τρόπο για κάθε χαρτοφυλάκιο.

   Στα πλαίσια αυτά, τον Μάρτιο του 2021 ο Όμιλος υπέβαλε τη Στρατηγική Διαχείρισης NPE για την περίοδο 2022-2024, μαζί με τους ετήσιους στόχους για τα NPEs σε επίπεδο Τράπεζας και Ομίλου. Σύμφωνα με το στρατηγικό σχέδιο, ο δείκτης NPE του Ομίλου αναμένεται να μειωθεί από 5,8% το 2022 σε 4,8% το 2024 (πραγματικό αποτέλεσμα: 5,2%, κυρίως λόγω των υψηλότερων από το αναμενόμενο εκροών NPE).

   Πολιτική Είσπραξης Οφειλών

   Η διαχείριση προβληματικών δανείων περιλαμβάνει μεγάλο εύρος πολιτικών και στρατηγικών, συμπεριλαμβανομένης της είσπραξης οφειλών σε μικρή καθυστέρηση, που ξεκινάει από τη 12η μέρα καθυστέρησης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

   Για το χαρτοφυλάκιο Λιανικής Τραπεζικής αναπτύχθηκε μια προσέγγιση ομαδοποίησης (micro-segmentation) για τη διευκόλυνση της είσπραξης οφειλών, με όλα τα σχετικά κανάλια (συμπεριλαμβανομένου του δικτύου καταστημάτων) να συμμετέχουν ενεργά στην επίτευξη συγκεκριμένων μηνιαίων στόχων εισπράξεων. Για την ιεράρχηση της είσπραξης των οφειλών, χρησιμοποιούνται σε καθημερινή βάση δέντρο-διαγράμματα αποφάσεων (decision trees) για τον προσδιορισμό των πιο κρίσιμων ομάδων όσον αφορά την επίτευξη των στόχων μείωσης των NPE.

   Οι υπάλληλοι της doValue που διαχειρίζονται το χαρτοφυλάκιο της Eurobank είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι στα χαρακτηριστικά των προϊόντων, την πολιτική και τις διαδικασίες της Τράπεζας, καθώς και τις τεχνικές είσπραξης οφειλών. Η εφαρμογή ειδικών σεναρίων επικοινωνίας, που είναι προσαρμοσμένα ανά στρατηγική και ομάδα, έχει ως στόχο την ορθή επικοινωνία, την ποιότητα στη διαχείριση και την εξυπηρέτηση των πελατών για όλα τα προϊόντα λιανικής τραπεζικής, καθώς και την ενημέρωση των πελατών σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους. Η εξατομικευμένη επικοινωνία με τους πελάτες τονίζει τα οφέλη της έγκαιρης αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών και τις συνέπειες των καθυστερήσεων

   Στο χαρτοφυλάκιο Τραπεζικής Επιχειρήσεων, εξειδικευμένα Στελέχη (Relationship Managers) παρακολουθούν διαρκώς το επίπεδο της καθυστέρησης και προχωρούν στις κατάλληλες ενέργειες κατά περίπτωση.

   Ενέργειες Διαχείρισης Προβληματικών Δανείων Λιανικής Τραπεζικής

   Σχετικά με τη διαχείριση προβληματικών δανείων για τη Λιανική Τραπεζική (στεγαστικά, καταναλωτικά δάνεια, δάνεια μικρών επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών), το 2022 η Τράπεζα ανέλαβε τις ακόλουθες στρατηγικές και επιχειρησιακές δράσεις:

   • Πέτυχε την υπέρβαση των ετήσιων στόχων όσον αφορά τη μείωση των NPE, με συνέπεια και σταθερότητα.
   • Πέτυχε υψηλή εισπρακτική επίδοση το 2022 και περιόρισε σημαντικά την εισροή ΝΡΕ από τα προγράμματα κρατικής επιδότησης των δανείων για την προστασία της κύριας κατοικίας (Προγράμματα «Γέφυρα» Ι και ΙΙ) ή από άλλα τμήματα του χαρτοφυλακίου με μικρή καθυστέρηση.
   • Ξεκίνησε το διατραπεζικό έργο για την ψηφιακή πλατφόρμα σχετικά με τον Κώδικα Δεοντολογίας του Ν. 4818/2021. Η πλατφόρμα θα διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ Τράπεζας και αιτούντα και θα επιταχύνει την εκτέλεση των διαδικαστικών βημάτων του Κώδικα Δεοντολογίας, για την επίτευξη βιώσιμων λύσεων ρύθμισης.
   • Ανακοίνωσε το πρόγραμμα επιδότησης Γέφυρα III, το οποίο απευθύνεται σε δανειολήπτες με εξασφαλισμένα δάνεια που επηρεάστηκαν από την άνοδο των επιτοκίων.
   • Συνέχισε τον εμπλουτισμό των στρατηγικών ανάκτησης ληξιπρόθεσμων οφειλών με στόχο τη μείωση του ποσοστού αθέτησης νέων ρυθμίσεων καθώς και τη βελτιστοποίηση του κόστους διαχείρισης ανά κατηγορία δανειοληπτών με βάση το προφίλ κινδύνου και το ιστορικό πληρωμών τους.

   Ενέργειες Διαχείρισης Προβληματικών Δανείων Τραπεζικής Επιχειρήσεων

   Όσον αφορά τη διαχείριση των προβληματικών δανείων Τραπεζικής Επιχειρήσεων, η Τράπεζα προέβη στις παρακάτω στρατηγικές και επιχειρησιακές δράσεις για το 2022:

   • Εισήγαγε εστιασμένη στρατηγική ρυθμίσεων για βιώσιμες μακροπρόθεσμες ρυθμίσεις.
   • Πραγματοποίησε μεταφορά των NPE χρηματοδοτικών μισθώσεων (Leasing) στα βιβλία της, χωρίς την μεταβολή της θέσης σε επίπεδο Ομίλου, με στόχο τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης της εν λόγω NPE περιμέτρου.
   • Προχώρησε στην επιτυχή ολοκλήρωση των τιτλοποιήσεων Cairo II και Mexico, που βασίσθηκε στον αποτελεσματικό μηχανισμό πωλήσεων χαρτοφυλακίων, όπως αυτός έχει διαμορφωθεί στην διάρκεια των προηγούμενων χρόνων.
   • Συνεχίσθηκε η παρακολούθηση των εισροών-εκροών NPE με στόχο τη σημαντική μείωση των NPE.
   • Παρακολούθησε στενά το ανατεθειμένο και τιτλοποιημένο χαρτοφυλάκιο μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων υπό τη διαχείριση της doValue Greece, με σκοπό την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της στρατηγικής επίτευξης των στόχων μείωσης των NPE.

   Κύπρος

   Η Eurobank Cyprus Ltd (Eurobank Cyprus) παρουσίασε ικανοποιητικές οικονομικές επιδόσεις το 2022, παρά τις συνέπειες του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας, τις διαταραχές στις εφοδιαστικές αλυσίδες και την άνοδο του πληθωρισμού τόσο στην τοπική όσο και στην παγκόσμια οικονομία. Τα κόστη, συμπεριλαμβανομένου του κόστους κινδύνου καθώς και η ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου παρέμειναν εντός των προσδοκιών της τράπεζας. Η αύξηση του ισολογισμού οφείλεται κυρίως στην αύξηση των καταθέσεων, η οποία τροφοδότησε την επέκταση του δανειακού χαρτοφυλακίου καθώς και του χαρτοφυλακίου ομολόγων της τράπεζας. 

   Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε €104,8 εκατ. μετά από φόρους. Η Eurobank Cyprus κατέχει ισχυρή κεφαλαιακή θέση, με τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας (Capital Adequacy Ratio) όπως και τον δείκτη κοινών μετοχών (CET1) να παραμένει υψηλός, στο 27,3% το 2022 και ισχυρή πλεονάζουσα ρευστότητα, με τις καταθέσεις να ανέρχονται στα €7,2 δισ. Η ρευστότητα διατηρήθηκε ισχυρή με το δείκτη δανείων προς καταθέσεις στο επίπεδο του 35,0%, τροφοδοτούμενος κατά κύριο λόγο από την υψηλότερη αύξηση των καταθέσεων έναντι των δανείων.

   Ταυτόχρονα, η Eurobank Cyprus διατηρεί πολύ καλή ποιότητα δανειακού χαρτοφυλακίου, με το δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPE ratio), σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) να παραμένει ιδιαίτερα χαμηλός στο 2,7%. Ο δείκτης κόστους προς έσοδα ανήλθε στο 27,2% σημαντικά βελτιωμένος σε σχέση με το 31,3% του 2021, αποτυπώνοντας την ιδιαίτερα αποτελεσματική λειτουργία της Eurobank Cyprus. Σημαντικές οικονομίες κλίμακας αναμένονται από τον επικείμενο ψηφιακό μετασχηματισμό της τράπεζας, τα επόμενα χρόνια.

   Λουξεμβούργο

   Η Eurobank Private Bank Luxembourg SA ιδρύθηκε στο Λουξεμβούργο το 1986, και διαθέτει υποκατάστημα στο Λονδίνο και γραφείο αντιπροσωπείας στην Αθήνα.

   Το Λουξεμβούργο αποτελεί κορυφαίο χρηματοοικονομικό κέντρο και διεθνές Κέντρο Αριστείας Wealth Management, με πιστοληπτική αξιολόγηση ΑΑΑ και εύρυθμη λειτουργία των θεσμών. Σε συνδυασμό με την παγκόσμια εμβέλεια του Λονδίνου συνιστούν βασικούς πόλους έλξης νέων πελατών.

   Η τράπεζα προσφέρει υπηρεσίες Private Banking, Wealth Management, Investment Fund Services και επιλεγμένες υπηρεσίες Τραπεζικής Επιχειρήσεων. Μέσα από ένα ευρύ φάσμα καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών και με άρτια καταρτισμένο και έμπειρο προσωπικό, η τράπεζα ακολουθεί ένα στοχευμένο επιχειρηματικό μοντέλο και μια συντηρητική προσέγγιση στην ανάληψη κινδύνων.

   Το 2022 η Eurobank Private Bank Luxembourg διατήρησε τα ικανοποιητικά επίπεδα κερδοφορίας της και συνέχισε να προσελκύει καινούριους πελάτες, διατηρώντας ταυτόχρονα την κεφαλαιακή επάρκεια και τη ρευστότητά της σε πολύ υψηλά επίπεδα. Στο τέλος του 2022 ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας ανήλθε στο 22,7% και ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας (κατά Basel III) στο 357%, ενώ ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις (εξαιρουμένων των δανείων με ενέχυρο μετρητά) διαμορφώθηκε στο 37,7%.

   Στον τομέα του Private Banking, το 2022 η Eurobank Private Bank Luxembourg διεύρυνε σημαντικά το πελατολόγιό της, καθώς και το μέγεθος του συνολικού πελατειακού χαρτοφυλακίου. Σε συνεργασία με την εξειδικευμένη ομάδα Investment Advisory της τράπεζας, το Private Banking παρείχε στους πελάτες επενδυτικά προϊόντα που ανταποκρίνονται στις προκλήσεις των αγορών, και συμμορφώνονται με το νέο και πιο απαιτητικό κανονιστικό πλαίσιο.

   Επιπλέον, βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη εκτενής αναβάθμιση των συστημάτων και της τεχνολογικής υποδομής. Οι σημαντικές επενδύσεις και ο αντίστοιχος ψηφιακός μετασχηματισμός θα ενισχύσουν σημαντικά τη στρατηγική θέση της τράπεζας όσον αφορά στην λειτουργική αποτελεσματικότητα και τα ψηφιακά κανάλια και υπηρεσίες, με απώτερο στόχο τη βέλτιστη εξυπηρέτηση και τη συνολική εμπειρία των πελατών.

   Βουλγαρία

   Το 2022 ήταν μια από τις καλύτερες χρονιές στην ιστορία της Eurobank Bulgaria AD (Postbank). Κατέγραψε σημαντική αύξηση δανείων και καταθέσεων, σταθερή βελτίωση εσόδων και κερδοφορίας και σταθερούς δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας, κινδύνου και ρευστότητας. Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν στα €96,0 εκατ. Η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων βελτιώθηκε σημαντικά κατά 1,7 ποσοστιαίες μονάδες φτάνοντας στο 12,7%, ενώ η απόδοση των στοιχείων του ενεργητικού ήταν λίγο κάτω από το 1,3%.

   Στις 05.12.2022 η Postbank υπέγραψε επιστολή που παρέχει στην BNP Paribas Personal Finance το δικαίωμα πώλησης (put option) της BNP Paribas Personal Finance Bulgaria. Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας διαβούλευσης, η Postbank και η BNP Paribas Personal Finance SA υπέγραψαν τη σύμβαση μεταβίβασης στις 20.01.2023.

   Η BNP Paribas Personal Finance Bulgaria είναι ανάμεσα στις κορυφαίες τράπεζες στην τοπική αγορά καταναλωτικής πίστης, και αυτή η εξαγορά αποτελεί μια τεράστια ευκαιρία για την Postbank να εισέλθει σε έναν νέο, ταχέως αναπτυσσόμενο και υψηλού περιθωρίου κέρδους, τομέα. Τα τελευταία 15 χρόνια, η BNP Paribas Personal Finance έχει δημιουργήσει ένα αναγνωρίσιμο franchise, το οποίο η Postbank θέλει να επεκτείνει και να ενισχύσει περαιτέρω. Η εξαγορά επιτρέπει στην Postbank να αυξήσει το μερίδιο αγοράς της και να στοχεύσει στη δεύτερη θέση στον τομέα, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει ευκαιρίες για σταυροειδής πωλήσεις (cross selling) και για νέους τρόπους εξυπηρέτησης των πελατών.

   Σερβία

   Η σερβική οικονομία επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθμό από την πληθωριστική κρίση, με τον πληθωρισμό να ανέρχεται στο 15% το 2022. Η επακόλουθη αύξηση των επιτοκίων, είχε ως αποτέλεσμα την επιβράδυνση των καταναλωτικών χρηματοδοτήσεων.

   Σε αυτό το περιβάλλον, η Eurobank Direktna κατάφερε να ενισχύσει περαιτέρω την καταθετική της βάση και να αντισταθμίσει την υστέρηση στο καταναλωτικό χαρτοφυλάκιο με αύξηση των επιχειρηματικών και εταιρικών χρηματοδοτήσεων.

   Παράλληλα, αναδιάρθρωσε το δίκτυο καταστημάτων της σε 95 καταστήματα από 126. Τα καθαρά κέρδη μη συμπεριλαμβανομένων των εφάπαξ εξόδων αναδιάρθρωσης, ανήλθαν σε €11 εκατ., ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας παρέμεινε ισχυρός στο 18,72%,ενώ ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPE ratio), βελτιώθηκε σημαντικά φτάνοντας στο 5,8%.

   Η εταιρική κοινωνική ευθύνη παραμένει αναπόσπαστο τμήμα της επιχειρηματικής στρατηγικής της Eurobank Direktna. Έως τώρα, περισσότερα από €4,8 εκατ. έχουν διοχετευτεί σε επενδύσεις στην τοπική κοινότητα μέσω των βασικών πυλώνων Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας – εκπαίδευση, υγεία, περιβάλλον, πολιτισμός και συμπερίληψη. Επιπλέον, η τράπεζα παραμένει ευαισθητοποιημένη σε περιβαλλοντικά θέματα και της απονεμήθηκε το EBRD Award for Green Trade facilitation για το 2022.

   Στις 02.03.2023, ο Όμιλος ανακοίνωσε ότι υπέγραψε δεσμευτική συμφωνία με την AIK Banka a.d. Beograd («AIK») για την πώληση της συμμετοχής στη θυγατρική του τράπεζα στην Σερβία, Eurobank Direktna. Κατά συνέπεια, από τις αρχές του 2023 η θυγατρική κατηγοριοποιήθηκε ως διακρατούμενη προς πώληση και τα αποτελέσματά της λογιστικοποιούνται στις μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες. Η συναλλαγή εκτιμάται ότι θα συνεισφέρει περίπου 50 μ.β. στο δείκτη CET 1 της Eurobank Holdings (βάσει των δεικτών του πρώτου τριμήνου 2022) και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του δεύτερου εξαμήνου του 2023.

   Πληροφορική Ομίλου

   Η πληροφορική (ΙΤ) αποτελεί στρατηγικό άξονα ανάπτυξης της Eurobank και καταλυτικό παράγοντα επιτυχίας για τους στρατηγικούς στόχους της Τράπεζας. Σε αυτό το πλαίσιο ξεκίνησαν δύο μεγάλες πρωτοβουλίες μετασχηματισμού για την αναβάθμιση της ΙΤ αρχιτεκτονικής, στοχεύοντας σε ένα ευέλικτο μοντέλο, που υποστηρίζει την ανάπτυξη και την αποτελεσματικότητα των τραπεζικών εργασιών. Για τον σκοπό αυτό, ο Όμιλος ξεκίνησε ένα φιλόδοξο μακροχρόνιο έργο για τη μεταφορά των υποδομών IT στο cloud, και την υλοποίηση μιας νέας πλατφόρμας επεξεργασίας δεδομένων και analytics. Επίσης, το cloud computing θα παίξει ζωτικό ρόλο στις προσπάθειες βιωσιμότητας και ESG της Τράπεζας, μειώνοντας τα ποσοστά εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα.

   Η Eurobank συνέχισε τον ψηφιακό μετασχηματισμό της, επενδύοντας στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού στην Τεχνολογία, υποστηρίζοντας τις λειτουργίες της πιο αποτελεσματικά και αξιοποιώντας στο έπακρο νέες καινοτόμες τεχνολογίες.

   Συμβάλλοντας στην επίτευξη των στόχων της Τράπεζας, η Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής επικεντρώθηκε, κυρίως, στους παρακάτω άξονες:

   • Επιπλέον ενίσχυση της omnichannnel εμπειρίας, η οποία περιλαμβάνει τα ψηφιακά κανάλια και το δίκτυο καταστημάτων, με πιο σημαντικές ενέργειες το digital onboarding, τον ανασχεδιασμό του Future Branch και τη διεύρυνση των ψηφιακών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της περεταίρω παροχής τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων.
   • Συνέχιση της αυτοματοποίησης και ψηφιοποίησης των διαδικασιών της Τράπεζας που σχετίζονται με το credit underwriting για μικρομεσαίες και μικρές επιχειρήσεις και δάνεια ιδιωτών, με την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών όπως το OCR και οι μηχανές επιχειρηματικών κανόνων (Business Rule Engines).
   • Προσφορά νέων δυνατοτήτων δεδομένων και analytics για την ενεργοποίηση ειδοποιήσεων σε πραγματικό χρόνο και νέων πιστωτικών μοντέλων, όπως τα early warnings και pre-advised πιστωτικά όρια για μικρομεσαίες και μικρές επιχειρήσεις.
   • Δημιουργία σύνθετων προϊοντικών πακέτων με δυναμικές δυνατότητες τιμολόγησης, δημιουργία νέας πλατφόρμας στον τομέα του Investment Management, καθώς και τον εκσυγχρονισμό των κεντρικών τραπεζικών εφαρμογών, όπως το Collateral Management System.
   • Βελτίωση των δυνατοτήτων API, με στόχο τη διευρυμένη συμμετοχή στο επιχειρηματικό οικοσύστημα.
   • Σημαντική συμβολή στην υλοποίηση της συμφωνίας για την πώληση των υπηρεσιών αποδοχής και εκκαθάρισης συναλλαγών με κάρτες ενεργώντας ως ο βασικός IT servicer για τη νέα εταιρεία (Worldline Greece).
   • Εναρμόνιση με πλήθος κανονιστικών και ρυθμιστικών πράξεων.

   Το 2022 παραδόθηκαν περισσότερα από 290 έργα, με τη διαθεσιμότητα όλων των παρεχόμενων υπηρεσιών ΙΤ να ξεπερνά το 99,994%. Από την πλευρά του μοντέλου λειτουργίας, περισσότερα από 30% των παραδοτέων ολοκληρώθηκαν με τη χρήση agile μεθοδολογίας, επεκτείνοντας ακόμα περισσότερο τον τρόπο εργασίας DevSecOps και συστηματικά επεκτείνοντας την χρήση της Design Thinking μεθοδολογίας κατά την διαδικασία σχεδιασμού νέων προϊόντων. Επιπρόσθετα, ενισχύθηκαν σημαντικά οι τεχνολογικές υποδομές και οι υποδομές ασφαλείας διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση αυξημένου όγκου επιχειρηματικών συναλλαγών.

   Το πρόγραμμα του τεχνολογικού μετασχηματισμού συνεχίζεται και στις θυγατρικές του εξωτερικού. Η πλατφόρμα Temenos έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή στην Κύπρο από τον Απρίλιο του 2024. Μάλιστα, θα αποτελέσει τη βάση για την μετέπειτα εγκατάσταση της πλατφόρμας στο Λουξεμβούργο. Παράλληλα, αρκετές πρωτοβουλίες ψηφιακού μετασχηματισμού βρίσκονται σε εξέλιξη στη Βουλγαρία.

    

   Συμμετοχές σε οργανισμούς και διακρίσεις

   Η Eurobank έχει δημιουργήσει συνεργασίες με εθνικούς και διεθνείς φορείς, οργανισμούς και πρωτοβουλίες, και έλαβε πολλαπλά βραβεία για ακόμη μια χρονιά.

   GRI 2-28

   Συμμετοχές σε oργανισμούς

   Για την ενίσχυση της προσέγγισής της σε θέματα ESG, η Eurobank συμμετέχει σε εθνικούς και διεθνείς φορείς, οργανισμούς και πρωτοβουλίες.

   UNEP FI

   Συµµετοχή στη Χρηµατοοικονοµική Πρωτοβουλία του Περιβαλλοντικού Προγράµµατος του ΟΗΕ (UNEP FI) από το 2005. Υιοθέτηση των Αρχών Υπεύθυνης Τραπεζικής (Principles for Responsible Banking- PRB) από το 2019.

   Στόχοι Βιώσιµης Ανάπτυξης του ΟΗΕ (UN SDGs)

   Ενεργός υποστηρικτής των Στόχων Βιώσιµης Ανάπτυξης του ΟΗΕ.

   Ελληνική Ένωση Τραπεζών

   Προεδρεύει της Συντονιστικής Επιτροπής Βιώσιµης Ανάπτυξης, Πράσινης Τραπεζικής και Εταιρικής Διακυβέρνησης της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.

   Οικουµενικό Σύµφωνο ΟΗΕ (UN Global Compact)

   Έχει υπογράψει τις 10 Αρχές του Οικουµενικού Συµφώνου του ΟΗΕ από το 2008. Μέλος του Ελληνικού Δικτύου για το Οικουµενικό Σύµφωνο του ΟΗΕ.

   Priceless Planet Coalition

   Η µόνη ελληνική Τράπεζα που συµµετέχει στο Priceless Planet Coalition από το 2020.

   UN PRI

   Η θυγατρική Eurobank Asset Management έχει υπογράψει τις Αρχές Υπεύθυνων Επενδύσεων (Principles of Responsible Investment -PRI) του ΟΗΕ από το 2018.

   CSR Hellas

   Μέλος του δικτύου CSR Hellas από το 2003.

   EMAS

   Εγγεγραµµένη στο µητρώο του Συστήµατος Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου για την τήρηση του Κανονισµού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την οικολογική διαχείριση.

   EEFIG

   Μέλος του Energy Efficiency Financial Institution Group (EEFIG) της Ευρωπαϊκής επιτροπής από το 2013.

   ICMA

   Μέλος του International Capital Markets Association (ICMA) από το 2020.

   Μάθετε περισσότερα στη σελίδα Συνεργασίες και πρωτοβουλίες ESG.

   Διακρίσεις

   Και το 2022 η Eurobank απέσπασε σημαντικά βραβεία, χάρη στην εμπιστοσύνη από τους πελάτες της, την αξιοπιστία των συνεργατών της και τον πρωτοποριακό τρόπο σκέψης των ανθρώπων της.

   Μάθετε περισσότερα στη σελίδα Οι διακρίσεις μας.

   Διαχείριση Κινδύνων

   Η ανάληψη κινδύνων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των δραστηριοτήτων του Ομίλου Eurobank, για την επίτευξη των στρατηγικών και επιχειρηματικών στόχων του. Για τον λόγο αυτό, έχει δημιουργήσει επαρκείς μηχανισμούς για την έγκαιρη αναγνώριση και παρακολούθηση των κινδύνων αυτών, και την αξιολόγηση των πιθανών επιπτώσεών τους.

   ATHEX SS-G3

   Διαδικασίες και εργαλεία διαχείρισης κινδύνων

   Ο Όμιλος θεωρεί ότι η ανάληψη κινδύνων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των δραστηριοτήτων του, για την επίτευξη των στρατηγικών και επιχειρηματικών στόχων του. Για τον λόγο αυτό, ο Όμιλος έχει δημιουργήσει επαρκείς μηχανισμούς για την έγκαιρη αναγνώριση και παρακολούθηση των κινδύνων αυτών, και την αξιολόγηση των πιθανών επιπτώσεών τους στην επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί. Το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) έχει την τελική ευθύνη για τη διαχείριση των κινδύνων σε επίπεδο Ομίλου.

   Το ΔΣ έχει αναθέσει συγκεκριμένες αρμοδιότητες στην Επιτροπή Κινδύνων, σχετικά με τον σχεδιασμό και τη διαμόρφωση της στρατηγικής διαχείρισης κινδύνων, τη διαχείριση του ενεργητικού και παθητικού, καθώς και τη θέσπιση αποτελεσματικών μηχανισμών για τον εντοπισμό, την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων που απορρέουν από το σύνολο των δραστηριοτήτων του Ομίλου. Η Επιτροπή Κινδύνων αποτελείται από 5 μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ, συνεδριάζει σε μηνιαία βάση και αναφέρεται στο ΔΣ σε τριμηνιαία βάση. Σύμφωνα με τις προσδοκίες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), το ΔΣ διόρισε ένα συγκεκριμένο μέλος του ως υπεύθυνο για τους κινδύνους που σχετίζονται με το κλίμα και το περιβάλλον σε επίπεδο Ομίλου. Το διορισμένο μέλος του ΔΣ ενημερώνει την Επιτροπή Κινδύνων και το ΔΣ σχετικά με κινδύνους που αφορούν την κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον τουλάχιστον ανά εξάμηνο.

   Ο Όμιλος έχει διαθέσει επαρκείς πόρους για την επικαιροποίηση των πολιτικών, των μεθόδων και των υποδομών του, προκειμένου να διασφαλίσει τη συμμόρφωσή του με τις απαιτήσεις της ΕΚΤ, του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΕΜ), του Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης (ΕΜΕ), τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) και της Επιτροπής της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία, καθώς και με τις βέλτιστες διεθνείς τραπεζικές πρακτικές.

   Η Eurobank εφαρμόζει τις ακόλουθες διαδικασίες και χρησιμοποιεί τα ακόλουθα εργαλεία για να διασφαλίζει την αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων.

   Πλαίσιο Αναγνώρισης και Αξιολόγησης Σημαντικότητας των Κινδύνων (Risk Ιdentification and Materiality Assessment, RIMA)

   Η διαδικασία Αναγνώρισης και Αξιολόγησης της Σημαντικότητας των Κινδύνων (RIMA) θέτει τους κατάλληλους μηχανισμούς για την αναγνώριση, την επιμέτρηση και την παρακολούθηση των κινδύνων σε πρώιμο στάδιο, καθώς και για τον έλεγχο του δυνητικού τους αντίκτυπου στην επίτευξη των στόχων του Ομίλου. Σε αυτό το πλαίσιο, η RIMA αποτελεί ουσιαστικό κομμάτι της συνολικής διαχείρισης της διάθεσης ανάληψης κινδύνων (risk appetite), επιτρέποντας στον Όμιλο να δημιουργεί Kατάλογο Σημαντικών Κινδύνων (Risk Inventory), να αναγνωρίζει τους κινδύνους στους οποίους εκτίθεται ή ενδέχεται να εκτεθεί, να αξιολογεί τη σχετικότητα και σημαντικότητά τους, και τελικά να ορίζει τους κατάλληλους δείκτες risk appetite για να παρακολουθεί τους κινδύνους που κρίνονται σημαντικοί. Ο Όμιλος εφαρμόζει μια επίσημη διαδικασία RIMA, όπως παρουσιάζεται στο Πλαίσιο RIMA, για να διασφαλίζει ότι όλοι οι αναγνωρισμένοι κίνδυνοι καταγράφονται στη Βιβλιοθήκη Κινδύνων (Risk Library) του Ομίλου. Οι κίνδυνοι που αξιολογούνται ως σχετικοί και σημαντικοί περιλαμβάνονται στη συνέχεια στον Κατάλογο Σημαντικών Κινδύνων του Ομίλου.

   Πλαίσιο Διάθεσης Ανάληψης Κινδύνων (Risk Appetite Framework - RAF), Δηλώσεις για τη Διάθεση Ανάληψης Κινδύνων (Risk Appetite Statements RAS) και Επιχειρησιακές Δηλώσεις (Business Line Statements BLS)

   Το Πλαίσιο Διάθεσης για Ανάληψη Κινδύνων (Risk Appetite Framework - RAF) ορίζει τη διαδικασία με την οποία ο Όμιλος καθορίζει τις Δηλώσεις του για τη Διάθεση Ανάληψης Κινδύνων (Risk Appetite Statements - RAS), συμπεριλαμβανομένων των αρχών διακυβέρνησης και των μεθοδολογιών για την επιλογή, τον καθορισμό, την παρακολούθηση καθώς και τις προβλεπόμενες διαδικασίες κλιμάκωσης σε περίπτωση υπέρβασης ενός ορίου. Επιπλέον, μέσω του RAF, ενισχύεται η διαδικασία διαχείρισης κινδύνων του Ομίλου και υποστηρίζεται ο σχεδιασμός της επιχειρηματικής στρατηγικής και των στόχων του Ομίλου, τόσο υπό κανονικές όσο και υπό δυσμενείς οικονομικές συνθήκες.

   Ο Όμιλος εκφράζει τη διάθεση του για ανάληψη κινδύνων μέσω ενός συνόλου ποιοτικών και ποσοτικών δηλώσεων που καλύπτουν, μεταξύ άλλων, την κεφαλαιακή επάρκεια, τη ρευστότητα, την κερδοφορία, την ποιότητα στοιχείων ενεργητικού, καθώς και τους σημαντικούς κινδύνους του Ομίλου. Ο Όμιλος ορίζει δείκτες και θέτει όρια ώστε να είναι σε θέση να αξιολογεί κατά πόσο δραστηριοποιείται εντός του Πλαισίου Διάθεσης για Ανάληψη Κινδύνων. Μέσα από αυτή τη διαδικασία διαμορφώνεται η αναφορά που περιλαμβάνει τις Δηλώσεις για τη Διάθεση Ανάληψης Κινδύνων (RAS), ενώ οι αρχές, οι λεπτομέρειες των διαδικασιών και οι πτυχές διακυβέρνησης που διέπουν τις διατυπώσεις για τη διάθεση ανάληψης κινδύνων περιγράφονται στο Πλαίσιο Διάθεσης για Ανάληψη Κινδύνων. Οι Δηλώσεις για τη Διάθεση Ανάληψης Κινδύνων συμπληρώνονται από ένα σύνολο Επιχειρησιακών Δηλώσεων, οι οποίες συνιστούν λειτουργικούς δείκτες (και όρια) που έχουν τεθεί στο επιχειρησιακό επίπεδο στο οποίο ο Όμιλος αναλαμβάνει τους κινδύνους.

   Τα έγγραφα που αφορούν το Πλαίσιο Διάθεσης για Ανάληψη Κινδύνων, τις Δηλώσεις Διάθεσης Ανάληψης Κινδύνων και τις Επιχειρησιακές Δηλώσεις γνωστοποιούνται σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα του Ομίλου, και διαμορφώνουν την κουλτούρα ανάληψης και διαχείρισης κινδύνων, σχηματίζοντας τη βάση πάνω στην οποία ορίζονται οι πολιτικές και τα όρια του κινδύνου, τόσο συνολικά όσο και ανά επιχειρηματική δραστηριότητα.

   Πλαίσιο / Πολιτική Προσομοίωσης Ακραίων Καταστάσεων

   Η διαδικασία της Προσομοίωσης Ακραίων Καταστάσεων ακολουθεί μια συνολική προσέγγιση, που ξεκινά με την αναγνώριση των σημαντικών κινδύνων και την ενσωμάτωση αυτών των κινδύνων σε ένα σύνολο συνεκτικών σεναρίων προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων. Η υλοποίηση των σεναρίων πραγματοποιείται μέσω ενός αναλυτικού πλαισίου, που συμπεριλαμβάνει μοντέλα κινδύνου τα οποία χρησιμοποιούνται για την πρόβλεψη της αναμενόμενης κερδοφορίας, της αναμενόμενης κεφαλαιακής και χρηματοοικονομικής θέσης του Ομίλου, υπό τις παραδοχές των σεναρίων. Ο Όμιλος αξιοποιεί το Πλαίσιο Προσομοίωσης Ακραίων Καταστάσεων σε μια σειρά από εσωτερικές διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου και σχεδιασμού, όπως ο Επιχειρηματικός και Κεφαλαιακός σχεδιασμός, η διαδικασία του RIMA, η διαδικασία της ICAAP, η διαχείριση ρευστότητας/ILAAP, o σχεδιασμός του πλάνου ανάκαμψης (Recovery Plan), ο καθορισμός της Διάθεσης Ανάληψης Κινδύνων (Risk Appetite) και η εποπτική άσκηση Προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (regulatory stress testing).

   Πλαίσιο Αναφοράς Κινδύνων

   Ο Όμιλος έχει θεσπίσει μια τυποποιημένη και τακτική ροή πληροφοριών, για να διασφαλίζει τη συνεχή και ακριβή παρακολούθηση όλων των κινδύνων. Έχουν πραγματοποιηθεί οι κατάλληλες ρυθμίσεις και έχουν οριστεί γραμμές αναφορές σε όλη τη Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνων του Ομίλου, με τη χρήση πληροφοριών και δεικτών που χαρακτηρίζονται από ποιότητα και συνέπεια.

   Οργάνωση Διαχείρισης Κινδύνων

   Η Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνων του Ομίλου έχει επικεφαλής τον Γενικό Διευθυντή Διαχείρισης Κινδύνων του Ομίλου (Group Chief Risk Officer – GCRO), λειτουργεί ανεξάρτητα από τις επιχειρηματικές μονάδες, και είναι υπεύθυνη για την αναγνώριση, την αξιολόγηση, την επιμέτρηση, την παρακολούθηση και τη διαχείριση των κινδύνων στους οποίους εκτίθεται ο Όμιλος.

   Έχει επίσης θεσπιστεί η Εκτελεστική Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων, προκειμένου να εξετάζει τακτικά βασικούς κινδύνους και άλλα θέματα που αφορούν τη Γενική Διεύθυνση, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι οι Επικεφαλής των Μονάδων Κινδύνου λαμβάνουν κατάλληλη και έγκαιρη ενημέρωση σχετικά με όλα τα παραπάνω, και ότι επιτυγχάνεται καλύτερος συντονισμός και συνεργασία μεταξύ των Μονάδων Κινδύνου.

   * Ο Τομέας Εποπτικών Σχέσεων και Σχεδιασμού Εξυγίανσης έχει διπλή γραμμή αναφοράς και προς τον GCRO και προς τον CFO του Ομίλου.

   Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνων (ΓΔΔΚ) Ομίλου

   Η ΓΔΔΚ είναι ανεξάρτητη από τις επιχειρηματικές μονάδες και έχει την πλήρη ευθύνη για τον καθορισμό της στρατηγικής κινδύνων και του Πλαισίου διάθεσης για ανάληψη κινδύνων, και, κατ’ επέκταση, ως 2η γραμμή άμυνας, για την αξιολόγηση και παρακολούθηση των ουσιαστικών κινδύνων, όπως αυτοί έχουν αξιολογηθεί μέσω της διαδικασίας RIMA, που αναλαμβάνει ο Όμιλος. Επιπλέον, είναι υπεύθυνη για τη θέσπιση των αναγκαίων πολιτικών και διαδικασιών, μεθοδολογιών και εργαλείων ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική παρακολούθηση των επιπέδων κινδύνου εντός του Ομίλου.

   Γενική Διεύθυνση Πίστης Ομίλου (ΓΔΠΟ)

   Κύρια αρμοδιότητα της ΓΔΠΟ είναι η αξιολόγηση και ο περιορισμός του πιστωτικού κινδύνου που αναλαμβάνει η Τράπεζα, σύμφωνα με τις προβλέψεις των Εγχειριδίων Πιστοδοτικής Πολιτικής (Credit Policy Manuals, CPMs) και το Πλαίσιο διάθεσης για ανάληψη κινδύνων. Πιο συγκεκριμένα, η ΓΔΠΟ είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο και την αξιολόγηση των αιτήσεων για πιστωτικά όρια που αφορούν:

   • Μεγάλες και μεσαίες εταιρικές οντότητες, οποιασδήποτε κατηγορίας κινδύνου.
   • Συναλλαγές Shipping και Structured Finance.
   • Πελάτες Retail Banking (μικρές επιχειρήσεις και ιδιώτες).

   Όλα τα παραπάνω καθορίζονται σύμφωνα με τα όρια που τίθενται από την Τράπεζα.

   Ανάλογα με το χαρτοφυλάκιο και την αίτηση δανείου, η ΓΔΠΟ προχωρά στην έκδοση ανεξάρτητης γνωμοδότησης (risk opinion) για τις αντίστοιχες αιτήσεις πιστοδότησης, η οποία περιλαμβάνει αξιολόγηση του πιστωτικού προφίλ του πελάτη βάσει των παραγόντων κινδύνου που έχουν αναγνωριστεί – και στη συνέχεια, εφόσον είναι δυνατό, κλαδική ανάλυση – και συστάσεις σχετικά με τη δομή, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα πιστωτικά όρια / τραπεζικές συναλλαγές είναι καλά καλυμμένα και δομημένα.

   Η ΓΔΠΟ συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου σε όλες τις Επιτροπές Πιστοδοτήσεων, με βάση τις διαδικασίες των εγκριτικών ευχερειών, καθώς και σε άλλες επιτροπές της Τράπεζας, όπως ορίζεται στις αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ομίλου.

   Τομέας Πιστωτικού Ελέγχου Ομίλου

   Ο Τομέας Πιστωτικού Ελέγχου Ομίλου διευκολύνει την εφαρμογή ενός ορθού πλαισίου διαχείρισης πιστωτικών κινδύνων σε όλον τον Όμιλο, και είναι υπεύθυνος για την αναγνώριση, την παρακολούθηση, την ανάλυση, την επιμέτρηση, τη διαχείριση και την αναφορά των πιστωτικών κινδύνων, καθώς και την υποβολή μια συνολικής εκτίμησης του προφίλ πιστωτικού κινδύνου της Τράπεζας, σε ατομική ή ενοποιημένη βάση. Εξετάζει και υποβοηθά την εφαρμογή μέτρων διαχείρισης κινδύνου από τις επιχειρηματικές μονάδες, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι διαδικασίες και οι έλεγχοι που θεσπίζονται στην 1η γραμμή άμυνας έχουν σχεδιαστεί σωστά και αποτελεσματικά. Ο Τομέας είναι υπεύθυνος για τη διαμόρφωση των βασικών πολιτικών πιστωτικού κινδύνου των ανατεθειμένων χαρτοφυλακίων, τον έλεγχο του σχεδιασμού και της κανονιστικής εναρμόνισης των διαφόρων εγγράφων που σχετίζονται με τον πιστωτικό κίνδυνο και εκδίδονται από άλλους τομείς, καθώς και την παροχή συνεχούς ενημέρωσης στη Διοίκηση σχετικά με εξελίξεις που αφορούν τους κινδύνους, τις αναδυόμενες τάσεις και τις βέλτιστες πρακτικές.

   Ο Τομέας είναι επίσης υπεύθυνος για την αξιολόγηση και παρακολούθηση της συμμόρφωσης των επιχειρηματικών μονάδων με τις σχετικές πιστωτικές πολιτικές και διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένης της Πολιτικής Αποτίμησης Εξασφαλίσεων (Collateral Valuation Policy), καθώς και των αποφάσεων της Επιτροπής Πιστοδοτήσεων, μέσω της πραγματοποίησης επιτόπιων και θεματικών ελέγχων. Επιπλέον, ο Τομέας συμμετέχει σε έργα που σχετίζονται με την αναδιάρθρωση και τη σύνταξη αναφορών που αφορούν το πιστωτικό χαρτοφυλάκιο των θυγατρικών στο εξωτερικό (π.χ. πώληση πιστωτικού χαρτοφυλακίου, πώληση/αγορά θυγατρικών, αναφορές για ειδικό χαρτοφυλάκιο), όπως ορίζεται από τον Γενικό Διευθυντή Διαχείρισης Κινδύνων του Ομίλου (GCRO).

   Ο Τομέας Πιστωτικού Ελέγχου Ομίλου ενεργεί ανεξάρτητα από τη δραστηριότητα πιστοδοτήσεων της Τράπεζας. Ο Επικεφαλής του Τομέα και οι Επικεφαλής των Διευθύνσεων του Τομέα συμμετέχουν σε επιτροπές της Τράπεζας, όπως ορίζεται από τα σχετικά έγγραφα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ομίλου.

   Τομέας Λειτουργικών Κινδύνων Ομίλου

   Οι κύριες αρμοδιότητες του Τομέα Λειτουργικών Κινδύνων Ομίλου είναι η θέσπιση ενός αποτελεσματικού πλαισίου διαχείρισης λειτουργικών κινδύνων για τον Όμιλο, σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές, καθώς και η εποπτεία της εφαρμογής του από τις επιχειρηματικές μονάδες, οι οποίες είναι κυρίως υπεύθυνες για τη διαχείριση των λειτουργικών κινδύνων στην περιοχή ευθύνης τους. Ο Τομέας υποστηρίζει τις επιχειρηματικές μονάδες στην αναγνώριση, την αξιολόγηση, τον περιορισμό, την παρακολούθηση και την αναφορά των λειτουργικών κινδύνων, και εισαγάγει τις διαδικασίες αναγνώρισης κινδύνων που αυτές οφείλουν να χρησιμοποιούν. Μέσω αυτών, παρακολουθεί το επίπεδο και τα χαρακτηριστικά των πιο σημαντικών λειτουργικών κινδύνων του Ομίλου, και λαμβάνει κατάλληλες πρωτοβουλίες σε επίπεδο Ομίλου για την περαιτέρω ευαισθητοποίηση και την ενίσχυση της κουλτούρας για την προορατική διαχείριση των λειτουργικών κινδύνων.

   Ο Τομέας Λειτουργικών Κινδύνων Ομίλου διαχειρίζεται την ασφάλιση απάτης, επαγγελματικής ευθύνης, κυβερνοχώρου και ευθύνης στελεχών. Επιπλέον, ο Τομέας λειτουργεί και προασπίζεται την εφαρμογή ενός πλαισίου διακυβέρνησης για όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Επιτροπής Προϊόντων και Υπηρεσιών, καθόλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους, σύμφωνα με το οποίο αξιολογούνται οι χρηματοοικονομικοί και μη χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις οικονομικές επιδόσεις τους. Ακόμα, ο Τομέας χρησιμοποιεί την επικοινωνία και την εκπαίδευση ως εργαλεία εφαρμογής της προορατικής διαχείρισης κινδύνων, αλλά και καλλιέργειας ισχυρής κουλτούρας λειτουργικού κινδύνου σε ολόκληρο τον Όμιλο.

   Ο Τομέας συμμετέχει σε επιτροπές της Τράπεζας, όπως ορίζεται στα έγγραφα Εταιρικής Διακυβέρνησης. Ο Τομέας υποβάλλει τριμηνιαίες αναφορές στην Επιτροπή Κινδύνων/Επιτροπή Ελέγχου σχετικά με ζητήματα λειτουργικών κινδύνων.

   Για να ενισχύσει περαιτέρω το υφιστάμενο Πλαίσιο Λειτουργικού Κινδύνου σύμφωνα με τις αυξανόμενες κανονιστικές απαιτήσεις, όπως ορίζονται στις σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) και τις αρχές της Επιτροπής της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία, το ΔΣ αναγνώρισε ότι η διαχείριση των μη χρηματοοικονομικών κινδύνων καθίσταται ολοένα και πιο κρίσιμη για τον Όμιλο και αποφάσισε να τους αντιμετωπίσει ολιστικά.

   Τομέας Διαχείρισης Κινδύνων Αγοράς και Αντισυμβαλλόμενων Ομίλου

   Οι κύριες αρμοδιότητες του Τομέα Διαχείρισης Κινδύνων Αγοράς και Αντισυμβαλλόμενων Ομίλου είναι η αναγνώριση, η επιμέτρηση, η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η υποβολή αναφορών σχετικά με τους ακόλουθους τύπους κινδύνων: κίνδυνος αγοράς, κίνδυνος αντισυμβαλλόμενου και εκδότη, κίνδυνος ρευστότητας και χρηματοδότησης, και επιτοκιακός κίνδυνος στο τραπεζικό χαρτοφυλάκιο (IRRBB).

   Στο πλαίσιο της παρακολούθησης των παραπάνω τύπων κινδύνου, ο Τομέας Διαχείρισης Κινδύνων Αγοράς και Αντισυμβαλλόμενων Ομίλου επιπρόσθετα:

   • Διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις κανονιστικές απαιτήσεις και τα εσωτερικά όρια κινδύνου, όπως ορίζονται από τις Διατυπώσεις για τη διάθεση ανάληψης κινδύνων και τις Δηλώσεις επιχειρηματικών τομέων.
   • Παρακολουθεί και υποβάλλει αναφορές σχετικά με τη χρήση των πιστωτικών ορίων στη Διοίκηση και την Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων / το ΔΣ. Σε αυτό περιλαμβάνεται τυχόν κλιμάκωση των παραβιάσεων των ορίων ή σημαντικά ζητήματα κινδύνου που υπάγονται στις αρμοδιότητες του Τομέα Διαχείρισης Κινδύνων Αγοράς και Αντισυμβαλλόμενων Ομίλου.
   • Πραγματοποιεί εκτίμηση των απαιτήσεων κεφαλαιακής επάρκειας για τους κινδύνους αγοράς και αντισυμβαλλόμενου.
   • Αξιολογεί ανεξάρτητα και επιβλέπει όλους τους τίτλους και τα παράγωγα του Τομέα Διαχείρισης Διαθεσίμων που κατέχει ο Όμιλος.
   • Συμμετέχει σε όλες τις εσωτερικές και κανονιστικές προσομοιώσεις που σχετίζονται με τους παραπάνω τύπους κινδύνων (ICAAP, ILAAP, άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων της ΕΑΤ, κ.λπ.), παράλληλα με άλλα εσωτερικά έργα που σχετίζονται με νέα προϊόντα ή νέες δραστηριότητες, σύμφωνα με τη στρατηγική του Ομίλου.
   • Εισαγάγει και εφαρμόζει έργα IT για τη μέτρηση και παρακολούθηση των προαναφερόμενων τύπων κινδύνου.
   • Παρακολουθεί τις κανονιστικές εξελίξεις και τροποποιεί αντίστοιχα τα συστήματα, τις διαδικασίες και τις εσωτερικές πολιτικές.

   Ο Τομέας υποβάλλει, σε μηνιαία βάση, αναφορές στην Επιτροπή Διαχείρισης Ενεργητικού και Παθητικού Ομίλου, την Εκτελεστική Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων, την Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων, και, σε τριμηνιαία βάση, στο ΔΣ.

   Ο Επικεφαλής του Τομέα συμμετέχει στις Επιτροπές της Τράπεζας, όπως ορίζεται στα αντίστοιχα έγγραφα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ομίλου, ως μέλος της Επιτροπής Διαχείρισης Ενεργητικού και Παθητικού του Ομίλου, και έχει τον ρόλο του Γραμματέα της Global Markets Credit Committee.

   Τομέας Ελέγχου Κεφαλαιακής Επάρκειας Πιστωτικού Κινδύνου Ομίλου

   Οι κύριες αρμοδιότητες του Τομέα Ελέγχου Κεφαλαιακής Επάρκειας Πιστωτικού Κινδύνου Ομίλου είναι ο έλεγχος, η επιμέτρηση και η παρακολούθηση των κεφαλαιακών απαιτήσεων που προκύπτουν από τα δανειακά χαρτοφυλάκια της Τράπεζας, παράλληλα με την υποβολή των σχετικών αναφορών στη Διοίκηση και τις κανονιστικές αρχές (EΚΤ/ΕΕΜ). Στις αρμοδιότητές του επίσης εμπίπτουν η ανάπτυξη και η συντήρηση των μοντέλων πιστωτικού κινδύνου για το δανειακό χαρτοφυλάκιο της Τράπεζας, η μέτρηση των παραμέτρων πιστωτικού κινδύνου (PD, LGD, EAD, κατά περίπτωση) για όλα τα δανειακά χαρτοφυλάκια, καθώς και ο συντονισμός των προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων σε επίπεδο Ομίλου.

   Ο Επικεφαλής του Τομέα και οι Επικεφαλής των Μονάδων του Τομέα συμμετέχουν σε επιτροπές της Τράπεζας, όπως ορίζεται από τα αντίστοιχα έγγραφα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ομίλου.

   Τομέας Επικύρωσης και Διαχείρισης Υποδειγμάτων Ομίλου

   Σκοπός του Τομέα Επικύρωσης και Διαχείρισης Υποδειγμάτων Ομίλου είναι:

   • Η θέσπιση και παρακολούθηση του πλαισίου διακυβέρνησης για τα υποδείγματα που χρησιμοποιούνται από τον Όμιλο.
   • Η πραγματοποίηση ανεξάρτητης επικύρωσης των σημαντικών υποδειγμάτων (πιστωτικού κινδύνου, τιμολόγησης, κερδοφορίας, κ.λπ.) που χρησιμοποιεί ο Όμιλος, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα παραγόμενα αποτελέσματα είναι ορθά και πληρούν απόλυτα τις επιχειρηματικές ανάγκες, και ότι οι μεθοδολογίες και τα εργαλεία που εφαρμόζονται είναι εναρμονισμένα με τα πρότυπα του κλάδου και τις αντίστοιχες κανονιστικές απαιτήσεις.
   • Η τήρηση του μητρώου υποδειγμάτων του Ομίλου.

   Ο Επικεφαλής του Τομέα και οι Επικεφαλής των Μονάδων του Τομέα συμμετέχουν σε επιτροπές της Τράπεζας, όπως ορίζεται από τα αντίστοιχα έγγραφα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ομίλου.

   Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Λειτουργιών Ομίλου

   Σκοπός της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Λειτουργιών Ομίλου είναι η συμβολή στην ανάπτυξη της Στρατηγικής Διαχείρισης Κινδύνων του Ομίλου, η εποπτεία της εφαρμογής της, και ο συντονισμός, η επίβλεψη και η διαχείριση βασικών στρατηγικών έργων διαχείρισης κινδύνων. Επιπλέον, η Διεύθυνση παρακολουθεί όλα τα λειτουργικά θέματα της ΓΔΔΚ, και προτείνει αλλαγές και ενέργειες για τη βελτίωση της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας της Γενικής Διεύθυνσης.

   Τομέας Εποπτικών Σχέσεων και Σχεδιασμού Εξυγίανσης

   Ο Τομέας Εποπτικών Σχέσεων και Σχεδιασμού Εξυγίανσης έχει συντονιστικό και εποπτικό ρόλο σε έργα και πρωτοβουλίες που σχετίζονται με την περίμετρο του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΕΜ) και του Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης (ΕΜΕ), και αποτελεί τον κύριο σύνδεσμο της Τράπεζας με τους μηχανισμούς αυτούς, με στόχο την αποτελεσματική συμμόρφωση με τις κανονιστικές απαιτήσεις, καθώς και την ενεργή και αποτελεσματική διαχείριση της σχέσης με τις εποπτικές αρχές.

   Ο Επικεφαλής του Τομέα ενεργεί ως βασικός σύμβουλος του CFO του Ομίλου και του CRO του Ομίλου σε ζητήματα που αφορούν τους ΕΕΜ/ΕΜΕ καθώς και τις σχετικές πρωτοβουλίες. Ο Τομέας Εποπτικών Σχέσεων και Σχεδιασμού Εξυγίανσης συνεργάζεται στενά με τους τομείς Group Finance, Διαχείρισης Κινδύνων Ομίλου, Στρατηγικής του Ομίλου και Πληροφορικής του Ομίλου, και διαμοιράζει τις κανονιστικές απαιτήσεις στις μονάδες της Τράπεζας και των θυγατρικών, όπως απαιτείται.

   Ο Επικεφαλής του Τομέα συμμετέχει σε επιτροπές της Τράπεζας, όπως ορίζεται στα αντίστοιχα έγγραφα διακυβέρνησης του Ομίλου, και έχει τον ρόλο του Γραμματέα στην Εκτελεστική Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων και την Επιτροπή Σχεδιασμού Εξυγίανσης της Τράπεζας.

   Διεύθυνση Risk Analytics

   Η Διεύθυνση Risk Analytics ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 2020 με κύρια αρμοδιότητα την ανάπτυξη και χρήση προηγμένων λύσεων ανάλυσης, μέσω της αξιοποίησης πηγών μαζικών δεδομένων (big data) και καινοτόμων τεχνικών μοντελοποίησης, όπως η μηχανική μάθηση (machine learning).

   Ο θεμελιώδης στόχος των λύσεων αυτών είναι η βελτίωση της σχέσης κινδύνου απόδοσης σε όλα τα στάδια του πιστωτικού κύκλου: από την έγκριση της πίστωσης, έως τη διαχείριση λογαριασμών και την είσπραξη οφειλών.

   Επιπλέον, η Διεύθυνση Risk Analytics έχει ως στόχο τη βελτίωση της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας της διαδικασίας έγκρισης πιστώσεων, μέσω του αυτοματισμού και του ψηφιακού μετασχηματισμού. Οι προηγμένες αυτές λύσεις analytics στοχεύουν επίσης στη βελτιστοποίηση των επιχειρηματικών αποφάσεων καθώς και της τιμολόγησης των προϊόντων.

   Διεύθυνση Κλιματικών Κινδύνων Ομίλου

   Η εγκεκριμένη δομή διακυβέρνησης της Τράπεζας υπαγόρευσε τη σύσταση μιας εξειδικευμένης Διεύθυνσης Κλιματικών Κινδύνων Ομίλου για την ενσωμάτωση των κλιματικών και περιβαλλοντικών κινδύνων στο πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων της Τράπεζας.

   Η Διεύθυνση Κλιματικών Κινδύνων Ομίλου συστήθηκε στις αρχές του 2022 και λειτουργεί ως γραφείο έργων για την εφαρμογή του σχεδίου δράσης για τους κινδύνους που σχετίζονται με το κλίμα και το περιβάλλον, με συντονιστικό και εποπτικό ρόλο σε όλες τις σχετικές ροές έργων, ώστε να διασφαλίζεται η εναρμόνιση με την επιχειρηματική στρατηγική της Τράπεζας και τις προσδοκίες των εποπτικών αρχών.

   Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Διεύθυνση Κλιματικών Κινδύνων Ομίλου και τη διαχείριση των κινδύνων που σχετίζονται με το κλίμα και το περιβάλλον, δείτε τις ενότητες «Διακυβέρνηση και λειτουργικό μοντέλο ESG» και «ESG στη διαχείριση κινδύνων».

   Εκτελεστική Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων (ΕΕΔΚ)

   Σκοπός της Εκτελεστικής Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων είναι:

   • Ο έλεγχος και η αντιμετώπιση, όπως απαιτείται, συγκεκριμένων βασικών κινδύνων, η εξέταση ιδεών και πρωτοβουλιών που σχετίζονται με τη λειτουργία της Γενικής Διεύθυνσης, με στόχο τη συνεχή βελτίωση των πρακτικών διαχείρισης κινδύνων που ακολουθεί ο Όμιλος και τη συμμόρφωσή τους με τις κανονιστικές απαιτήσεις.
   • Η διάδοση πληροφοριών, όπως απαιτείται, και η παρουσίαση των αναλύσεων που παράγονται από κάθε Μονάδα.
   • Η βελτίωση της επικοινωνίας και του συντονισμού, συνολικά, των μονάδων της ΓΔΔΚ.

   Για πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση κινδύνων της Τράπεζας, δείτε την ενοποιημένη έκθεση για τον Πυλώνα 3.

   Οικονομική ανασκόπηση

   Το 2022 η Eurobank βελτίωσε τις λειτουργικές επιδόσεις της σε επίπεδο κερδοφορίας, ποιότητας στοιχείων ενεργητικού και ενίσχυσης κεφαλαίων. Δείτε τα οικονομικά στοιχεία της Eurobank Holdings, την άμεση οικονομική αξία που δημιουργεί και διανέμει η Τράπεζα Eurobank.

   GRI 201-1

   Οικονομικά αποτελέσματα 2022

   Οι επιδόσεις της Eurobank το 2022 ήταν ιδιαίτερα ισχυρές και ξεπέρασαν τις αρχικές προσδοκίες1 σε όρους κερδοφορίας, ποιότητας ενεργητικού και κεφαλαιακής επάρκειας. Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων ανήλθαν σε €1,2 δισ. το 2022, από €900 εκατ. το 2021, τα κέρδη ανά μετοχή αυξήθηκαν σε €0,182, από €0,113 το 2021 και η απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων ενισχύθηκε σε 11,4%2το 2022, από 8,2%3 το 2021. Πιο αναλυτικά:

   • Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 17,4% το 2022 και διαμορφώθηκαν σε €1,6 δισ., από €1,3 δισ. το 2021, με αιχμή τα έσοδα από ομόλογα, τις χορηγήσεις και τις δραστηριότητες στο εξωτερικό.
   • Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 19,1% σε €543 εκατ., κυρίως λόγω των εσόδων από τις χορηγήσεις, τις εργασίες του Δικτύου και τις υπηρεσίες καρτών. Τα έσοδα από αμοιβές και προμήθειες αντιστοιχούσαν σε 68 μονάδες βάσης επί του συνολικού ενεργητικού το 2022.
   • Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, τα οργανικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 17,8% σε €2,1 δισ. το 2022. Τα λοιπά έσοδα διαμορφώθηκαν σε €717 εκατ., από €128 εκατ. το 2021, κυρίως λόγω χρηματοοικονομικών κερδών από προϊόντα αντιστάθμισης κινδύνου. Κατά συνέπεια, τα συνολικά έσοδα ενισχύθηκαν κατά 47,6% σε €2,8 δισ. το 2022.
   • Οι λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 4,7% στα €917 εκατ. λόγω κυρίως των εργασιών στο εξωτερικό, με τις δαπάνες στην Ελλάδα να είναι υψηλότερες κατά 0,3% σε ετήσια βάση. Ο δείκτης κόστους-οργανικών εσόδων βελτιώθηκε σε 43,8% το 2022, από 49,3% έναν χρόνο πριν, ενώ ο δείκτης κόστους-εσόδων μειώθηκε σημαντικά στο 32,6%, λόγω των υψηλών χρηματοοικονομικών κερδών.
   • Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 30,6% στα €1,2 δισ. και ήταν υψηλότερα του αναμενομένου λόγω υψηλότερων εσόδων από τόκους και προμήθειες. Τα συνολικά κέρδη προ προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε €1,9 δισ., από €1,0 δισ. το 2021.
   • Οι προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων υποχώρησαν από €418 εκατ. το 2021 σε €291 εκατ. το 2022 και αντιστοιχούσαν σε 72 μονάδες βάσης επί των μέσων χορηγήσεων.
   • Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, τα οργανικά λειτουργικά κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 83,5% σε ετήσια βάση, σε €885 εκατ.
   • Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε €1,5 δισ. και τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη σε €1,2 δισ. το 2022. Τα συνολικά καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε €1,3 δισ., έναντι €328 εκατ. το 2021 και περιλαμβάνουν κέρδη €231 εκατ. από τη συναλλαγή απόσχισης του κλάδου αποδοχής πράξεων πληρωμής και εκκαθάρισης συναλλαγών (project «Triangle»).
   • Οι δραστηριότητες στο εξωτερικό ήταν κερδοφόρες με τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη να διαμορφώνονται σε €224 εκατ. το 2022, από €148 εκατ. το 2021. Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων ενισχύθηκαν κατά 25,5% και ανήλθαν σε €325 εκατ. και τα οργανικά λειτουργικά κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 57,2% σε €293 εκατ. το 2022. Το 47% των προσαρμοσμένων καθαρών κερδών προήλθε από τις δραστηριότητες στην Κύπρο (προσαρμοσμένα κέρδη €105 εκατ.) και το 43% από αυτές στην Βουλγαρία (προσαρμοσμένα κέρδη €96 εκατ.).
   • Η ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου βελτιώθηκε περαιτέρω το 2022 παρά τις προκλήσεις που διαμορφώθηκαν στο διεθνές περιβάλλον. Ο δείκτης των NPEs μειώθηκε σε 5,2% το 2022, από 6,8% το 2021, και ήταν χαμηλότερος του αναμενομένου κατά 60 μονάδες βάσης, εξαιτίας του χαμηλού σχηματισμού νέων NPEs (€46 εκατ. το 2022). Τα συνολικά NPEs μειώθηκαν κατά €0,5 δισ. έναντι του 2021 και διαμορφώθηκαν σε €2,3 δισ. ή €0,6 δισ. μετά από προβλέψεις. Η κάλυψη των NPEs από τις σωρευτικές προβλέψεις ενισχύθηκε σημαντικά, από 69,2% το 2021 σε 74,6% το 2022.
   • Η κεφαλαιακή επάρκεια της Eurobank ενισχύθηκε σημαντικά το 2022, υπερβαίνοντας τις αρχικές προσδοκίες4. Ο δείκτης CET1 αυξήθηκε κατά 230 μονάδες βάσης έναντι του 2021 σε 16,0%5 και ο δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας (CAD) ενισχύθηκε κατά 290 μονάδες βάσης σε 19,0%5. Ο δείκτης CET1 με την πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ (FLB3 CET1) αυξήθηκε κατά 250 μονάδες βάσης έναντι του 2021 σε 15,2%.5
   • Τα ενσώματα ίδια κεφάλαια ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε €1,70 και ήταν αυξημένα κατά 19,7% σε σχέση με το 2021.
   • Στο τέλος του 2022, το σταθμισμένο ενεργητικό διαμορφώθηκε σε €41,9 δισ. και το σύνολο του ενεργητικού σε €81,5 δισ.
   • Τα ενήμερα δάνεια ενισχύθηκαν οργανικά κατά €3,3 δισ. το 2022, έναντι αρχικής προσδοκίας6 €2,3 δισ. Το 66% της αύξησης προήλθε από την Ελλάδα και το 34% από το εξωτερικό.
   • Τα συνολικά υπόλοιπα χορηγήσεων (προ προβλέψεων) διαμορφώθηκαν σε €43,5 δισ. στο τέλος Δεκεμβρίου, περιλαμβανομένων των ομολόγων υψηλής και μέσης διαβάθμισης ύψους €4,9 δισ. Τα επιχειρηματικά δάνεια διαμορφώθηκαν σε €25,0 δισ., τα στεγαστικά σε €10,2 δισ. και τα καταναλωτικά σε €3,4 δισ.
   • Οι καταθέσεις πελατών ενισχύθηκαν κατά €4,1 δισ. το 2022 σε €57,2 δισ. Ο δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε σε 73,1% και ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας σε 172,9% το 2022.

   1 Όπως παρουσιάστηκαν τον Μάρτιο του 2022.
   2 Προσαρμόζοντας τα καθαρά κέρδη του έτους με βάση τα επαναλαμβανόμενα λοιπά έσοδα (μετά την αφαίρεση σημαντικών χρηματοοικονομικών κερδών) και εξαιρώντας τα κέρδη της συναλλαγής Triangle και λοιπές δαπάνες αναδιάρθρωσης.
   3 Προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη.
   4 Όπως παρουσιάστηκαν τον Μάρτιο του 2022.
   5 Pro-forma για τη συναλλαγή τιτλοποίησης Solar. Δημοσιευμένος δείκτης CET1 16,0%, συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας 19,2%, δείκτης FLB3 CET1 15,2%. Περιλαμβανομένων των κερδών της χρήσης που τελούν υπό την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.
   6 Όπως παρουσιάστηκε τον Μάρτιο του 2022.

   Οικονομικά Μεγέθη Eurobank Holdings

   Βασικά Οικονομικά Μεγέθη 2022 2021 Μεταβολή
   Καθαρά Έσοδα από Τόκους €1.550 εκατ.
   €1.321 εκατ.
   17,4%
   Καθαρά Έσοδα Προμηθειών €543 εκατ.

   €456 εκατ.

   19,1%
   Λειτουργικά Έσοδα €2.811 εκατ. €1.904 εκατ. 47,6%
   Λειτουργικά Έξοδα €917 εκατ. €876 εκατ. 4,7%
   Οργανικά Κέρδη προ Προβλέψεων €1.176 εκατ. €900 εκατ. 30,6%
   Κέρδη προ Προβλέψεων €1.893 εκατ. €1.028 εκατ. 84,1%
   Προβλέψεις Πιστωτικών Κινδύνων €291 εκατ. €418 εκατ. -30,5%
   Οργανικά Λειτουργικά Κέρδη προ φόρων €885 εκατ. €482 εκατ. 83,5%
   Προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη €1.174 εκατ. €424 εκατ. >100%
   Καθαρά Κέρδη μετά φόρων €1.330 εκατ. €328 εκατ. >100%
   Στοιχεία Ισολογισμού 2022 2021
   Καταναλωτικά Δάνεια €3.354 εκατ. €3.241 εκατ.
   Στεγαστικά Δάνεια €10.204 εκατ. €10.097 εκατ.
   Δάνεια προς Μικρές Επιχειρήσεις €3.842 εκατ. €3.752 εκατ.
   Δάνεια προς Μεσαίες & Μεγάλες Επιχειρήσεις €21.199 εκατ. €18.604 εκατ.
   Ομόλογα Υψηλής & Μέσης Διαβάθμισης €4.911 εκατ. €5.116 εκατ.
   Σύνολο Χορηγήσεων (προ προβλέψεων) €43.466 εκατ. €40.839 εκατ.
   Σύνολο Καταθέσεων €57.239 εκατ. €53.168 εκατ.
   Σύνολο Ενεργητικού €81.460 εκατ. €77.852 εκατ.

   Χρηματοοικονομικοί Δείκτες 2022 2021
   Καθαρό Περιθώριο Επιτοκίου 1,94% 1,84%
   Δείκτης Κόστους προς Έσοδα 32,6% 46,0%
   Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα (NPEs) 5,2% 6,8%
   Σωρευτικές Προβλέψεις προς μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα 74,6% 69,2%

   Προβλέψεις προς Δάνεια

   0,72% 1,11%
   Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων 11,4%2 8,2%3
   Κέρδη ανά Μετοχή €0,182  €0,113 
   Κεφάλαια Κοινών Μετοχών Κατηγορίας Ι (CET1) 16,0%5 13,7%
   Συνολική Κεφαλαιακή Επάρκεια (CAD) 19,0%5 16,1%

   1 Όπως παρουσιάστηκαν τον Μάρτιο του 2022.
   2 Προσαρμόζοντας τα καθαρά κέρδη του έτους με βάση τα επαναλαμβανόμενα λοιπά έσοδα (μετά την αφαίρεση σημαντικών χρηματοοικονομικών κερδών) και εξαιρώντας τα κέρδη της συναλλαγής Triangle και λοιπές δαπάνες αναδιάρθρωσης.
   3 Προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη.
   4 Όπως παρουσιάστηκαν τον Μάρτιο του 2022.
   5 Pro-forma για τη συναλλαγή τιτλοποίησης Solar. Δημοσιευμένος δείκτης CET1 16,0%, συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας 19,2%, δείκτης FLB3 CET1 15,2%. Περιλαμβανομένων των κερδών της χρήσης που τελούν υπό την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.
   6 Όπως παρουσιάστηκε τον Μάρτιο του 2022.

   Άμεση Οικονομική Αξία

   Άμεση οικονομική αξία που παράγεται και διανέμεται (σε € εκατ.)
   Τράπεζα Eurobank Α.Ε.
    
   Άμεση Οικονομική Αξία που παράγεται € 3.421
   Έσοδα € 3.594
   Προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους από δάνεια και απαιτήσεις πελατών € 173
   Οικονομική Αξία που διανέμεται  

   Λειτουργικά κόστη
   εκ των οποίων:

   € 246
   Χορηγίες € 3
   Μισθοί και επιδόματα εργαζομένων (αμοιβές και έξοδα προσωπικού)
   εκ των οποίων:
   € 250
   Μισθοί, ημερομίσθια και έκτακτες αμοιβές € 208
   Ιατρικές, Συνταξιοδοτικές και Λοιπές Παροχές € 42
   Κόστος προγραμμάτων εθελούσιας εξόδου και λοιπές σχετικές δαπάνες € 59
   Λοιπές δαπάνες αναδιάρθρωσης € 28
   Τόκοι έξοδα και Προμήθειες έξοδα € 854
   Λοιπές ζημιές απομείωσης και προβλέψεις € 125
   Πληρωμές προς το Δημόσιο εξαιρουμένου του ΦΜΥ € 118
   Πληρωμές προς την κυβέρνηση € 20
   Εισφορές κοινωνικής ασφάλισης € 43
   Εισφορές στα ταμεία εξυγίανσης και εγγύησης των καταθέσεων € 55
   Οικονομική αξία αποτελεσμάτων χρήσης που διανέμεται € 1.680
   Μη διανεμηθείσα Οικονομική αξία € 1.741
   Φόρος Εισοδήματος € 352
   Φόρος μισθωτών υπηρεσιών & αλληλεγγύης € 36
   Μη διανεμηθείσα Οικονομική αξία μετά Φόρων € 1.352

   Εξωτερικοί ελεγκτές

   Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 21.7.2022 ανέθεσε τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ενοποιημένων και εταιρικών) της Eurobank Holdings για τη χρήση 2022 στην εταιρεία KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Ανώνυμη Εταιρεία (KPMG), η οποία όρισε:

   • Το μέλος της κ. Χαράλαμπο Γ. Συρούνη, ορκωτό ελεγκτή λογιστή (ΑΜ ΣΟΕΛ 19071) ως τακτικό ελεγκτή.
   • Το μέλος της κ. Νικόλαο Ε. Βουνισέα, ορκωτό ελεγκτή λογιστή (ΑΜ ΣΟΕΛ 18701) ως αναπληρωτή, σε περίπτωση κωλύματος του τακτικού ελεγκτή.

   Ο Όμιλος της Eurobank Holdings, στο πλαίσιο διαφύλαξης της ανεξαρτησίας των εξωτερικών ελεγκτών, εφαρμόζει με συνέπεια:

   • Πολιτική για την ανεξαρτησία των τακτικών εξωτερικών ελεγκτών.
   • Πολιτική σχετικά με τη διαγωνιστική διαδικασία που ακολουθείται από την ίδια για την ανάθεση του τακτικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεών της σε εξωτερικούς ελεγκτές.

   Στο πλαίσιο της πολιτικής για την ανεξαρτησία των τακτικών εξωτερικών ελεγκτών, οι κανόνες που αφορούν τις υπηρεσίες που αυτοί παρέχουν θεμελιώνονται σε τρεις βασικές αρχές, η παραβίαση των οποίων θα μπορούσε να επηρεάσει την ανεξαρτησία τους:

   1. Ένας ελεγκτής δεν μπορεί να ελέγχει τη δική του δουλειά.
   2. Ένας ελεγκτής δεν μπορεί να ασκεί διοικητικό ρόλο.
   3. Ένας ελεγκτής δεν μπορεί να παρέχει υπηρεσίες που απαγορεύονται από τον νόμο ή από την πολιτική του Ομίλου της Eurobank Holdings.

   Όσον αφορά την πολιτική σχετικά με τη διαγωνιστική διαδικασία που ακολουθείται από τον Όμιλο της Eurobank Holdings για την ανάθεση του τακτικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεών της σε εξωτερικούς ελεγκτές, κύριος σκοπός αυτής είναι να καθοριστεί το πλαίσιο με το οποίο ο Όμιλος της Eurobank Holdings λαμβάνει προσφορές από υποψήφιες ελεγκτικές εταιρείες σε περιοδική βάση, με στόχο να διασφαλίζεται ότι:

   • Δεν τίθεται σε κίνδυνο η ανεξαρτησία των ελεγκτών.
   • Επιλέγονται οι καταλληλότεροι ελεγκτές για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου του Ομίλου μέσα από μια διαφανή και αντικειμενική διαδικασία επιλογής.
    
   ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
   Βιώσιμη ανάπτυξη στην Eurobank