Έτος
2022
ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

DOWNLOADS

Γράμμα προς τους Κοινωνικούς Εταίρους

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
  Γράμμα προς τους Κοινωνικούς Εταίρους
  ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

   Διαβάστε το γράμμα προς τους κοινωνικούς εταίρους, που υπογράφουν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Διευθύνων Σύμβουλος.

   GRI 2-22  ATHEX C-G4  ATHEX SS-S10

   Γράμμα προς τους κοινωνικούς εταίρους

   Αγαπητοί μέτοχοι και κοινωνικοί εταίροι,

   Το 2022 ήταν μια χρονιά ραγδαίων εξελίξεων στο διεθνές οικονομικό και γεωπολιτικό περιβάλλον. Ήταν, επίσης, μια χρονιά κατά την οποία η Eurobank είχε την ευκαιρία να αναπτύξει πλήρως τη δυναμική του επιχειρηματικού της μοντέλου, απαντώντας αποτελεσματικά στις προκλήσεις, σημειώνοντας εξαιρετικές οικονομικές επιδόσεις, πετυχαίνοντας όλους τους στόχους που είχε θέσει και θέτοντας τα θεμέλια για την επίτευξη του βασικού σκοπού της, δηλαδή την προώθηση της βιώσιμης ευημερίας στις χώρες όπου δραστηριοποιείται και τη δημιουργία αξίας για τους πελάτες της, τους εργαζομένους της, τους μετόχους της και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

   Οι μείζονες μεταβολές στο οικονομικό περιβάλλον προήλθαν από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, από τη συνακόλουθη κλιμάκωση της διαταραχής στις εφοδιαστικές αλυσίδες, και από την επίταση των έντονων και επίμονων πληθωριστικών πιέσεων, οι οποίες είχαν εκδηλωθεί αρχικά εξαιτίας της πανδημίας, και της σχετικά χαλαρής νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής. Οι κεντρικές τράπεζες υποχρεώθηκαν να προχωρήσουν σε διαδοχικές αυξήσεις των επιτοκίων, τις ταχύτερες των τελευταίων 40 ετών, οι οποίες με τη σειρά τους συντέλεσαν στην επιβράδυνση της διεθνούς οικονομίας. Παρόλα αυτά, στην Ελλάδα αλλά και τις υπόλοιπες βασικές αγορές για τον Όμιλο της Eurobank, η οικονομική δραστηριότητα παρέμεινε σχετικά ισχυρή, όπως αναμένεται να διατηρηθεί και τα επόμενα χρόνια.

   Βασική μας επιχειρηματική προτεραιότητα αποτελεί η έμπρακτη αποτύπωση της δέσμευσής μας, ότι η Eurobank είναι Τράπεζα της Ανάπτυξης. Ιδιαίτερα η ελληνική οικονομία, μετά από μια γρήγορη ανάκαμψη από την πανδημία, έχει εισέλθει σε αναπτυξιακό κύκλο. Ο ρυθμός ανάπτυξης έφτασε το 5,9% κατά το 2022, ποσοστό σημαντικά ανώτερο του μέσου όρου των χωρών της ευρωζώνης (3,5%). Αξιοσημείωτα είναι και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της αναπτυξιακής δυναμικής της ελληνικής οικονομίας, καθώς στηρίζεται όχι μόνο στις επιδόσεις παραδοσιακών κλάδων, όπως ο τουριστικός, αλλά επίσης στην ενίσχυση των εξαγωγών αγαθών και την εισροή επενδυτικών κεφαλαίων, τόσο εγχώριων όσο και από άμεσες ξένες επενδύσεις. Μάλιστα εμφανίστηκαν τα πρώτα σημάδια επενδύσεων σε τομείς όπου παλαιότερα υπήρχε σημαντική υστέρηση, όπως η βιομηχανία και η προηγμένη τεχνολογία. Προοπτικά, η διατήρηση υψηλών ρυθμών ανάπτυξης συνδέεται άμεσα με το επίπεδο της επενδυτικής δραστηριότητας. Η Τράπεζα δημοσίευσε ειδική μελέτη στην οποία ποσοτικοποίησε την επίδραση των επενδύσεων σε 5 συγκεκριμένους κλάδους (Υποδομές και Ακίνητα, Ενέργεια και Πράσινη Μετάβαση, Τηλεπικοινωνίες και Ψηφιακή Αναβάθμιση, Τουρισμός και Βιομηχανία) στην ανάπτυξη της οικονομίας και την απασχόληση.

   Η Eurobank είχε διακριτή συμβολή στην υποστήριξη της ανάπτυξης, με υψηλή πιστωτική επέκταση. Η αύξηση των ενήμερων χορηγήσεων έφθασε τα 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ, προερχόμενη κατά βάση από την επέκταση του χαρτοφυλακίου δανείων προς επιχειρήσεις κάθε μεγέθους, μεγάλες, μεσαίες και μικρές, καθώς οι πελάτες μας, με την οικονομική και συμβουλευτική αρωγή της Τράπεζας αξιοποίησαν τις ευκαιρίες της έντονης μεταπανδημικής ανάκαμψης. Παραπάνω από το 20% των εκταμιεύσεων επιχειρηματικών δανείων ικανοποιούσαν τα κριτήρια βιώσιμων χρηματοδοτήσεων, επίδοση που υπερβαίνει τον αντίστοιχο στόχο που έχει τεθεί.

   Κεντρικό ρόλο στην επενδυτική δραστηριότητα έχουν τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), το οποίο αποτελεί βασικό πυλώνα ανασυγκρότησης της ελληνικής οικονομίας. Η Eurobank υπηρετεί την επιλογή του ελληνικού Δημοσίου να αναθέσει την εγκριτική διαδικασία στις τράπεζες και τις συμβουλευτικές εταιρείες, στηρίζοντας τις επιχειρήσεις, ώστε να αντλήσουν τους σχετικούς πόρους και να υλοποιήσουν επενδύσεις που ενισχύουν την πράσινη μετάβαση, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την καινοτομία, τις οικονομίες κλίμακας και την εξωστρέφεια. Η Eurobank πρωτοστατεί στην υποβολή των αιτημάτων για την εκταμίευση των πόρων που της αντιστοιχούν από το ΤΑΑ, καθώς και στην ταχύτητα διοχέτευσής τους στην αγορά. Στο πλαίσιο αυτό, δίνουμε έμφαση στις χρηματοδοτήσεις με πράσινη ένδειξη (green tagging), όπως επί παραδείγματι για έργα που συμβάλλουν στην ενεργειακή μετάβαση, τομέα που αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για την Τράπεζα. Συνολικά, μέσα στο 2022 η Eurobank συμβασιοποίησε δάνεια άνω των 300 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, τα οποία αντιστοιχούν σε επενδύσεις άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ.

   Μέσα σε ένα σύνολο εξαιρετικών επιδόσεων, χρήζει ιδιαίτερης αναφοράς η επίδοση στις ναυτιλιακές χρηματοδοτήσεις. Το 2022, με χαρτοφυλάκιο που ξεπερνά τα 3 δισεκατομμύρια δολάρια, η Eurobank ήταν από τις κορυφαίες τράπεζες στον κόσμο σε δανειοδοτήσεις προς την ελληνόκτητη ναυτιλία.

   Η Eurobank διατηρεί και ενισχύει την ισχυρή παρουσία της στη λιανική τραπεζική. Στη στεγαστική πίστη, την οποία επαναφέραμε στο επίκεντρο ήδη από το 2019 εισάγοντας για πρώτη φορά δάνεια σταθερού επιτοκίου για όλη τη διάρκεια της σύμβασης, έχει το μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο στην ελληνική αγορά. Το ίδιο ισχύει και στον τομέα των δανείων προς ελεύθερους επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις, που αποτελούν και τη μεγάλη πλειονότητα των επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Για τη συγκεκριμένη κατηγορία πελατών έχουμε δημιουργήσει δανειακά προϊόντα που παρέχουν ρευστότητα, ακόμη και χωρίς εξασφαλίσεις.

   Το 2022 ήταν μια εξαιρετική χρονιά για την καταναλωτική πίστη, καθώς αναβαθμίσαμε την εμπειρία των πελατών μας με ψηφιακά προϊόντα και εξασφαλίσαμε το μεγαλύτερο μερίδιο νέων καταναλωτικών δανείων στην ελληνική αγορά. Στον τομέα των τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων (ασφάλειες ζωής), διατηρούμε το μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο στην Ελλάδα, σε συνεργασία με τον σταθερό εταίρο μας, την ασφαλιστική εταιρεία Eurolife.
   Εξαιρετική ανταπόκριση έχει στους πελάτες μας το καινοτόμο μοντέλο εξυπηρέτησης μέσω καταστημάτων νέας γενιάς, που σε περιβάλλον υψηλών προδιαγραφών παρέχουν μια πρωτοπόρα πελατειακή εμπειρία, με έμφαση στη συμβουλευτική τραπεζική και με την αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογικών λύσεων. Ήδη λειτουργούν 10 future branches, όχι μόνο στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, αλλά και στην περιφέρεια, όπως στη Χαλκιδική και την Αλεξανδρούπολη.

   Σε θετικό οικονομικό περιβάλλον, η Eurobank υπερέβη τους στόχους κερδοφορίας, κεφαλαιακής επάρκειας, ποιότητας ενεργητικού και βελτίωσε περαιτέρω τη ρευστότητά της. Λόγω των αυξήσεων των επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες, τα επιτόκια επέστρεψαν σε θετικό έδαφος, ευνοώντας τα έσοδα της Τράπεζας και αντισταθμίζοντας το υψηλότερο κόστος του δανεισμού από τις αγορές. Ο δείκτης εποπτικών κεφαλαίων ενισχύθηκε οργανικά κατά περίπου 300 μ.β. ενώ ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΝΡΕ) συνέχισε την πτωτική του πορεία, φτάνοντας το 5,2%.

   Οι διεθνείς δραστηριότητες παραμένουν ένα θεμελιώδες ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Eurobank. Με αυτή την αφετηρία, στοχεύουμε στη διαρκή ενίσχυση της παρουσίας μας στις κύριες αγορές της Κύπρου και της Βουλγαρίας, παράλληλα με την αναδιοργάνωση και την ενίσχυση της δραστηριότητάς μας στο Private Banking, που περιλαμβάνει τη θυγατρική μας στο Λουξεμβούργο και το υποκατάστημά της στο Λονδίνο. Στην Κύπρο, η Eurobank Cyprus ενισχύεται συνεχώς οργανικά και είναι η δυναμικότερη τράπεζα στη χώρα. Παράλληλα, αξιοποιώντας την ευκαιρία που προέκυψε, αυξήσαμε το ποσοστό μας στην Ελληνική Τράπεζα, τη δεύτερη σε μέγεθος στην κυπριακή αγορά, στην οποία κατέχουμε πλέον το 29%. Στη Βουλγαρία, γιορτάσαμε με εξαιρετική επιτυχία τα 30 χρόνια της Postbank, ενώ συμφωνήσαμε και την εξαγορά των τοπικών δραστηριοτήτων προς ιδιώτες της γαλλικής τράπεζας ΒΝΡ, προσθέτοντας δάνεια ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ στο χαρτοφυλάκιό μας και μια απολύτως συμπληρωματική δραστηριότητα στις εκεί εργασίες μας. Τόσο η κυπριακή όσο και η βουλγαρική οικονομία παρουσιάζουν θετικές οικονομικές προοπτικές, γεγονός που καταγράφηκε και το 2022 με τους δυναμικούς ρυθμούς ανάπτυξης (5,6% και 3,4% αντίστοιχα).

   Συνολικά, οι διεθνείς δραστηριότητες συμβάλλουν περίπου κατά το ένα τρίτο στο συνολικό θετικό αποτέλεσμα του Ομίλου. Συνεχίζουμε να επενδύουμε σταθερά στην αναβάθμισή τους, ιδίως στο πεδίο της τεχνολογίας, με πιο πρόσφατη την έναρξη της εγκατάστασης ενός νέου, κεντρικού μηχανογραφικού συστήματος (TEMENOS) στην Κύπρο, του οποίου η χρήση θα επεκταθεί και στο Λουξεμβούργο.

   Με βάση τα αποτελέσματα του 2022, θέσαμε ως στόχο η απόδοση κεφαλαίων να ανέλθει σε 12-13% σε βάθος τριετίας. Ο στόχος αυτός έχει ήδη αναθεωρηθεί ανοδικά. Αφού θωρακίσαμε τον ισολογισμό της Τράπεζας και επιβεβαιώθηκε το επιχειρηματικό μας μοντέλο με διατηρήσιμη και επαναλαμβανόμενη κερδοφορία, θέσαμε ως κεντρικό στόχο την ανταμοιβή των μετόχων που στήριξαν επί σειρά ετών την εξυγίανση, ανόρθωση και ανάπτυξή της. Στο πλαίσιο αυτό, το 2022 ξεκινήσαμε τον θεσμικά επιβεβλημένο διάλογο με τις εποπτικές αρχές για να εξασφαλίσουμε τη σύμφωνη γνώμη τους, με σκοπό να υποβάλουμε προς το ΤΧΣ προσφορά για την εξαγορά του ποσοστού (1,4%) του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας που κατέχει. Οι προσπάθειές μας ευοδώθηκαν με την παροχή της εποπτικής έγκρισης κατά το πρώτο εξάμηνο του 2023.

   Αποστολή της Eurobank είναι να συμβάλλει όχι απλώς στην οικονομική ανάπτυξη, αλλά στη δημιουργία μιας αειφόρου οικονομίας που θα προάγει και θα παράγει κοινωνική ευημερία. Στο πλαίσιο αυτό, η Eurobank καταβάλλει διαρκώς προσπάθειες για την ενσωμάτωση των κριτηρίων περιβαλλοντικής και κοινωνικής βιωσιμότητας στη δραστηριότητά της. Η Τράπεζα έχει δεσμευθεί να συμβάλλει στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (SDGs) και στην προώθηση της Ατζέντας 2030 του ΟΗΕ, ως συμβαλλόμενο μέρος ήδη από το 2008 στο Παγκόσμιο Σύμφωνο του ΟΗΕ, καθώς και με την προώθηση και εφαρμογή των θεμελιωδών αρχών της Προληπτικής Προσέγγισης.

   Στο πλαίσιο αυτό, κατά το 2022 ο Όμιλος προετοίμασε μια νέα, ολιστική στρατηγική βιωσιμότητας, η οποία τέθηκε ήδη σε εφαρμογή. Η στρατηγική αυτή στηρίζεται σε δύο βασικούς πυλώνες. Πρώτον, την Επιχειρησιακή Στρατηγική, που αφορά την ίδια τη λειτουργία και τη δραστηριότητα της Τράπεζας και περιλαμβάνει τρεις στρατηγικούς άξονες – την Περιβαλλοντική Επίδραση, την Κοινωνική και Επιχειρηματική Επίδραση και την Επίδραση Εργοδότη – με συγκεκριμένους μετρήσιμους στόχους και χρονικές δεσμεύσεις. Δεύτερον, τη Στρατηγική Βιώσιμων Χρηματοδοτήσεων, που αφορά αφενός τις επενδυτικές επιλογές της Τράπεζας και αφετέρου δράσεις, ενέργειες και πρωτοβουλίες σε σχέση με τη δανειοδότηση πελατών και τη συνεργασία μαζί τους για την προώθηση της επίτευξης των στόχων που αφορούν το περιβάλλον, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την από κοινού συμβολή στη δημιουργία ενός συνολικά βιώσιμου οικονομικού περιβάλλοντος.

   Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, άνω του 20% των ετήσιων νέων εκταμιεύσεων προς επιχειρήσεις πληρούσαν τα κριτήρια περιβαλλοντικής βιωσιμότητας. H Eurobank συνεχίζει και χρηματοδοτεί όλους τους πελάτες της, υποστηρίζοντας συγχρόνως τα σχέδια πράσινης μετάβασης τους.

   Στο πλαίσιο αυτό, έχουμε ενσωματώσει την εκτίμηση του κινδύνου βιωσιμότητας στην πιστωτική μας πολιτική. Για τον σκοπό αυτό έχουμε αναπτύξει ειδικά εργαλεία για την αξιολόγηση αφενός του χαρτοφυλακίου και αφετέρου του πελατολογίου μας και την κατάταξή τους στις αντίστοιχες κατηγορίες κινδύνου. Η αξιολόγηση βιωσιμότητας εφαρμόζεται στο σύνολο του επιχειρηματικού χαρτοφυλακίου και περιλαμβάνει την κατηγοριοποίηση στις προβλεπόμενες από το εποπτικό πλαίσιο βαθμίδες κινδύνου, μέσω και ενός ειδικού ερωτηματολογίου. Το δεύτερο εργαλείο που αναπτύξαμε αφορά την αξιολόγηση των αιτημάτων δανειοδότησης που υποβάλλονται στην Τράπεζα για την κατηγοριοποίησή τους βάσει κριτηρίων βιωσιμότητας. Με τον τρόπο αυτό έχουμε τη δυνατότητα να παρέχουμε τις βέλτιστες συμβουλές προς τον πελάτη ώστε να επιλέξει βιώσιμη περιβαλλοντικά δανειοδότηση και ταυτόχρονα περιορίζεται το πεδίο ψευδών ή εσφαλμένων δηλώσεων βιωσιμότητας (greenwashing) με αποτέλεσμα μια ακριβέστερη καταγραφή των πραγματικών περιβαλλοντικών κινδύνων. Με την ίδια μεθοδολογία σχεδιάζουμε προϊόντα λιανικής τραπεζικής, προωθώντας και διαθέτοντας στους πελάτες μας χρηματοδοτικές λύσεις με ισχυρό θετικό περιβαλλοντικό πρόσημο (όπως ενδεικτικά το πράσινο στεγαστικό δάνειο, τα δάνεια του προγράμματος «Εξοικονομώ» και τα δάνεια για την εγκατάσταση συστημάτων net metering για την αντιστάθμιση της ενεργειακής κατανάλωσης μέσω ΑΠΕ).

   Στο κοινωνικό πεδίο, στη διάρκεια του 2022 επεκτείναμε το πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, με ενεργό παρουσία σε πολλούς τομείς, με κύριο πάντοτε άξονα τη στήριξη της νέας γενιάς και των προοπτικών της. Η εμβληματική για την Τράπεζα πρωτοβουλία για την ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος στην Ελλάδα ως μείζονος εθνικής προτεραιότητας έχει συναντήσει ευρύτατη κοινωνική αποδοχή και αναγνώριση. Διευρύνουμε διαρκώς την εμβέλεια της πρωτοβουλίας και επιταχύνουμε τις δράσεις της. Κατά το έτος αναφοράς μας, εκπονήσαμε και αρχίσαμε να εφαρμόζουμε ένα πρωτοποριακό σχέδιο μεταφοράς μόνιμων θέσεων εργασίας από την Αθήνα προς την περιφέρεια. Η εκκίνηση της πρωτοβουλίας έγινε από την ακριτική περιοχή του Έβρου, με εξαιρετική επιτυχία και καθολική απήχηση στην τοπική κοινωνία, και με παρουσία του συνόλου των φορέων και εκπροσώπων της στη σχετική εκδήλωση που διοργανώσαμε. Η συγκεκριμένη δράση αποτελεί αντικείμενο διαρκούς επεξεργασίας και προετοιμάζεται ήδη η επέκτασή της και σε άλλες περιοχές στις οποίες εκτιμούμε ότι θα έχει τον μέγιστο θετικό αντίκτυπο.

   Η Eurobank υπήρξε και παραμένει πρωτοπόρος στην εισαγωγή θεσμών της συμπεριληπτικής οικονομίας στην Ελλάδα. Στόχος μας είναι η διευκόλυνση της ένταξης στην οικονομική δραστηριότητα ομάδων (όπως στην περίπτωση της νεανικής ή της γυναικείας επιχειρηματικότητας) που έχουν μειωμένη πρόσβαση στη συνήθη τραπεζική χρηματοδότηση. Για τον σκοπό αυτό συνεργαζόμαστε από το 2014 με την Action Finance Initiative (AFI), την οποία έχουν ιδρύσει η ActionAid Hellas και η γαλλική ADIE, ηγέτιδα σε ευρωπαϊκή κλίμακα σε θέματα μικροπιστώσεων. Στο ίδιο πλαίσιο αξιοποιούμε τη δυνατότητα παροχής εγγυήσεων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (EaSI).

   Παράλληλα, συνεχίζουμε και προσαρμόζουμε στις τρέχουσες συνθήκες το μακροβιότερο πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Ελλάδα, Μπροστά για την Παιδεία. Το πρόγραμμα συμπληρώνει 20 χρόνια συνεχούς συμβολής στην ανάδειξη του ρόλου της γνώσης και της αριστείας στην ατομική πρόοδο και την κοινωνική ευημερία. Μέσα από το πρόγραμμα έχουν βραβευθεί περισσότεροι από 20.000 αριστούχοι μαθητές από όλη την Ελλάδα και υλοποιείται με την υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Στον χώρο της Παιδείας, ενισχύουμε επίσης το πρόγραμμα υποτροφιών του Κέντρου για Χαρισματικά και Ταλαντούχα Παιδιά (CTY Greece) που έχει δημιουργήσει το Κολλέγιο Ανατόλια σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο Johns Hopkins, δίνοντας την ευκαιρία σε μαθητές εξαιρετικών ακαδημαϊκών ικανοτήτων να παρακολουθήσουν εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα με πρωτοποριακές μεθόδους διδασκαλίας.

   Ο επιχειρηματικός επιταχυντής egg – enter grow go, 10 χρόνια μετά την ίδρυσή του, έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πιο δραστήριους και αναγνωρίσιμους πόλους στήριξης της νεοφυούς επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Στο egg, η Eurobank έχει επενδύσει πάνω από 12 εκατομμύρια ευρώ, υποστηρίζοντας περισσότερους από 1.100 νέους επιχειρηματίες, πάνω από 300 νεοφυείς επιχειρήσεις και 170 εταιρείες, πολλές από τις οποίες επεκτείνουν ήδη τις δραστηριότητές τους έχοντας εξασφαλίσει την άντληση σημαντικών κεφαλαίων από venture capital funds και angel investors. Στη μεγαλύτερη έως σήμερα σχετική επιχειρηματική συμφωνία, η εταιρεία Augmenta, που επωάστηκε στο egg και εξειδικεύεται στην αγροτική τεχνολογία, εξαγοράστηκε από τη CNH Industrial, από τις παγκόσμιες ηγέτιδες του κλάδου, με αποτίμηση 110 εκατομμυρίων δολαρίων.

   Η Eurobank μέσα από τις δράσεις ΕΚΕ του Ομίλου είναι παρούσα όποτε παρουσιάζονται έκτακτες συνθήκες και ανάγκες. Υλοποιεί ένα ευρύ πλέγμα δράσεων για την υγεία, δίνοντας συνέχεια σε ενέργειες που είχαν αναληφθεί κατά την περίοδο της πανδημίας, όπως με τη χρηματοδότηση της ανακαίνισης της Ειδικής Μονάδας Λοιμώξεων Αναπνευστικού του νοσοκομείου «Η Σωτηρία». Άλλες δράσεις εστιάζουν στο φυσικό περιβάλλον, όπως στην Αρχαία Ολυμπία που είχε πληγεί από τις καταστροφικές πυρκαγιές, όπου εστιάζουμε σε ενέργειες στήριξης των τοπικών παραγωγών και ευαισθητοποίησης, ιδιαίτερα των νέων, σε θέματα πρόληψης και προστασίας του περιβάλλοντος. Στην ίδια περιοχή, ομάδα εθελοντών εργαζομένων μας συμμετείχε σε σειρά δραστηριοτήτων, όπως δενδροφυτεύσεις, συγκέντρωση τροφίμων κ.ά.

   Όλα αυτά οφείλονται προπάντων στην ποιότητα, τον επαγγελματισμό και τις άοκνες προσπάθειες των εργαζομένων μας. Γι’ αυτό δεν κουραζόμαστε να επαναλαμβάνουμε ότι η Eurobank είναι οι άνθρωποί της. Η διαρκής βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος αποτελεί προτεραιότητα του Ομίλου. Στο πλαίσιο αυτό, η Eurobank ήταν η πρώτη ελληνική τράπεζα -και από τις πρώτες επιχειρήσεις στη χώρα- που, αφομοιώνοντας την εμπειρία της πανδημικής περιόδου, θέσπισε και συμβατικά το υβριδικό μοντέλο εργασίας. Η δυνατότητα εξ αποστάσεως εργασίας συνάντησε μεγάλη ανταπόκριση, συμβάλλοντας στην ισορροπία εργασιακής και προσωπικής ζωής, παράλληλα με το δικαίωμα αποσύνδεσης από τις υπηρεσιακές ηλεκτρονικές εφαρμογές, το οποίο επίσης καθιερώσαμε.

   Η Eurobank παραδοσιακά επενδύει στη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού της, με έμφαση στα νέα ψηφιακά δεδομένα και την απόκτηση δεξιοτήτων νέας γενιάς, εφαρμόζοντας μεταξύ άλλων ένα ειδικό σχέδιο κατάρτισης σε θέματα βιωσιμότητας. Το 2022, οι εργαζόμενοί μας αφιέρωσαν κατά μέσο όρο 11 εργάσιμες ημέρες σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες, αριθμός-ρεκόρ για τον οργανισμό.

   Το 2022 εισαγάγαμε δύο νέες πολιτικές που συγκροτούν τη βάση για ένα υγιές, ποικιλόμορφο, δίκαιο και χωρίς αποκλεισμούς εργασιακό περιβάλλον. Η Πολιτική για τη Διαφορετικότητα, την Ισότητα και τη Συμπερίληψη διατυπώνει τη δέσμευσή μας για ισότιμη μεταχείριση και απόρριψη κάθε είδους διάκρισης στον οργανισμό. Η Πολιτική κατά της Βίας και της Παρενόχλησης στην Εργασία περιλαμβάνει, εκτός από τις γενικές αρχές, και συγκεκριμένες οδηγίες για την πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε μορφής βίας, λεκτικής ή φυσικής.

   Επίσης, η Eurobank επιδιώκει ενεργά την πρόοδο των γυναικών στα ανώτερα εταιρικά κλιμάκια, σήμερα και στο μέλλον. Αυτό αποτυπώνεται στη Στρατηγική Βιωσιμότητας όπου ενσωματώνονται μακροπρόθεσμοι στόχοι για συμπερίληψη και πολυμορφία έως το 2030. Για τον σκοπό αυτό, το 2022, 130 γυναίκες στελέχη μας συμμετείχαν στις δράσεις mentoring της πρωτοβουλίας Women in Banking, ενώ η Τράπεζα στηρίζει και την παρουσία στην Ελλάδα της οργάνωσης the Boardroom, που έχει στόχο την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων σε γυναίκες ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν ως μέλη σε Διοικητικά Συμβούλια επιχειρήσεων.

   Αγαπητοί μέτοχοι και κοινωνικοί εταίροι,

   μετά από μόχθο πολλών ετών, χάρη στη σταθερή στήριξη των μετόχων μας, την εμπιστοσύνη μιας διαρκώς διευρυνόμενης πελατειακής βάσης και τις συνεχείς προσπάθειες των εργαζομένων μας, η Eurobank έχει εξελιχθεί σε έναν ισχυρό τραπεζικό όμιλο στη γεωγραφική μας περιφέρεια, με πολύ θετικές προοπτικές. Διαθέτουμε επαρκή κεφάλαια και ρευστότητα, έναν πολυεπίπεδο μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και ανθρώπινο δυναμικό υψηλών προδιαγραφών που μας επιτρέπουν να εστιάζουμε πλέον στην επέκταση των εργασιών και την αξιοποίηση όλων των ευκαιριών που θα ανακύψουν για περαιτέρω ανάπτυξη. Στηριζόμαστε στις θεμελιώδεις αξίες μας για να κάνουμε πράξη τον απώτερο σκοπό της Τράπεζας που αποτελεί ταυτόχρονα και δέσμευσή μας: να στηρίζουμε τους πρωτοπόρους μιας αειφόρου και κοινωνικά διάχυτης ανάπτυξης που προωθεί την ευημερία, βιώσιμη και χωρίς διακρίσεις, στις χώρες και τις κοινωνίες που μας υποδέχονται και υπηρετούμε.

   Γεώργιος Π. Ζανιάς
   Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

   Φωκίων Χ. Καραβίας
   Διευθύνων Σύμβουλος

   ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
   2022 ESG highlights